Archiwum kategorii: Archiwum wydarzeń

2013-01-23 Dyskusja o wiślańskiej gwarze

            W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Śniegonia 22 stycznia odbyło się kolejne spotkanie grupy dyskusyjnej. Tym razem zastanawiano się nad tym, czy wiślańska gwara pozostaje martwa czy żywa i jak chronić przed zapomnieniem piękną mowę przodków. Gościem i aktywnym uczestnikiem spotkania był burmistrz miasta Jan Poloczek.

            Temat zaproponował Jerzy Kufa, który też zagaił i poprowadził spotkanie. Rozmowa toczyła się wokół gwarowych wydawnictw regionalnych i różnych zapisów rodzimej gwary górali wiślańskich, której ortograficznie nie sposób odzwierciedlić. Zauważona została także potrzeba popierania twórców posługujących się miejscową mową. Żywa dyskusja dotyczyła możliwości sporządzania nagrań i udostępniania tego typu zapisów na nowoczesnych nośnikach lub w Internecie. Poruszano problemy związane z przeprowadzaniem konkursów czy przeglądów gwarowych nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych, a nawet uruchomienia studium gwarowego na wzór zajęć z uniwersytetów III wieku.

            Spotkanie dyskusyjne owocowało w ciekawe spostrzeżenia i celne uwagi na temat różnic w promowaniu swej kultury przez na przykład górali z Zakopanego czy Żywiecczyzny. Stwierdzono, że zanikającą gwarę wiślańską należałoby chronić i upowszechniać wśród mieszkańców Wisły i turystów, bo język to twór żywy, zmienia się i wkrótce może całkowicie zaginąć. Zatem posługujmy się naszą wiślańską gwarą na co dzień, bo to cenny element naszej kultury i tożsamości.

w1 w2 w3

2013-01-18 O bohaterce z Wisły

            W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wiśle 17 stycznia odbyła się sesja popularnonaukowa pt. Życie i działalność Anny Szalbot ps. Rachela(1906-1942) – beskidzkiej łączniczki Batalionów Chłopskich w 70. rocznicę bohaterskiej śmierci. Organizatorami spotkania byli Rodzina Anny Szalbot i Stowarzyszenie „Wszechnica” z Cieszyna oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle, która wsparła organizacyjnie to przedsięwzięcie. Ponad 50 osób przybyło na interesujące wykłady okraszone góralską muzyką w wykonaniu kapeli z Istebnej, w której grają i śpiewają członkowie rodziny.

            Wykład o życiu i działalności Anny Szalbot, diakonisy urodzonej w Wiśle Malince na Niedźwiedziu, wygłosił „odkrywca” tej postaci redaktor Tadeusz Kopoczek, który zwrócił szczególną uwagę na jej bohaterską postawę w czasie wojny i odważne niesienie pomocy więźniom obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. O życiu i pracy Racheli w Dzięgielowie oraz zamiarach upamiętnienia jej na cieszyńskiej Uliczce Kobiet mówiła Władysława Magiera, zaś prezentację multimedialną pt. Rachela we wspomnieniach rodziny przedstawiła Danuta Kożusznik. Sesji towarzyszyła również wystawa pamiątek po Annie Szalbot, których część udostępniła rodzina, a część Muzeum Beskidzkie w Wiśle. Wśród eksponatów znalazły się m.in. medale, którymi została pośmiertnie odznaczona Anna Szalbot, tj. Order Krzyża Grunwaldu III klasy i Krzyż Oświęcimski.

Na sesję przybyli liczni goście nie tylko z Wisły, ale również Trójwsi Beskidzkiej, Cieszyna, Dzięgielowa, Cisownicy, a nawet z Bielska-Białej. Obecny był wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński, burmistrz Wisły Jan Poloczek, przewodniczący Rady Miasta Wisły Janusz Podżorski, a także siostry diakonisy i księża: ks. Emil Gajdacz z Cieszyna, ks. Marek Londzin, proboszcz parafii ewangelickiej w Dzięgielowie i ks. Grzegorz Giemza, dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczny udział w spotkaniu.

w1 w2 w3 w4 w5 w6w7 w8 w9

2012-12-05 Spotkanie z Łukaszem Dębskim

W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle odbyło się spotkanie z Łukaszem Dębskim, prozaikiem i scenarzystą, autorem książek dla dzieci i dorosłych. Tym razem gościem biblioteki był pisarz młodego pokolenia, zwycięzca ogólnopolskiego konkursu literackiego ogłoszonego kilka lat temu przez „Politykę” pt. „Pisz do Pilcha” i dyrektor Stowarzyszenia Kabaretowego PAKA, organizującego coroczny Festiwal Kabaretowy w Krakowie.

            Podczas spotkania Łukasz Dębski opowiedział, jak to się stało, że zaczął pisać opowiadania dla dorosłych, będąc już uznanym autorem książek dla dzieci oraz przeczytał fragmenty swojej książki „Cafe Szafe”. Jest to zbiór opowieści, które łączy miejsce, w którym są one relacjonowane, a mianowicie tytułowa krakowska kawiarnia, której autor, wraz z żoną i jednocześnie ilustratorką jego książek, jest właścicielem. Goście lokalu opowiadają różne historie; jest krakowski klimat literackiej kawiarni, jest kawa i jazz, są ciekawi ludzie i ich losy. W podobnej atmosferze przebiegało także wiślańskie, bardzo sympatyczne spotkanie.

            Nagrodzone przez Jerzego Pilcha opowiadania Łukasza Dębskiego ukazały się w 2005 roku w zbiorze prac konkursowych pt. „Pisz do Pilcha”, a kolejne w świątecznej książce pt. „9 Wigilii” (oba zbiory wydał „Świat Książki”). Zbiór wyłącznie własnych opowiadań pt. „Cafe Szafe” autor opublikował w 2006 roku. Książka została przetłumaczona i wydana w Czechach (2010) i tłumaczona jest na inne języki. Najnowszą pracę Łukasza Dębskiego znajdzie czytelnik w zbiorze opowiadań pt. „Zachcianki”. Zapraszamy więc do biblioteki!

w1 w2 w3

2012-12-13 Od adwentu do Trzech Króli

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle 11 grudnia odbyło się kolejne spotkanie grupy dyskusyjnej. Tym razem tematem rozmowy były „Wiślańskie zwyczaje Godowe dawniej i dziś”, a tradycja i współczesność ścierały się ze sobą w ożywionej dyskusji uczestników.

            Spotkanie prowadziła Teresa Łączyńska, która na podstawie literatury fachowej i własnych doświadczeń przedstawiła obrzędowość okresu od początku adwentu do Trzech Króli. Obrzędy i zwyczaje okresu Świąt Godowych wzbudziły duże zainteresowanie tych, którzy ich nie znali oraz tych, którzy kultywują własne tradycje domowe. Doszło do ciekawej konfrontacji odchodzących w przeszłość dawnych obyczajów z nowymi przenoszonymi przez osiedlających się w Wiśle przybyszów oraz upowszechnianych przez media. Stwierdzono także, że część obrzędów praktykowanych na Śląsku Cieszyńskim w Wiśle w ogóle nie istniała, co wynikało zapewne ze specyfiki wyznaniowej miejscowości.

            Spotkanie przebiegało w niezwykle miłej, przedświątecznej atmosferze, a dyskusja toczyła się w szerszym niż zazwyczaj gronie. Zachęcamy do udziału w kolejnym spotkaniu w dniu 22 stycznia. Temat: „Wiślańska gwara – martwa czy żywa?”. Serdecznie zapraszamy!

 

2012-12-05 Mikołaj w bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle z okazji zbliżającego się Mikołaja zorganizowała w prezencie dla dzieci spotkanie z autorem książek dla najmłodszych czytelników. Do bibliotecznej czytelni 4 grudnia przybyły starszaki z Przedszkola nr 2, które miały okazję poznać Pana Łukasza Dębskiego z Krakowa.

            Autor nie tylko czytał swoje wiersze z tomiku „Krówki, mrówki i inne bajki wierszem”, ale także zadawał zagadki związane z literkami, których uczą się starszaki. Wspólnie rysowano pociąg, do którego wagonów wrzucano odgadnięte litery i podróżowano zgodnie z „Wierszownikiem z podróży dookoła świata”. Na koniec dzieci obejrzały film animowany pt. „Felicjanek 10”, powstały na podstawie książki Łukasza Dębskiego.

            Starszaki podziękowały za spotkanie wręczając autorowi stosowną laurkę, ale same również nie opuściły biblioteki z pustymi rękami. Mikołaj przygotował dla nich prezenty w postaci kolorowych książeczek dla dzieci. Drodzy Rodzice! Czytajcie swoim dzieciom 20 minut dziennie, codziennie!

w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9

2012-11-26 Promocja książki o Marii Pilch

Parafia Ewangelicko-Augsburska i Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle dnia 23 listopada w Domu Zborowym podsumowały dwa projekty realizowane przez parafię. Uroczystość zgromadziła wielu zacnych gości, wśród których znaleźli się m.in. zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. bp Paweł Anweiler, starosta Powiatu Cieszyńskiego Jerzy Nogowczyk oraz burmistrz miasta Wisły Jan Poloczek, a także dyrektor wojewódzkiej Biblioteki Śląskiej, prof. dr hab. Jan Malicki.

            Spotkanie rozpoczął wykład laureata nagrody „Śląski Szmaragd” 2012 – prof. Daniela Kadłubca z Zaolzia, któremu wręczono kwiaty i gratulowano nagrody. Wykład Profesora na temat dziejów i znaczenia słowa drukowanego na Śląsku Cieszyńskim wprowadził słuchaczy w kolejny temat. Realizację projektu „Utworzenie biblioteki i archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle” dofinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie omówił ks. proboszcz Waldemar Szajthauer. Podsumowaniu towarzyszyła wystawa obrazująca realizację projektu i jego efekty oraz prezentująca archiwalia, książki i dawną prasę ze zbiorów właśnie utworzonej biblioteki i archiwum parafialnego, które niegdyś (bo w 1859 roku) założył patron biblioteki miejskiej, nauczyciel, działacz społeczny i bibliotekarz Jan Śniegoń.

            Następnie historyk Danuta Szczypka przedstawiła życie i twórczość Marii Pilch, wiślańskiej nauczycielki, dokumentalistki kultury ludowej i pisarki. Wykładowi towarzyszyła prezentacja multimedialna złożona z ciekawych, archiwalnych fotografii, która stanowiła wprowadzenie do podsumowania drugiego projektu. Obejmował on wydanie publikacji pt. „Maria Pilch (1912-1990). W setną rocznicę urodzin beskidzkiej pisarki” i został dofinansowany przez Województwo Śląskie. Jego przebieg i realizację omówiła dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle, dr Renata Czyż, która też odczytała list gratulacyjny wystosowany do uczestników spotkania przez wojewodę śląskiego Zygmunta Łukaszczyka. Następnie autorzy odebrali swoje egzemplarze z rąk ks. proboszcza Waldemara Szajthauera.

            Książka, którą po spotkaniu otrzymali wszyscy uczestnicy promocji, zawiera referaty wygłoszone w lutym podczas konferencji zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Jej autorami są dr hab. Jan Kajfosz, prof. UŚ, dr Łucja Dawid, Małgorzata Kiereś, Danuta Szczypka i dr Renata Czyż. Publikacja, której recenzentem był prof. dr hab. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach, zawiera bibliografię prac Marii Pilch i archiwalne fotografie, a także mało znane wiersze Jana Sztaudyngera. Nowe wydawnictwo trafi do bibliotek i szkół nie tylko w Wiśle, ale także najbliższej okolicy. Należy mieć nadzieję, że przyczyni się do zachowania pamięci nie tylko o Marii Pilch, ale także kulturze materialnej i duchowej Wisły, którą opisywała publikując trzy książki i ponad 80 artykułów.

w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9

2012-11-09 Jesienna wystawa w bibliotece

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle podsumowano konkurs plastyczny pt. „Jesienna Polska” zorganizowany przez wychowawczynię ze świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 1, panią Iwonę Gluzę-Cieśla.

W konkursie wzięło udział 18 osób, a nagrodzono 10 z nich. Laureatami konkursu zostali: Kinga Branc, Ola Waszut, Julia Podżorska i Mateusz Mleko (I miejsce), Noemi Wisełka i Natalia Zawada (II miejsce) oraz Agnieszka Szalbot, Julia Wisełka, Malina Cordova i Karolina Stasiak (III miejsce). Wszyscy wyróżnieni otrzymali dyplomy i drobne upominki w postaci notesików, długopisów, zakładek do książek i kolorowych naklejek.        

Nagrody przygotowała biblioteka miejska, w której też można oglądać prace plastyczne uczestników konkursu. Wystawka będzie czynna w godzinach pracy biblioteki przez cały listopad.

w1 w2 w3

2012-10-31 Grupa dyskusyjna zaprasza

Po przedłużonej przerwie wakacyjnej 29 października 2012 roku zebrała się grupa dyskusyjna działająca przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia. Spotkanie miało charakter organizacyjny. W czasie dyskusji zrodził się plan kolejnych spotkań tematycznych, które poświęcone zostaną następującej problematyce:

11 grudnia 2012 r. Wiślańskie zwyczaje Godowe dawniej i dziś

22 stycznia 2013 r. Wiślańska gwara – martwa czy żywa?

19 lutego 2013 r. Wiślańskie nazwy miejscowe, przydomki i przezwiska

19 marca 2013 r. Wiślańskie zwyczaje Wielkanocne dawniej i dziś

23 kwietnia 2013 r. Wiślańskie gaździny

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniach dyskusyjnych serdecznie zapraszamy. Zebrania mają charakter spotkań w miłej atmosferze przy kawie czy herbacie i nie roszczą sobie pretensji do spotkań naukowych. Podczas dyskusji każdy może zabrać głos, ale nie jest to konieczne. Można również przysłuchiwać się rozmówcom. Do zobaczenia w bibliotece!

 

2012-10-19 Promocja „Rocznika Wiślańskiego”

W sali Domu Zborowego 18 października odbyła się promocja czwartego tomu „Rocznika Wiślańskiego”. Organizatorami spotkania byli: Parafia Ewangelicko-Augsburska i Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle.

            Na wstępie dyrektor biblioteki Renata Czyż powitała przybyłych gości, wśród których znaleźli się członkowie Rady Miasta na czele z przewodniczącym Januszem Podżorskim oraz zastępcą przewodniczącego Barbarą Koczwarą. Burmistrza Wisły reprezentował w tym dniu sekretarz miasta Jan Cieślar. Następnie zebrani wysłuchali prelekcji historycznej pt. „Jak Wisła miastem się stała?”, którą wygłosiła inicjatorka „Rocznika Wiślańskiego” Danuta Szczypka. Z kolei prezentację multimedialną pt. „Wisła 1962-2012”, przygotowaną na jubileusz miasta z okazji 50. rocznicy nadania praw miejskich Wiśle, przedstawiła dr Renata Czyż. Na zakończenie do lektury kolejnego tomu „Rocznika Wiślańskiego” zachęcał proboszcz ewangelickiej parafii wiślańskiej, ks. Waldemar Szajthauer. Jego wydawcą jest bowiem parafia i Wydawnictwo Luteranin, choć teksty dotyczą całej Wisły i wszystkich społeczności wyznaniowych.

            Na promocję czwartego tomu wiślańskiego czasopisma przybyło wielu czytelników i sala Domu Zborowego wypełniła się słuchaczami. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, a „Rocznik Wiślański” zdobył sobie nowych sympatyków. Wiślański periodyk ukazuje się od 2009 roku i wszystkie jego tomy, poświęcone Wiśle i jej mieszkańcom, można nabywać w księgarni parafialnej. Serdecznie zapraszamy!

w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9

2012-09-08 Konkurs fotograficzny „Wisła 2012”

Dnia 7 września rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny „Wisła 2012” zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jana Śniegonia, a ogłoszony z okazji 50. rocznicy nadania praw miejskich Wiśle.

            Wystawa złożona z 30 autorskich prac fotograficznych została otwarta w sali Domu Zborowego na dzień przed głównymi uroczystościami obchodów 50. lat miasta Wisły. Podczas wernisażu ogłoszono wyniki konkursu, do którego zgłoszono 24 zdjęcia wykonane zgodnie z regulaminem w roku jubileuszu miasta. Na uroczystość przybyli burmistrz Jan Poloczek, zastępca burmistrza Lidia Forias oraz radni na czele z zastępcą przewodniczącego Rady Miasta Barbarą Koczwarą. Obecni byli także członkowie jury i uczestnicy konkursu oraz sympatycy fotografii. Powołana przez bibliotekę komisja w składzie: Łukasz Bielski – redaktor prowadzący „Echo Wisły”, Szymon Brodacki – zawodowy fotograf, właściciel zakładu fotograficznego „Brodacki Fotostudio” i Sławomir Procner – koordynator projektu plastyczno-fotograficznego „Świat ludzi pozytywnie zakręconych” dokonała fachowej oceny nadesłanych prac konkursowych i przyznała nagrody w pięciu kategoriach. Jednak nie tylko laureaci, ale wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali za udział w imprezie miłe upominki przygotowane przez bibliotekę i Referat Promocji, Turystyki, Sportu i Kultury Urzędu Miasta.

            Patronat nad konkursem „Wisła 2012” objął burmistrz miasta Wisły Jan Poloczek, który też ufundował i wręczył nagrody główne, którymi były statywy do aparatów fotograficznych. Nagrodę burmistrza miasta za zwycięstwo w kategorii PORTRET otrzymał Stefan Dorocki za pracę pt. „Mistrz Karol w podcieniach Wisły”, zaś w kategorii ŻYCIE CODZIENNE MIESZKAŃCÓW Adrian Richter za zdjęcie pt. „Mało nam do szczęścia potrzeba, byle była praca i kawałek chleba”. Jedyna wśród laureatów kobieta, Dorota Wrzecionko, zwyciężyła w kategorii BAZA TURYSTYCZNO-HOTELOWA fotografią zatytułowaną „Słońce jedzie na zachód”. Nagrodę główną konkursu otrzymał Bogusław Hruby z Zabrza za najlepsze zdjęcia w kategoriach OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (praca pt. „Oczekiwanie”) oraz KRAJOBRAZY WIŚLAŃSKIE (praca pt. „Przedwiośnie”). Uczestnikom i laureatom konkursu serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

            Po zakończeniu wystawy prace konkursowe trafią do zbiorów ikonograficznych Miejskiej Biblioteki Publicznej, która dziękuje za współpracę członkom jury i pracownikom Urzędu Miasta.

 

2012-09-06 Wycieczka literacka śladami W. S. Reymonta

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle po raz kolejny zaprosiła swoich czytelników na literacką wycieczkę przez Wisłę. Tym razem trasa wiodła śladami noblisty, Władysława Stanisława Reymonta.

            Mimo kapryśnej aury na trasę wyruszyło kilka osób. Przy obelisku poświęconym pamięci Juliana Ochorowicza omawiano wizytę W. S. Reymonta w Wiśle w 1901 roku. Pisarz przyjechał na zaproszenie światowej sławy uczonego i spędził w jednym z jego domków około miesiąca. Wisła bardzo mu się podobała, gdyż znalazł w niej spokój do pracy nad drugą wersją „Chłopów”, których pierwotny rękopis zniszczył. Następnie wycieczka oglądała tablice poświęcone B. Prusowi i M. Konopnickiej, a także ogrodową galerię rzeźby Artura Cienciały. Uczestnicy wycieczki odwiedzili również „Ochorowiczówkę”, na elewacji której znajduje się tablica poświęcona W. S. Reymontowi oraz dotarli do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. S. Reymonta, aby zobaczyć popiersie pisarza i patrona szkoły dłuta Artura Cienciały.

            Spacer śladami autora „Chłopów” przez Wisłę biblioteka zorganizowała z okazji przypadającej w tym roku 145. rocznicy urodzin pisarza. Na kolejne wycieczki zapraszamy wiosną 2013 roku.

w1 w2 w3

2012-08-17 Wakacyjna Akademia Kultury – wykład IV

Ostatni wykład Wakacyjnej Akademii Kultury odbył się 16 sierpnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle. Niezwykle ciekawą prelekcję o „Obyczajach ludzi gór Azji (Sajany, Himalaje, Kaukaz)” wygłosił Sebastian Bestrzyński, przewodnik beskidzki i podróżnik (w latach 2000-2008 prezes Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych przy Oddziale PTTK w Wiśle).

            Tematem spotkania było życie mieszkańców gór azjatyckich i ich obyczaje, wierzenia oraz realia codzienności. Jako uczestnik i współorganizator wypraw w Karpaty Wschodnie (Czarnohora, Gorgany), Himalaje i Kaukaz oraz dwóch wyjazdów na Syberię S. Bestrzyński podzielił się ze słuchaczami swoimi przeżyciami z podróży, spostrzeżeniami i refleksjami. Prelekcja, na którą złożył się szereg przeźroczy i zdjęć oraz dowcipny komentarz wzbudziła duże zainteresowanie zarówno mieszkańców Wisły, jak i turystów.

            Na kolejne wykłady Wakacyjnej Akademii Kultury biblioteka zaprasza za rok.

w6 w5 w4 w3 w2 w1

2012-08-10 Wakacyjna Akademia Kultury – wykład III

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle dnia 9 sierpnia br. odbył się kolejny wykład w ramach Wakacyjnej Akademii Kultury. Prelegentką tym razem była etnolog, Sylwia Tumidajska, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego i pracownik Muzeum Beskidzkiego im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle, animatorka kultury i kustosz wielu wystaw muzealnych. Swoje wystąpienie poświęciła historii największej i mającej najdłuższą tradycję imprezie kulturalnej w Wiśle, jakim jest Tydzień Kultury Beskidzkiej.

            Temat ten nie został podjęty przypadkowo, bowiem Sylwia Tumidajska pracuje nad książką, która ma się ukazać w przyszłym roku na jubileuszowy 50. TKB w ramach serii „Materiały do Monografii Wisły”. Przyszła autorka większość materiałów źródłowych już zebrała i na prośbę biblioteki podzieliła się z przyszłymi czytelnikami tej pracy swoimi refleksjami, uwagami i spostrzeżeniami na temat historii TKB. Stąd tytuł wykładu brzmiał „Jubileuszowa pocztówka. Historyczno-etnologiczne refleksje przed 50. Tygodniem Kultury Beskidzkiej”.

            Uczestnicy spotkania byli poruszeni rzetelnością prelegentki w przygotowaniu wykładu i prezentowanych materiałów oraz zachwyceni urokiem archiwalnych fotografii, na których odnajdywali siebie, rodzinę bądź znajomych. Po zakończeniu prelekcji pochwałom i podziękowaniom nie było końca, a spotkanie znacznie się przedłużyło. w1 w2 w3 w4 w5 w6

2012-08-09 Spotkanie dzieci z Renatą Piątkowską

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle odbyło się kolejne spotkanie autorskie. Wakacyjnym gościem najmłodszych czytelników była Renata Piątkowska, laureatka wielu nagród literackich za książki dla dzieci. Autorce jak zawsze towarzyszyła lektorka, pięknie czytająca fragmenty jej opowiadań Elżbieta Malwina Kożurno.

            Na spotkanie przybyły dzieci z Wisły i całej Polski, które spędzają w naszym mieście wakacje. Uważnie słuchały opowieści R. Piątkowskiej o pochodzeniu różnych zwyczajów i przesądów, a także znanych przysłów, których używamy na co dzień. Oczywiście mowa była również o przygodach małych bohaterów jej książek. Fragmenty opowieści dla dzieci czytała E. Kożurno. Był czas na pytania z sali i autografy. Rodzice mogli zakupić książeczki dla swych pociech, które dumnie unosiły z biblioteki swe zdobycze wraz z dedykacjami autorki. Życzymy miłej lektury!

 

Renata Piątkowska – mama Marty i Kacpra, ukończyła socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, mieszka w Bielsku Białej, a jej pasja to jazda konna. W 2007 r. jej książka „Na wszystko jest sposób” otrzymała drugą nagrodę za książkę dla dzieci do lat 6 w konkursie literackim na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży im. Astrid Lindgren, zorganizowanym przez Fundację ABCXXI – „Cała Polska czyta dzieciom”. Z kolei powieść „Nie ma nudnych dni” została wyróżniona w Konkursie Literackim im. Kornela Makuszyńskiego, a sama autorka znalazła się w 2008 r. wśród laureatów konkursu o Nagrodę im. M. Weryho-Radziwiłłowicz, przyznawaną przez miesięcznik „Bliżej Przedszkola”. Wiele tytułów jej książek znajduje się na Złotej Liście Fundacji ABC. R. Piątkowska jest autorką, m.in.: „Opowiadań dla przedszkolaków”, „Opowiadań z piaskownicy”, „Z przysłowiami za pan brat”, „To się nie mieści w głowie”, „Przygoda ma kolor niebieski”, „Twardy orzech do zgryzienia”, „Szczęście śpi na lewym boku”, „Wieloryb”, „Gdyby jajko mogło mówić”, „Dziadek na huśtawce”.

w1 w2 w3 w4 w5 w6

2012-08-06 Biblioteka na blogu

Wiślańska biblioteka w czasie wakacji przyjmuje wielu gości, a wśród nich studentów różnych kierunków, którzy poszukują informacji na temat Wisły, jej zabytków, a nawet… biblioteki. Efektem jednej z wizyt jest opis naszej placówki na bloguwww.lustrobiblioteki.pl. Stronę prowadzi studentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, która w czasie wakacji odwiedza instytucje kultury, które wcześniej oglądane wirtualnie wzbudziły jej szczególne zainteresowanie. W tym gronie znalazła się również wiślańska biblioteka. Zainteresowanych zapraszamy do lektury.

2012-07-13 Wakacyjna Akademia Kultury, wykład II

W wiślańskiej bibliotece trwa druga edycja Wakacyjnej Akademii Kultury, która w ubiegłym roku poświęcona była literaturze. Tegoroczne lato upływa pod znakiem podróży, gdyż w wycieczki kulturowe po całym świecie zabierają słuchaczy specjalni goście – prelegenci zaproszeni do biblioteki.

            Drugi, niezmiernie ciekawy wykład, dnia 12 lipca wygłosił ks. dr Jacek Dembek ze zgromadzenia redemptorystów w Rzymie, który od kilku lat swoje urlopy spędza w Wiśle. Temat prelekcji brzmiał „Misjonarze. Realia inkulturacji” i wzbudził duże zainteresowanie przybyłych. Ojciec Jacek Dembek mówił o zderzeniu kultur i religii, do których dochodziło już w czasach apostołów, podawał przykłady historyczne począwszy od przekładów Pisma Świętego po największe i nie zawsze udane misje chrześcijańskie, takie jak ewangelizacja Słowian przez Cyryla i Metodego, Azteków przez Hiszpanów i Chińczyków przez jezuitów. Misjonarz podzielił się także własnymi doświadczeniami z podróży po Brazylii, Tajlandii i Afryce, gdyż jego praca polega właśnie na wizytowaniu misji redemptorystów na całym świecie.

            Na kolejne wykłady Wakacyjnej Akademii Kultury wiślańska biblioteka zaprasza już 9 i 16 sierpnia.

 w1 w2 w3 w4 w5 w6

2012-07-06 Wakacyjna Akademia Kultury

W wiślańskiej bibliotece rozpoczęła się już po raz drugi Wakacyjna Akademia Kultury, która w ubiegłym roku poświęcona była literaturze. Tegoroczne lato upływa głównie pod znakiem podróży, gdyż w kulturowe wycieczki po całym świecie zabierają słuchaczy zaproszeni do biblioteki prelegenci.

            Pierwszy wykład odbył się 5 lipca. W trasę po Stanach Zjednoczonych śladem polsko- śląskiej emigracji z XIX wieku zabrał czytelników dr Jan Habdas z Uniwersytetu Śląskiego. Podążając szlakiem uchodźców z Opolszczyzny przebyliśmy statkiem Ocean Atlantycki, lądując na wybrzeżu w Zatoce Meksykańskiej. Ślązacy wybrali się do Ameryki na zaproszenie ks. Leopolda Moczygemby, franciszkanina pracującego wśród emigrantów. Za nimi zatem zwiedziliśmy najstarsze polskie osady w Teksasie: Pannę Marię, Częstochowę i Kościuszko. Jednak rzeczywistość wcale nie okazała się tak świetna jak sugerowano w zaproszeniu: ciężka praca na roli i grzechotniki dały się emigrantom we znaki.

            Na kolejny wykład, tym razem o pracy misjonarzy w różnych zakątkach świata, zapraszamy 12 lipca. Prelekcję przedstawi ks. dr Jacek Dembek ze zgromadzenia redemptorystów. w3 (1) w1 (1) w2 (1)

Spotkanie autorskie Jacka Pałkiewicza

Korzystając z pomocy współorganizatorów Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śniegonia w Wiśle w dniu 26 czerwca 2012 roku zaprosiła czytelników na wyjątkowe spotkanie autorskie. Gościem Mistrzostw Polski Branży Eventowej w OFF-Road i miasta Wisły był bowiem światowej sławy podróżnik i reporter, odkrywca źródła Amazonki – Jacek Pałkiewicz, autor ponad dwudziestu książek o podróżach i sztuce przetrwania.

         Spotkanie odbyło się w sali Domu Zborowego, która błyskawicznie zapełniła się do ostatniego miejsca. W związku z udziałem zacnego gościa w dwudniowej imprezie „Podróż do źródeł Wisły z Jackiem Pałkiewiczem” wstęp na temat odkrywania źródeł najdłuższej polskiej rzeki przygotowała dyrektor wiślańskiej biblioteki. Następnie Jacek Pałkiewicz przedstawił relację z wyprawy do źródeł Amazonki, którą odbył w 1996 roku stojąc na czele międzynarodowej ekipy badawczej. Autor zilustrował swą opowieść pięknymi zdjęciami wykonanymi na obszarze całego dorzecza największej arterii wodnej świata i okrasił ciekawymi, a nieraz i zabawnymi anegdotami.

         Po zakończeniu prelekcji posypały się pytania z sali. Uczestników spotkania nurtowały problemy, na jakie napotyka podróżnik podczas swych ekstremalnych wypraw: granice wytrzymałości człowieka, odporność na stres i samotność, zagrożenia ze strony ludzi i dzikich zwierząt, problemy organizacyjne czy zdrowotne. Po spotkaniu można było zakupić album „Eksploracja” i książkę „Amazonka. Zagadka źródła królowej rzek”. Zanim Jacek Pałkiewicz zdążył wpisać się do kroniki wiślańskiej biblioteki już ustawiła się długa kolejka czytelników po autografy.

w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12

2012-06-08 Wystawa „Joseph Conrad. Między lądem a morzem”

Literacką wystawę biograficzną poświęconą życiu i twórczości Josepha Conrada czyli Józefa Konrada Korzeniowskiego (1857-1924) otwarto 6 czerwca 2012 roku w Galeryjce WCK przy pl. B. Hoffa 3. Ekspozycję przygotowali pracownicy Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie, a do Wisły, z okazji przypadającej w tym roku 155. rocznicy urodzin pisarza, sprowadziła ją Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śniegonia.

            Podczas uroczystego otwarcia wykład inauguracyjny wygłosiła dr Xymena Borowiak, która omówiła skomplikowaną biografię i problematykę prozy J. Conrada. Prelegentka odniosła się do tytułu wystawy „Joseph Conrad. Między lądem a morzem” zaczerpniętego ze zbioru opowiadań pisarza wydanego w 1912 roku i użytego w sensie metaforycznym. W swej twórczości J. Conrad otwiera bowiem przestrzeń „między lądem a morzem”, gdzie pomieścić się mogą marzenia, uczucia, wybory moralne, wspomnienia, a nade wszystko sztuka.

            Po wykładzie uczestnicy spotkania wypełnili galeryjkę i toczyli rozmowy na temat archiwalnych fotografii i dokumentów prezentowanych na wystawie, a związanych z losami jednego z najbardziej znanych na świecie prozaików. Autor często ekranizowanych dzieł, takich jak „Lord Jim”, „Jądro ciemności” czy „Smuga cienia” tworzył w języku angielskim, ale za sprawą przekładów autorstwa kuzynki pisarza, Anieli Zagórskiej, jego twórczość znana była na ziemiach polskich. Wielką popularnością cieszy się J. Conrad w Ameryce, no i oczywiście wśród ludzi morza. Wystawa będzie czynna w Galeryjce WCK do 27 czerwca. Serdecznie zapraszamy.

w6 (1) w1 (1) w2 (1) w3 (1) w4 (1) w5 (1)

2012-05-15 Jubileusz biblioteki

Dnia 14 maja 2012 roku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 65.rocznicy powstania i działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle. W Sali sesyjnej Urzędu Miasta spotkali się czytelnicy i sympatycy biblioteki oraz zaproszeni goście, wśród których przybyli przedstawiciele bibliotek wyższego szczebla: dyrektor Działu Instrukcyjno-Metodycznego wojewódzkiej Biblioteki Śląskiej w Katowicach – Maria Gutowska oraz dyrektor pełniącej obowiązki powiatowej Biblioteki Miejskiej w Cieszynie – Izabela Kula wraz z instruktor Beatą Parchańską. Obecne były władze miasta Wisła, które reprezentowali wiceprzewodnicząca Rady Miasta Barbara Koczwara wraz z przewodniczącą Komisji Kultury, Turystyki, Promocji i Sportu Grażyną Pruską oraz wiceburmistrz Lidia Forias wraz z sekretarzem miasta Janem Cieślarem. Wśród gości nie zabrakło proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej ks. Waldemara Szajthauera oraz byłych pracowników, w tym dyrektorów biblioteki, Heleny Pustówki i Anny Czyż.

            Na wstępie gości przywitała obecna dyrektor wiślańskiej biblioteki dr Renata Czyż, która krótko przedstawiła początki działalności placówki. Najnowsze badania archiwalne pozwalają przesunąć datę założenia gminnego księgozbioru o 10 lat, gdyż istnieją dowody na jego funkcjonowanie w Domu Zdrojowym już w 1937 roku. W związku z tym jubileusz okazał się potrójny, świętowano bowiem 65. i od razu 75. rocznicę założenia placówki, a ponadto uhonorowano zasłużonych pracowników biblioteki. Renata Czyż wręczyła bibliotekarkom nagrody dyrektora i poinformowała, że trzem paniom zostały przyznane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej państwowe odznaczenia cywilne. Złote Medale za Długoletnią Służbę są nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Z rąk wojewody śląskiego otrzymają je wkrótce panie: Anna Mekla, Wanda Kubień i Ewa Szalbot. Życzenia z okazji 65-lecia biblioteki oraz gratulacje z tytułu wyróżnienia, jakie spotkało wiślańskie bibliotekarki, składali: wiceburmistrz Lidia Forias z sekretarzem Janem Cieślarem, dyrektor Maria Gutowska z BŚ, dyrektor Izabela Kula z BM w Cieszynie i prezes Towarzystwa Miłośników Wisły Grażyna Pruska.

            Głównym punktem programu jubileuszowego spotkania był jednak wykład pt. „Logopolis. Miasto słów: Biblioteka”, który wygłosił znakomity historyk literatury, teatrolog, komparatysta i mitoznawca prof. dr hab. Włodzimierz Szturc. Wybitny naukowiec, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie oraz wyższych uczelni we Francji, jest wiernym czytelnikiem wiślańskiej biblioteki, z której korzysta od lat. Specjalnie na jubileusz przygotował wykład na temat rozumienia pojęcia biblioteki w różnych kulturach świata i wybranych dziełach literackich. Uczestnicy spotkania byli zachwyceni wystąpieniem i nie chcieli wypuścić Profesora z sali. Wiślańska biblioteka jest dumna, że ma tak zacnego czytelnika.

            Na okoliczność jubileuszu przygotowana została także wystawa obrazująca przemiany i życie placówki na przestrzeni ostatnich lat. Fotografiom i dokumentom towarzyszyły książki z autografami autorów, którzy gościli w wiślańskiej bibliotece oraz najstarsze egzemplarze i księgi inwentarzowe. Wystawę można oglądać w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej przy pl. Hoffa 3 w stałych godzinach pracy. Serdecznie zapraszamy!

w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12 w13 w14 w15

2012-05-15 Przez Wisłę śladami pozytywistów

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek w Wiśle Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia zorganizowała wycieczkę z cyklu „Wiślańskie ścieżki literackie”. Tym razem miłośnicy literackich szlaków podążali śladami pozytywistów, bowiem w maju przypadają: 95. rocznica śmierci Juliana Ochorowicza, 100. rocznica śmierci Bolesława Prusa oraz 170. rocznica urodzin Marii Konopnickiej. Czołowy teoretyk pozytywizmu, największy prozaik oraz najbardziej znana poetka tej epoki przebywali lub odwiedzili Wisłę na przełomie XIX i XX wieku, stąd też temat przewodni wyprawy podążającej ich śladem.

            Trasa spaceru wiodła sprzed Domu Zdrojowego do obelisku poświęconego pamięci Juliana Ochorowicza oraz tablic upamiętniających pobyt Bolesława Prusa w nieistniejącej już willi „Placówka” w 1900 roku oraz wizytę Marii Konopnickiej w 1896 roku. Następnie uczestnicy wycieczki udali się na cmentarz na Górniczku, gdzie wspominano pozytywistę – praktyka oraz odkrywcę Wisły w jednej osobie, czyli Bogumiła Hoffa oraz kontynuatorkę jego dzieła, która kilkakrotnie gościła u stóp Baraniej Góry – Marię Wysłouchową. Ostatnim punktem programu wycieczki była willa „Ochorowiczówka”.

            W czasie spaceru czytano fragmenty utworów literackich i korespondencji związanych z pobytami pozytywistów w Wiśle, m.in. list Elizy Orzeszkowej do Marii Konopnickiej, w którym przyjaciółka relacjonuje zamiar zakupu przez Komitet Jubileuszowy jednego z domków Ochorowicza w Wiśle. Miał on stanowić dar dla poetki nie posiadającej własnego lokum i tułającej się po świecie. Spacer ze względu na nagłe załamanie pogody zakończono na słodko w pobliskiej cukierni. Zapraszamy na kolejną wycieczkę śladami literatów już we wrześniu.

w1 w2 w3 w4 w5 w6

2012-05-11 Przedszkolaki w bibliotece

W Tygodniu Bibliotek bibliotekarze otrzymują życzenia pomyślności od wielu czytelników, także tych najmłodszych. W dniu 11 maja Miejską Bibliotekę Publiczną w Wiśle odwiedziły pięciolatki z wychowawczyniami z Przedszkola nr 2 w Wiśle Centrum. Dzieci zwiedzały pomieszczenia obu wypożyczalni i czytelni oraz wysłuchały głośno czytanego opowiadania Beaty Ostrowickiej „Bobek wyprawa i rzeczy w sam raz czyli ważne sprawy małych ludzi”. Na zakończenie spotkania najmłodsi czytelnicy złożyli podziękowania i wręczyli piękną laurkę, a bibliotekarze odwdzięczyli się słodkim poczęstunkiem.

w1 w2 w3

2012-05-11 Dzień Bibliotekarza

Z okazji Dnia Bibliotekarza, pełniąca obowiązki powiatowej, Biblioteka Miejska w Cieszynie zorganizowała wycieczkę szkoleniową dla pracowników bibliotek z terenu Śląska Cieszyńskiego. Z Wisły wzięły w niej udział trzy osoby. Uczestnicy wyjazdowej konferencji zwiedzali nowoczesną Miejską Bibliotekę Publiczną w Opolu, której siedziba powstała dzięki dofinansowaniu inwestycji ze środków unijnych. Następnie udali się do Mosznej, gdzie w dawnym zamku hrabiego Huberta von Tiele-Winckler zwiedzili m.in. filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelczykach. Dzień Bibliotekarza upłynął w miłej atmosferze i przyniósł wiele wrażeń i pomysłów. Wszystkim bibliotekarzom z okazji ich święta – wszystkiego najlepszego!

 

2012-05-09 Dyskusja o piłce nożnej i gra terenowa z królem Maciusiem

Wydaje się, że nie ma nic bardziej odległego, niż te dwie dziedziny: biblioteka i literatura a piłka nożna. Jednak te sfery: kultury wysokiej i masowej rozrywki łączą silne związki i to nie tylko dlatego, że biblioteka gromadzi książki poświęcone poszczególnym dyscyplinom sportowym. Wielcy twórcy literatury wielokrotnie przyznawali się do swojej pasji do sportu, w tym szczególnie do futbolu. Dlatego 8 maja, w roku EURO 2012 oraz w ramach ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek organizowanego pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze”, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle odbyło się spotkanie dyskusyjne pt. „Piłka nożna w Wiśle – tradycje i współczesność”.

            Gości przywitała dyrektor biblioteki, która przedstawiła nie tylko książkowe zasoby placówki z zakresu piłki nożnej, ale także twórców, w dziełach których pojawia się motyw futbolu. Następnie dzieje sekcji piłkarskiej wiślańskiego Klubu Sportowego, jej wzloty z klasy C do B i A oraz upadki do klasy B, omówił Jerzy Kufa. Dyskutanci wspominali piłkarzy grających w wiślańskiej drużynie: braci Szturców z Piły, Balasów, Kujawów, Jakucińskich oraz takie indywidualności piłkarskie jak Paweł Cieślar, Jan Cieślar, Andrzej Bujok, Jan Głuszek, Władysław Pezda, Paweł Szarzec, Jan Kocyan, Jan Knoppek i wielu innych wraz z ich oryginalnymi pseudonimami, takimi jak: Gunia, Pedro, Honza, Tygrys, Truman. Snuły się także opowieści o działaczach, którzy sami sponsorowali młodych piłkarzy i pisali sprawozdania z piłkarskich potyczek (Tadeusz Cieślar) oraz wspominano lubianego sędziego Józefa Wawrzyka.

            Pod koniec dyskusji wrócił temat literatury i futbolu, bowiem lista pisarzy, dla których piłka nożna była wielką fascynacją, jest długa. Otwiera ją Albert Camus, który trenował na poziomie czwartoligowym, ale są na niej również Vladimir Nabokov, Garcia Márquez, Vargas Llosa, Bohumil Hrabal i wielu innych. Piłka nożna funkcjonuje w literaturze na wiele sposobów: jako temat, motyw, metafora, anegdota. Na polskim gruncie po stronie futbolu piórem zaangażowali się m.in. Wierzyński, Tyrmand, Konwicki, Iredyński, Podsiadło, Bińczyk, Głowacki, Huelle, Kuczok i oczywiście Jerzy Pilch, który kibicuje Cracovii i właśnie klubowi Wisła Ustronianka. Dzięki niemu piłkarze z Wisły, trafili do literatury, bowiem na stronach powieści, felietonów i najnowszego „Dziennika” często pojawia się piłka nożna i Wisła oczywiście. Serdecznie polecamy!

Gra terenowa z królem Maciusiem

W związku z ogłoszeniem roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka i ogólnopolskimi obchodami Tygodnia Bibliotek, który trwa od 8-15 maja pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze” Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle przygotowała dla dzieci atrakcyjną grę terenową. Dnia 9 maja kilka grup ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Wisły Czarnego oraz Szkoły Podstawowej nr 5 z Wisły Jawornika wyruszyło na trasę, którą zorganizowano na terenie Parku Kopczyńskiego. Uczestnicy mieli do wykonania pięć zadań, których treść była związana z książką Janusza Korczaka „Król Maciuś na wyspie bezludnej”. Zadania, choć wymagały wykazania się różnymi talentami, nie sprawiły dzieciom większych trudności. Szybko narysowały mapę wyspy, na której osadzony został Maciuś, zagospodarowały królewski czas lekturą i planami na przyszłość, przygotowując ucieczkę wykonały łódkę i domek, a nawet odczytały zaszyfrowany list.

            W czasie imprezy dopisały słoneczna pogoda, ogromny zapał uczestników oraz wyśmienite humory. Towarzyszyły one także rozgrywkom podczas drugiej tury, w której udział wzięły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10 ze Świętochłowic, przebywające w Wiśle na zielonej szkole. Łącznie w grze terenowej udział wzięło 60 dzieci. Podsumowanie odbyło się w amfiteatrze, gdzie wręczone zostały pamiątkowe dyplomy i gdzie na uczestników czekał słodki poczęstunek. Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej składają serdeczne podziękowania na ręce dyrektorów szkół w Czarnem i Jaworniku oraz Pań, które podjęły się opieki nad dziećmi w czasie gry, a były nimi Maria Drobisz-Masny i Alicja Pieszka oraz wychowawczynie ze Świętochłowic. Dzieciom dziękujemy za udział i polecając książki Janusza Korczaka serdecznie gratulujemy!

w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12

2012-04-20 Krymski rekonesans

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle ponownie gościł Marian Wantulok, przewodnik beskidzki i podróżnik, urodzony w Wiśle, a zamieszkały w Ustroniu. W ubiegłych latach prezentował slajdy z Syberii i gór Ukrainy (Gorganów i Czarnohory), tym razem spotkanie poświęcił wyjazdom na Krym, które zorganizował w 2008 i 2011 roku. Dzięki temu czytelnicy wiślańskiej biblioteki odbyli kolejną, daleką podróż bez opuszczania Beskidów, a nawet bibliotecznej czytelni.

            Uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć przepiękne krymskie krajobrazy, szerokie stepy i wysokie góry, Morze Czarne i Morze Azowskie, ale również prozę życia: śmieci przy drogach, niszczejące budynki i pomniki, zjadane przez rdzę sprzęty. Zwiedzaliśmy zabytki, m.in. pałac chanów krymskich wraz z haremem i meczetem w Bakczysaraju, monastyr Uspieński, karaimską kienesę i wydrążone w skale miasto w Czufut-Kale, pałac Woroncowa koło Jałty i genueńską twierdzę w Sudaku. W podróży nie zabrakło polskich i literackich wątków, gdyż podążaliśmy śladami Aleksandra Puszkina i Adama Mickiewicza, oglądając słynną Fontannę Łez, mauzoleum Potockiej i skałę Ajudah uwiecznione w „Sonetach krymskich” polskiego wieszcza. Wraz z uczestnikami wyprawy kąpaliśmy się też w ciepłych morzach, spotykaliśmy ciekawych ludzi i odkrywali cuda natury, nie tylko na miejscowych bazarach. Wjechaliśmy nawet na najwyższą dostępną samochodem przełęcz na wysokości 1207 m n.p.m. A wszystko to w tajemniczej atmosferze Orientu, kulturowej, narodowej i religijnej mieszance krymskiej.

            Spotkanie zgromadziło liczną publiczność, która z zainteresowaniem oglądała slajdy, mapy i foldery. W niejednej głowie na pewno już powstał śmiały projekt na krymską wyprawę. Życzymy powodzenia i zapraszamy na kolejne prelekcje, które przybliżą nam kulturowe oblicze różnych kontynentów. W ramach Wakacyjnej Akademii Kultury w lipcu i sierpniu zapraszamy bowiem do Miejskiej Biblioteki Publicznej na cykl spotkań, wykładów i prelekcji, podczas których gościć będziemy ciekawych badaczy, misjonarzy i podróżników.

 

2012-03-28 Dyskutowali o imprezach muzycznych

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle odbyło się kolejne spotkanie grupy dyskusyjnej, która tym razem swą uwagę skupiła na wakacyjnych imprezach muzycznych organizowanych w Wiśle.

Na wstępie prowadząca dyskusję Teresa Łączyńska przybliżyła charakter dwóch najstarszych wiślańskich wydarzeń muzycznych. „Lato z Filharmonią” to spotkania z muzyką poważną zainicjowane w latach 60. XX wieku. Na wiślańskiej „muszli” grała wtedy orkiestra symfoniczna Filharmonii Śląskiej. Muzycy przebywali w Wiśle przez dwa tygodnie w ośrodku „Pod Baranią” i co drugi dzień koncertowali dla wszystkich chętnych. Z kolei Dni Muzyki Organowej odbywały się w kościele ewangelickim apostołów Piotra i Pawła od 1977 roku. Początkowo trwały nawet od 7-9 dni i gromadziły nie tylko wymagających słuchaczy, ale także wysokiej klasy wykonawców. W ciągu 15 lat (do 1992 roku) odbyło się 90 koncertów. Z czasem spotkania te przekształciły się w Dni Muzyki Organowej i Kameralnej.

W dyskusji poruszano problemy organizacyjne związane z pobytem wielu muzyków w Wiśle oraz odbioru koncertów przez publiczność złożoną z wczasowiczów i stałych mieszkańców. Wspominano na przykład, że pierwsze koncerty w kościele przebiegały bez braw publiczności, gdyż miejscowa społeczność nie wyobrażała sobie klaskania w miejscu, gdzie odbywają się nabożeństwa.

Temat nie został przez rozmówców wyczerpany, dlatego jego kontynuacja miała miejsce 24 kwietnia 2012 roku (wtorek) o godz. 16.00, jak zawsze w czytelni biblioteki. Tym razem omawiano materiały archiwalne dostarczone przez współorganizatorkę wiślańskich Dni Muzyki Organowej, Helenę Pustówkę. Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania dyskusyjne.

w3 (1) w1 (1) w2 (1)

2012-03-16 Wystawa fotograficzna na podsumowanie projektu

            W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle podsumowano projekt zatytułowany Świat ludzi pozytywnie zakręconych. Został on dofinansowany ze środków Programu Działaj lokalnie VII  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który realizują Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej. Partnerami programu na Śląsku Cieszyńskim są: Banki Spółdzielcze w Cieszynie i Skoczowie, Starostwo Powiatowe w Cieszynie oraz Samorządy gminne z miejscowości takich jak Goleszów, Strumień, Ustroń i Wisła.

W ramach projektu, realizowanego głównie przez młodzież zamieszkującą internat Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przeprowadzone zostały zajęcia dostępne dla wszystkich zainteresowanych fotografią i udziałem w przedsięwzięciach artystycznych. Odbywały się one w trzech miejscach: wiślańskiej bibliotece, internacie ZSGH i w Domu Czasowego Pobytu „Sindbad” w Ustroniu Nierodzimiu, a były to prelekcje, warsztaty plastyczne i warsztaty fotograficzne. Koordynatorem projektu był Pan Sławomir Procner (wychowawca z internatu ZSGH).

W ramach całego przedsięwzięcia ogłoszony został konkurs fotograficzny na najlepsze zdjęcie przedstawiające pasje i zainteresowania ludzi „pozytywnie zakręconych”. Wystawa złożona z prac nadesłanych na konkurs oraz powstałych w czasie zajęć warsztatowych została otwarta w bibliotece 15 marca 2012 roku. Podczas wernisażu ogłoszono wyniki konkursu. Miejsce pierwsze zajął Pan Adam Jarosz, drugie – Martyna Gajny, trzecie – Dorota Wrzecionko, czwarte – Artur Pieszka, a piąte – Michael Ryll. Młodzież przyznała również swoją nagrodę, która przypadła zwycięzcy konkursu, Panu Adamowi Jaroszowi. Nagrodę specjalną dla osoby najbardziej zaangażowanej w realizację projektu jego koordynator przyznał Pani Agnieszce Ziółkowskiej. Wystawę można oglądać w bibliotece jeszcze tylko w piątek i sobotę (16-17 marca), następnie zostanie ona przeniesiona do internatu ZSGH.

W ramach realizacji programu Działaj Lokalnie VII ogłoszono również konkurs dla grantobiorców na najlepsze reportaże prezentujące przebieg prac i efekty projektów, w którym grupa Pozytywnie Zakręconych także wzięła udział. Jury przyznało nagrody w trzech kategoriach: człowiek, miejsce i motyw. W kategorii motyw reportaż Sławomira Procnera otrzymał wyróżnienie w wysokości 200 złotych z przeznaczeniem na cele projektu. Prezentacja jest dostępna na koncie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle na Facebooku www.facebook.com/pages/PozytywnieZakreceniWisla/161642390610260. Serdecznie zapraszamy!

w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12

2012-02-29 Juliusz Bursche w Wiśle

            W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Śniegonia w Wiśle 28 lutego 2012 roku odbyło się spotkanie dyskusyjne na temat „Juliusz Bursche w Wiśle”. Przyczyną jego zorganizowania stały się przypadające w tym roku rocznice: w lutym 70. rocznica śmierci, a we wrześniu 150. rocznica urodzin ks. Juliusza Bursche, który związał się z Wisłą jeszcze przed I wojną światową.

Juliusz Bursche (1862-1942), duchowny i teolog, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego najpierw w Królestwie Polskim, a następnie w odrodzonej Rzeczpospolitej pochodził z niemieckiej rodziny, ale przez cały okres międzywojenny pracował na rzecz polskiego Kościoła ewangelickiego; pisał prace naukowe, wydawał czasopisma, działał społecznie na rzecz przyłączenia Mazur i Śląska Cieszyńskiego do Polski. Potępiał ideologię nazistowską i hitleryzm, za co po wybuchu II wojny światowej zapłacił wraz z częścią rodziny najwyższą cenę: cenę życia. Więzień obozu w Sachsenhausen, po licznych przesłuchaniach i torturach zmarł w Berlinie w więzieniu Gestapo.

Podczas spotkania w bibliotece przybliżono biografię Juliusza Bursche, ale rozmawiano głównie o jego związkach z Wisłą i zasługach dla rozwoju miejscowości. Po raz pierwszy ks. Juliusz Bursche przyjechał do Wisły na zaproszenie Bogdana Hoffa, syna Bogumiła w 1902 roku. Tak urzekła go beskidzka miejscowość, że w 1903 roku wybudował tu willę „Zacisze”, która każdego lata stawała się centrum życia rodzinnego i kościelnego. Wraz z Julianem Ochorowiczem zakładał Stowarzyszenie Miłośników Wisły, uczestniczył w powołaniu do życia pierwszej polskiej organizacji turystycznej PTT „Beskid Śląski” w Cieszynie oraz był członkiem Spółki „Uzdrowisko Wiślańskie”.

O zasługach dla rozwoju polskiego letniska w Wiśle podczas spotkania mówiła jego inicjatorka, historyk Danuta Szczypka. Z kolei pamiętająca Biskupa sąsiadka, Pani Teresa Łączyńska wspominała jego postać jako wymagającego posłuchu dziadka. Głos w dyskusji zabrał m.in. Maciej Oczkowski, historyk, który przybliżył warunki społeczno-polityczne jego pracy na rzecz polskości Kościoła. Spotkanie wzbogaciła projekcja filmu o „Zaciszu” zrealizowanego przez Państwa Marię i Henryka Bujoków w 2003 roku. Uczestnicy spotkania wzruszeni opuszczali wiślańską bibliotekę. Kolejna dyskusja za miesiąc.

 

 

2012-02-10 Konferencja naukowa „Maria Pilch (1912-1990). W setną rocznicę urodzin”

            Dnia 9 lutego 2012 roku w Wiśle Sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się konferencja naukowa pt. „Maria Pilch (1912-1990). W setną rocznicę urodzin”. Sesję zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia, aby przybliżyć dorobek literacko-publicystyczny wiślańskiej pisarki, autorki trzech książek o dawnych zwyczajach i życiu mieszkańców wsi u źródeł Wisły. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objął „Głos Ziemi Cieszyńskiej”.

            Na wstępie dyrektor biblioteki przywitała zaproszonych gości, wśród których znaleźli się rodzina i krewni Marii Pilch, Burmistrz Jan Poloczek wraz z wiceburmistrz Lidią Forias, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej ks. Waldemar Szajthauer oraz członkowie Rady Miasta. Na spotkanie przybyła także Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie Izabela Kula z instruktor z biblioteki powiatowej Beatą Parchańską, bibliotekarze z sąsiednich miejscowości, przedstawiciele organizacji społecznych, środowisk twórczych oraz dyrektorzy wiślańskich szkół i nauczyciele, z których część pamiętała bohaterkę sesji z pracy w oświacie.

            Na pierwszą część konferencji złożyły się trzy referaty. Pierwszy wygłosiła historyk Danuta Szczypka, która przybliżyła zebranym koleje życia i działalności zawodowej i społecznej Marii Pilch. Drugie wystąpienie kierownik Muzeum Beskidzkiego w Wiśle Małgorzata Kiereś poświęciła jej pracy etnograficznej, omawiając wkład pisarki w dokumentowanie miejscowej kultury ludowej. Część pierwszą sesji zamknęła analiza opowieści „ze starej Wisły”, której dokonał dr hab. Jan Kajfosz, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Po przerwie wznowiono wykłady. O prozie Marii Pilch mówiła dr Łucja Dawid z Cieszyna, a jej kontakty literacko-naukowe i badania nad przeszłością Wisły omówiła dr Renata Czyż. Dyrektor biblioteki przedstawiła również krótki komunikat na temat przygotowanej bibliografii prac Marii Pilch, która jest już dostępna w wiślańskiej czytelni. Konferencję zakończono podziękowaniami skierowanymi do osób i instytucji, które udostępniły zdjęcia wykorzystane do przygotowania towarzyszącej wykładom prezentacji multimedialnej, wśród których znaleźli się Karina i Piotr Poloczek, Jerzy Ryncarz, Danuta Szczypka, Anna Sztaudynger-Kaliszewicz z Zakopanego, Biblioteka Narodowa w Warszawie i Muzeum Beskidzkie w Wiśle.

            Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle składa serdeczne podziękowania Panu Władysławowi Pilchowi i firmie „Wiślanka”, która na konferencję ufundowała słodką niespodziankę. Za pomoc organizacyjną biblioteka dziękuje Muzeum Beskidzkiemu, Wiślańskiemu Centrum Kultury, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Wiśle.

w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9 w10 w11 w12

2012-02-07 Fantastyczne bajkowe ferie

            Podczas śląskich ferii zimowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Śniegonia odbywały się czytelniczo-plastyczne zajęcia dla dzieci. Ich pierwszą część wypełniało „Czytanie na śniadanie”, gdyż pracownicy biblioteki poprzez głośną lekturę bajek i opowiadań zapoznawali dzieci z twórczością Wandy Chotomskiej, Agnieszki i Mateusza Galiców oraz Elżbiety Zubrzyckiej. Drugą część zajęć stanowiły kolorowanki i samodzielne prace rysunkowe, które powstawały jako ilustracje do czytanych na głos wierszy Jana Brzechwy. Wykonane przez dzieci dzieła wezmą udział w konkursie powiatowym pt. „Baśniowy świat Jana Brzechwy”.

            „Czytanie na drugie śniadanie” w czwartek 2 lutego było niespodzianką. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać podań i legend Śląska Cieszyńskiego, które opowiedziały Panie Janina Motylewska i Wanda Niemiec. Opierające się na wydanych przez Józefa Ondrusza zbiorach godek śląskich  i ubrane w cieszyńskie stroje członkinie Macierzy Ziemi Cieszyńskiej zapoznały dzieci i ich opiekunów z legendą o rzece Wiśle, rycerzach śpiących w Czantorii, zarozumiałej dziewczynie Malince i przygodach zbójnika Ondraszka.

            Podczas spotkań w bibliotece dzieci mogły również korzystać z nowoczesnych narzędzi do nauki i zabawy. Do dyspozycji chętnych były stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i platforma e-learningowa FunEnglish, która poprzez zabawy, gry i piosenki pozwala dzieciom na naukę języka angielskiego.

 

2012-02-03 Złapać cień

W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się kolejne warsztaty fotograficzne realizowane w ramach projektu „Świat ludzi pozytywnie zakręconych”. Projekt skierowany głównie do młodzieży i miłośników fotografii został dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej.

            Kolejne spotkanie w bibliotece poprowadził koordynator projektu, Pan Sławomir Procner, który zachęcał tym razem do fotografowania martwej natury i modelowania jej przy pomocy różnego rodzaju światła i cienia. Poszły w ruch aparaty, statywy, lampy i parasolki. Martwa natura nie była zupełnie martwa: woda w naczyniach uzyskiwała różne barwy, a nad całością unosiły się tajemnicze mgły. Do tego dodawano cienie i błyski różnego natężenia, uzyskując dość niesamowite efekty.

        W ramach projektu został ogłoszony konkurs fotograficzny. Prace przedstawiające pasje lub ludzi pozytywnie zakręconych i wykonane zgodnie z regulaminem można dostarczać do biblioteki do 15 lutego. Organizatorzy przewidzieli cenne nagrody, a wystawa prac wykonanych w ramach konkursu i całego projektu będzie miała miejsce 15 marca. Ponadto amatorzy fotografii mogą wziąć udział w wojewódzkim konkursie fotograficznym pt. „Familijna przygoda z książką”. Prace również można składać w wiślańskiej bibliotece do kwietnia 2012 roku. Regulaminy obu konkursów dostępne są w siedzibie i na stronie internetowej biblioteki.

w1 w2 w3 w4 w5

2012-01-25 Wiślańskie Dni Sportu

            W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle dnia 24 stycznia 2012 roku odbyło się kolejne spotkanie grupy dyskusyjnej. Tym razem tematem rozmowy były Wiślańskie Dni Sportu, masowa impreza popularyzująca aktywny wypoczynek, w której uczestniczyli zarówno mieszkańcy, jak i turyści odwiedzający Wisłę.
Wiślańskie Dni Sportu odbywały się w latach 1977-1986. Organizował je Urząd Miasta we współpracy z redakcją katowickiego „Sportu” i Bytomskim Zjednoczeniem Przemysłu Węglowego. Impreza szybko rozwijała się: rosła liczba uczestników, rozgrywanych konkurencji i współorganizatorów. W zawodach brały udział całe rodziny, a zwłaszcza dzieci i młodzież z wiślańskich szkół oraz przebywająca na zimowiskach w Wiśle. W pamięci wielu osób szczególnie zapisały się biegi przedszkolaków, rzeźba w śniegu, skiring, czyli jazda na nartach za koniem oraz słynny „Bieg o jarkę”. Wiślańskie Dni Sportu początkowo trwały przez trzy, a następnie przez siedem dni. Oprócz zawodów odbywały się spotkania ze sportowcami, w których uczestniczyli polscy olimpijczycy, pokazy filmów i książek o tematyce sportowej i wiele innych imprez towarzyszących, jak konkursy wiedzy o sporcie, prezentacje i wystawy. Wśród gości restauracji „Centrum” należy wymienić m.in. himalaistę Jerzego Kukuczkę, który prezentował swoje przeźrocza z wysokogórskich wypraw. Imprezie towarzyszyła maskotka, znany wszystkim również dzisiaj Wiślaczek, zaprojektowany przez pana Zbigniewa Niemca.
W spotkaniu wzięli udział członkowie dawnego komitetu organizacyjnego Wiślańskich Dni Sportu. Wspomnieniom i anegdotom nie było końca. Zapraszamy na kolejne spotkania do wiślańskiej biblioteki. 

w1 w2 w3 w4 w5 w6

2012-01-20 Spotkanie z prof. UKSW Radosławem Zenderowskim

            W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle dnia 19 stycznia odbyło się pierwsze, tegoroczne spotkanie autorskie. Gościem wiślańskich czytelników był dr hab. Radosław Zenderowski, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz pracownik naukowo-dydaktyczny Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Znany w świecie naukowym politolog i socjolog, urodził się w Cieszynie, ale ma związki także z naszą miejscowością. Jest absolwentem Technikum Hotelarskiego i z radością przyjął zaproszenie do Wisły.
            Spotkanie przebiegało w bardzo ciepłej i serdecznej atmosferze. Był czas na wspomnienia z lat szkolnych oraz rozmowę z dawnymi nauczycielami, ale również na wypowiedź na temat najnowszej książki Profesora. Praca pt. „Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu)” ukazała się na rynku księgarskim w ubiegłym roku i zdobyła wyróżnienie w programie Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Przedmiotem analizy są w niej relacje pomiędzy religią a tożsamością narodową i nacjonalizmem w Europie Środkowo-Wschodniej. W niezwykle przystępny sposób autor opisuje tu rolę religii w kształtowaniu poczucia narodowego we wspólnotach etnicznych jedno- i wielokonfesyjnych. W obrębie zainteresowań badacza pozostają głównie Bałkany, ale nie tylko, gdyż zajmująco analizuje przypadek czeski, gdzie dostrzega budowanie tożsamości narodowej na zeświecczonej tradycji religijnej. Książkę opatrzoną całym szeregiem map i tabel oraz zawierającą bardzo interesujące spostrzeżenia i tezy, wydało Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
            Po krótkim wprowadzeniu, w którym autor przybliżył najważniejsze treści zawarte w książce oraz sposób prowadzenia badań terenowych na Bałkanach, posypały się pytania z sali. Konflikty etniczne i religijne w tym rejonie Europy wzbudzają żywe zainteresowanie, dlatego Profesor opowiadał nie tylko o swych wnioskach naukowych, ale o życiu zwykłych ludzi, z którymi się spotkał podczas licznych podróży do Serbii, Bośni, Kosowa, Rumunii i wielu innych krajów. Uczestnicy spotkania opuszczali bibliotekę bardzo zadowoleni i z autografami na egzemplarzach pasjonującej pracy Profesora. Książkę można również wypożyczać w wiślańskiej bibliotece. Serdecznie zapraszamy.

w1 w2 w3 w4 w5 w6

2012-01-13 Warsztaty fotograficzne w bibliotece

            W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się kolejne warsztaty fotograficzne pt. „Zapanować nad światłem”. Część 1, bardziej teoretyczna, miała miejsce dnia 5 stycznia, a część druga – częściowo praktyczna, 12 stycznia. Zajęcia prowadzili: Pan Sławomir Procner, koordynator projektu „Świat ludzi pozytywnie zakręconych” autorstwa grupy nieformalnej „Pozytywnie Zakręceni” oraz Agnieszka Ziółkowska, uczennica z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle. Projekt został dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej.

            Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zapoznania się z efektami manipulowania światłem podczas wykonywania fotografii oraz wypróbowania swych pomysłów w tym zakresie. Do dyspozycji pozostawały lampy i blendy, białe, srebrne i złote parasolki oraz żywe i piękne modelki ubrane w stylu lat 30. XX wieku. Amatorów fotografowania nie zabrakło, a apetyt na wykonywanie artystycznych zdjęć był tak wielki, że ze względu na późną porę trzeba było zajęcia przerwać. Kolejne, tym razem pt. „Złapać cień”, odbędą się 2 lutego. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do biblioteki.

w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9

Spotkanie z Krzysztofem Petkiem

w1 w2 w3 w4 w5 w6

Spotkania autorskie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA w3 w4

2011-12-08 Szyszkowe wariacje w bibliotece

            W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle odbyły się warsztaty plastyczne pt. „Szyszkowe wariacje” realizowane w ramach projektu „Świat ludzi pozytywnie zakręconych” autorstwa grupy nieformalnej „Pozytywnie Zakręceni”. Wiślański projekt dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej, prowadzi koordynator projektu Sławomir Procner i młodzież zamieszkująca internat Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle.

            Podczas zajęć uczestnicy tworzyli ciekawe ozdoby świąteczne z szyszek przy użyciu kleju i farby. Fantazyjne wyroby mogą stanowić inspirację dla wszystkich, chcących oryginalnymi i własnoręcznie wykonanymi drobiazgami przyozdobić swój dom lub pokój. Warsztaty w bibliotece pozwoliły miło i pożytecznie spędzić czas, a przy okazji nabyć nowych umiejętności. Życzymy kolejnych ciekawych pomysłów!

 

2011-12-08 Szyszkowe wariacje w bibliotece

            W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle odbyły się warsztaty plastyczne pt. „Szyszkowe wariacje” realizowane w ramach projektu „Świat ludzi pozytywnie zakręconych” autorstwa grupy nieformalnej „Pozytywnie Zakręceni”. Wiślański projekt dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej, prowadzi koordynator projektu Sławomir Procner i młodzież zamieszkująca internat Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle.

            Podczas zajęć uczestnicy tworzyli ciekawe ozdoby świąteczne z szyszek przy użyciu kleju i farby. Fantazyjne wyroby mogą stanowić inspirację dla wszystkich, chcących oryginalnymi i własnoręcznie wykonanymi drobiazgami przyozdobić swój dom lub pokój. Warsztaty w bibliotece pozwoliły miło i pożytecznie spędzić czas, a przy okazji nabyć nowych umiejętności. Życzymy kolejnych ciekawych pomysłów!

w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9

2011-12-08 Wiślańskie dzieci spotkały się z pisarką

 

            Dnia 8 grudnia 2011 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle przygotowała Mikołajkową imprezę dla dzieci. Specjalnym prezentem było spotkanie z Jolantą Reisch-Kolse, autorką bajek i opowiadań dla najmłodszych czytelników. Pisarka jest dziennikarką prasową i radiową (Polskie Radio Opole) oraz laureatką ogólnopolskich nagród branżowych. Obecnie mieszka w Bielsku-Białej.

            Pierwsze spotkanie odbyło się w czytelni wiślańskiej biblioteki, a przybyły na nie 5-latki z Przedszkola nr 2 w Wiśle Centrum. Kolejne miało miejsce w Przedszkolu nr 3 w Nowej Osadzie, gdzie w zajęciach uczestniczyły wszystkie dzieci. Obie placówki otrzymały książeczki autorstwa Jolanty Reisch-Klose oraz słodkie upominki dla uczestników.

            Podczas spotkania autorka opowiadała, jak to się stało, że zaczęła pisać bajki dla dzieci oraz dlaczego warto czytać książki. Zapoznała dzieci ze stworzonymi przez siebie postaciami: kropelką, Amelką, fasolką Karolką i ćmą Beatką. Były też kolorowanki, autografy i wspólne zdjęcia. W podziękowaniu przedszkolaki zaśpiewały piosenkę oraz zaprezentowały kilka wierszy. Dzieci wraz z Rodzicami zachęcamy do głośnego czytania 20 minut dziennie codziennie i zapraszamy po nowe książki do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle.

w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9

2011-12-07 Franklin i Miś w Głębcach

            Za sprawą Miejskiej Biblioteki Publicznej znany i lubiany przez dzieci żółw Franklin i jego przyjaciel Miś odwiedzili Szkołę Podstawową nr 4 oraz Przedszkole nr 1 w Wiśle Głębcach. Bajkowe postacie uczestniczyły w zajęciach, które polegały na głośnym czytaniu dzieciom oraz wspólnych zabawach. Były autografy i upominki w postaci zakładek do książek, a także wspólne zdjęcia i dużo śmiechu.

            Dzieci doskonale znają przygody Franklina, który zaprosił do zabawy Misia. Obaj uwielbiają jeść: przysmakiem żółwika są muszki, a jego przyjaciel przepada za miodkiem. Więcej gazetowych „muszek” złapał jednak Miś, który zakradł się również do kuchni. Na szczęście nie zdążył pozbawić wszystkich przedszkolaków obiadu! W szkole po zabawach i zgadywankach w pierwszej klasie obaj odwiedzili też „zerówkę”. Franklin i Miś dużo czytają, dlatego zawsze można ich spotkać w bibliotece. Dzieci i ich Rodziców serdecznie zapraszamy!!!

w1 w2 w3 w4 w5 w6

2011-12-02 Spotkanie z doktorem Wacławem Gojniczkiem

            Dnia 1 grudnia 2011 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle odbyło się spotkanie z historykiem, doktorem Wacławem Gojniczkiem. Specjalista w zakresie archiwów i archiwaliów śląskich, a zwłaszcza genealogii jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Archiwistyki w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania skupiają się wokół feudalnego społeczeństwa na Górnym Śląsku w czasach nowożytnych, a przede wszystkim na szlachcie śląskiej. Publikuje wiele prac naukowych oraz cenne materiały źródłowe.

            Na spotkaniu z czytelnikami wiślańskiej biblioteki dr W. Gojniczek przedstawił najnowszą książkę dotyczącą historii protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim, której jest współautorem i współredaktorem. Publikacja wydana pt. Trzysta lat tolerancji na Śląsku Cieszyńskim. W trzystulecie założenia kościoła Jezusowego w Cieszynie jest pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się w Cieszynie w 2009 roku. Zawiera 28 referatów podzielonych na cztery części: historia, historia sztuki, literatura i myśl teologiczna, źródła i stan badań. Teksty wystąpień wygłaszane w trzech językach (polskim, czeskim i niemieckim) zostały opatrzone streszczeniami tych językach oraz indeksami. W czasie spotkania dr W. Gojniczek podkreślił wagę rocznicowej publikacji i jej znaczenie dla dalszych badań nad dziejami Śląska Cieszyńskiego.

            Licznie przybyli czytelnicy mieli okazję wysłuchać zajmującej opowieści o historii księstwa cieszyńskiego oraz zapoznać się z pracą nad samą książką. Jeden egzemplarz przekazany został na ręce proboszcza parafii ewangelickiej, ks. Waldemara Szajthauera z przeznaczeniem do powstającej biblioteki parafialnej. Książkę można nabyć w księgarniach lub wypożyczyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle. Serdecznie zapraszamy.w1 w2 w3 w4 w5 w6

2011-11-23 Wisła jako ośrodek wczasów pracowniczych

            W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie pt. „Wisła jako ośrodek wczasów pracowniczych”. Tematem dyskusji była głównie działalność Funduszu Wczasów Pracowniczych, ale także powstających nieco później branżowych domów wypoczynkowych.

            Wprowadzenie stanowił krótki referat Pani Teresy Łączyńskiej, która omówiła podstawy prawne oraz działalność FWP w Wiśle. Z dzisiejszej perspektywy wydaje się wręcz niewiarygodne, że zarządzany z Bielska-Białej, a następnie z Mikuszowic Fundusz, na terenie Wisły w szczytowej fazie rozwoju miał 15 ośrodków wypoczynkowych mieszczących się w 38 budynkach (nie licząc kwater prywatnych) i dysponował 854 miejscami. Zatrudnienie w nim znalazło ponad 200 osób, z których najciekawszą grupę stanowili kierowniczki i kierownicy oraz pracownicy kulturalno-oświatowi.

            W dyskusji podkreślano, że potęga FWP opierała się na odebranych prawowitym właścicielom budynkach przedwojennych pensjonatów, ale także fakt, że ośrodki funduszu były kuźnią kadr dla późniejszej branży wczasowo-turystycznej. Wspominano organizowane dla wczasowiczów wycieczki i imprezy, w których uczestniczyli także mieszkańcy Wisły oraz najciekawsze osobowości spośród pracowników. Mimo wielu wad nie da się bowiem pominąć kulturotwórczej roli FWP zważywszy jego działalność biblioteczną i organizowanie występów artystycznych.

            Kolejne spotkanie grupy dyskusyjnej odbędzie się 24 stycznia 2012 roku, jak zawsze w czytelni biblioteki. Jego tematem będą organizowane niegdyś Wiślańskie Dni Sportu.

w1 w2 w3

2011-11-18 Wieczorek z poezją Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

            Z okazji 125. rocznicy urodzin poetki i dramatopisarki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (1891-1945) w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wieczorek poetycki. Montaż słowno-muzyczny przygotowała młodzież Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich pod kierunkiem polonistki, Pani Pauliny Damek.

            Na wstępie postać Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, poetki miłości i natury w kilku zdaniach przedstawiła dyrektor biblioteki. Mistrzyni miniatury zakończonej niespodziewaną pointą pochodziła z Kossaków i całe życie obracała się w środowisku artystycznym. Związana ze Skamandrytami konsekwentnie budowała własny styl poetycki. Współpracowała z wieloma czasopismami oraz Polskim Radiem, jako autorka słuchowisk radiowych. Jej twórczość cieszyła i nadal cieszy się dużym powodzeniem.

            Następnie młodzież zaprosiła uczestników spotkania w podróż w lata 20. i lata 30. XX wieku i to wprost na dancing! Wprawdzie ze względu na niewielką przestrzeń czytelni biblioteki nie można było zaprezentować tańców, ale wiersze przeplatały się z muzyką lat międzywojennych. Całości dopełniała ciekawa, wykonana przez młodych ludzi dekoracja oraz stroje z epoki.

            Krótki występ bardzo podobał się publiczności, która domagała się dalszego ciągu. Może fakt ten zachęci młodych i uzdolnionych recytatorów do przygotowania kolejnego spektaklu. Dziękujemy i życzymy powodzenia w dalszej pracy.

 

2011-11-15 Fotografia w praktyce

            Ruszyły warsztaty realizowane w ramach projektu „Świat ludzi pozytywnie zakręconych” autorstwa grupy nieformalnej „Pozytywnie Zakręceni”, którą tworzy głównie młodzież zamieszkująca internat Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle. Na projekt dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży składają się ciekawe spotkania, wykłady i warsztaty nie tylko dla młodzieży, ale wszystkich zainteresowanych. Część z nich odbywa się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle.

            Pierwsze spotkanie uczestnicy mają już za sobą. Dnia 9 listopada koordynator projektu, Pan Sławomir Procner, wygłosił wykład, pogadankę pt. „Jak zrobić dobre zdjęcie? Podstawy fotografii”. Mowa była o programach i możliwościach cyfrowych aparatów fotograficznych, przesłonach i kompozycji dobrego zdjęcia.

            Wykład wprowadzający wzbudził duże zainteresowanie słuchaczy. Padały pytania, wywiązała się ciekawa dyskusja, a nawet zaczęto snuć plany szerszej wymiany doświadczeń na przyszłość. Biblioteka serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w zaplanowanych zajęciach.

 

2011-10-21 Podziemie antykomunistyczne w Wiśle w latach 1945-1950

            Dnia 20 października 2011 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się ciekawa dyskusja na temat działalności podziemia antykomunistycznego w Wiśle w latach 1945-1950. Mowa była nie tylko o partyzantach, ale także o organizacjach, które nie zgadzały się na nową, powojenną rzeczywistość.

            Dyskusję zagaiła historyk Danuta Szczypka przedstawiając interesujący referat powstały w oparciu o źródła archiwalne zgromadzone m.in. w Instytucie Pamięci Narodowej. Wynika z nich, że mieszkańcy Wisły brali czynny udział w zarówno w działalności organizacji wojskowych, jak Narodowe Siły Zbrojne (grupa Henryka Flame „Bartka”), jak i w organizacjach cywilnych.

            W latach 1945-1950 w Wiśle miały miejsce różne wydarzenia, jak najbardziej znana defilada partyzantów w dniu 3 maja 1946 roku, która odbyła się prawdopodobnie nie w centrum Wisły, tylko na Nowej Osadzie. Członkowie grup bojowych w sklepach i domach prywatnych mieszkańców rekwirowali żywność i gotówkę na potrzeby NSZ, wykonywali wyroki na przybyłych do Wisły komunistach, ale nieznany jest przypadek, aby skazali na śmierć kogoś z miejscowych. Wiślanie przyjmowali różne postawy wobec ludzi z lasu. Część mieszkańców pomagała im przetrwać angażując się w działalność jako łącznicy, informatorzy czy zaopatrzeniowcy, inni odcinali się od podobnej działalności. Niektórzy współpracę z NSZ przypłacili wyrokami wielu lat więzienia, a jedna osoba zapłaciła za swą pomoc własnym życiem (po aresztowaniu przez Służbę Bezpieczeństwa została skazana na śmierć i wyrok wykonano).

            Oprócz grup bojowych powstały w Wiśle dwie tajne organizacje cywilne: „Tajny Związek Wyzwolenia Europy” zrzeszający byłych żołnierzy PSZ na Zachodzie i „Obrońcy Polski” (związek utworzony przez uczniów LO). Ich członkowie, po aresztowaniach przez UB, otrzymali wyroki od 4 do 12 lat więzienia.

            W dyskusji powracał wątek postawy mieszkańców Wisły wobec członków NSZ, którzy manifestowali swój katolicyzm, ale czuli się bezpiecznie w środowisku ewangelickim. Wskazywano także, że nieuzasadnione są często powtarzane opinie, jakoby mieszkańcy Wisły najpierw (w czasie wojny) masowo opowiadali się po stronie niemieckiej, a potem popierali zaprowadzany siłą system komunistyczny.

Wszystkich zainteresowanych Miejska Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza do udziału w kolejnych spotkaniach dyskusyjnych.

w1 w2 w3

2011-10-14 JAN SZTWIERTNIA (1911-1940) – NIEPOSPOLITY, WIEJSKI NAUCZYCIEL I NIEPROWINCJONALNY KOMPOZYTOR

            Wykład ilustrowany archiwalnymi zdjęciami, poświęcony postaci znakomitego kompozytora Jana Sztwiertni wygłosiła Maria Szlaur-Bujok. Spotkanie odbyło się dnia 13 października 2011 roku w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej, która tym razem okazała się zbyt mała, by pomieścić wszystkich zainteresowanych.

            Wykład wpisujący się w cały szereg imprez zaplanowanych w związku z obchodami 100. rocznicy urodzin kompozytora i „Roku Jana Sztwiertni” zgromadził wielu miłośników nie tylko muzyki poważnej, ale i historii Śląska Cieszyńskiego. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchano opowieści o życiu i twórczości pochodzącego z Ustronia, ale związanego z Wisłą nauczyciela i kompozytora, który u stóp Baraniej Góry z wielkim oddaniem pracował dla dobra lokalnej społeczności, a w czasie II wojny światowej zginął w obozie koncentracyjnym. Prelegentka przedstawiła Jana Sztwiertnię w różnych aspektach jego działalności, bowiem był przede wszystkim kompozytorem i muzykiem, ale także nauczycielem, dyrygentem chórów, aktorem i reżyserem sztuk teatralnych, autorem wierszy i rysunków, a w życiu prywatnym kochającym mężem i ojcem.

            Prelekcja wzbogacona cytatami z dokumentów i korespondencji prywatnej została bardzo ciepło przyjęta przez słuchaczy, którzy zadawali dodatkowe pytania i dzielili się własną refleksją. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury artykułu Marii Szlaur-Bujok zamieszczonego w trzecim tomie „Rocznika Wiślańskiego”, który jest już dostępny w bibliotece.

w1 w2 w3 w4 w5 w6

2011-10-07 Komputer dla seniora, czyli druga edycja warsztatów pt. „Zaskocz wnuka”

            Miejska Biblioteka Publiczna ponownie organizuje jesienne warsztaty komputerowe dla seniorów, korzystając z przyznanej dotacji celowej w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”.

Zajęcia pod kierunkiem młodego informatyka odbywają się w czwartki o godz. 10.00 (I grupa) i o godz. 11.00 (II grupa). Seniorzy korzystają ze stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu, które znajdują się w czytelni. Mają możliwość nie tylko oswojenia się z komputerem, ale również napisania i wysłania wiadomości czy wyszukiwania interesujących informacji. Zajęcia zaplanowane zostały na miesiąc październik i listopad.           

Wszyscy, którzy jeszcze nie biorą udziału w warsztatach, a chcieliby skorzystać z oferty biblioteki, mogą osobiście lub telefonicznie wpisać się na listę uczestników dostępną w bibliotece przy pl. B. Hoffa 3 i przyjść na zajęcia w dogodnym dla siebie terminie. Serdecznie zapraszamy.

w1 w2 w3

2011-10-07 O spadochroniarstwie w bibliotece

            W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z Panem Piotrem Wybrańcem, właścicielem Muzeum Spadochroniarstwa im. ppłk Adolfa Pilcha w Wiśle i autorem książki pt. Z powietrza, lądu i morza. Biografie żołnierzy jednostek specjalnych z II wojny światowej związanych ze Śląskiem Cieszyńskim. Drugie wydanie tej pracy przygotowane zostało w związku z przypadającą w tym roku 70. rocznicą pierwszego zrzutu cichociemnych, który miał miejsce w Dębowcu.   

            Podczas spotkania z czytelnikami autor opowiadał o swojej pasji spadochroniarskiej, historii wojskowych jednostek specjalnych i pacy nad książką, którą poświęcił skoczkom spadochronowym związanym ze Śląskiem Cieszyńskim. W pracy zamieścił krótkie biogramy bojowe m.in. mieszkańców Wisły, którzy służyli podczas II wojny światowej w jednostkach spadochronowych. Opisał również najważniejsze operacje wojskowe, w których brali udział.

            Czytelnia biblioteki wypełniła się publicznością na dobrą chwilę przed rozpoczęciem spotkania. Oprócz czytelników przybyli członkowie rodzin kombatantów z Wisły i dalszych stron oraz grupa zainteresowanej młodzieży z internatu ZSGH w Wiśle. Książka jest już dostępna w bibliotece. Serdecznie zapraszamy.

w1 w2 w3

2011-09-21 O sportowcach w bibliotece

            W Miejskiej Bibliotece Publicznej po raz kolejny spotkała się grupa dyskusyjna, która tym razem swój czas poświęciła sportowcom trenującym lub po prostu goszczącym w Wiśle. Podjęty temat, będący kontynuacją cyklu zatytułowanego „Goście wiślańskich pensjonatów” (wcześniej rozmawiano o odwiedzających naszą miejscowość literatach oraz politykach), wzbudził wielkie emocje, zwłaszcza wśród Panów uczestniczących w dyskusji.

            Rozmowę zagaił Pan Jerzy Kufa, który przedstawił historię obiektów sportowych oraz sylwetki sportowców goszczących w ośrodku „Start”. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele różnych dyscyplin, m.in. bokserzy, szermierze, zapaśnicy, gimnastycy, lekkoatleci i piłkarze. Rozmawiano również o kolarstwie i narciarstwie oraz innych sportach uprawianych przez mieszkańców Wisły. Żywą reakcję wzbudziły wspomnienia ze spotkań z olimpijczykami i wybitnymi  sportowcami, które organizowano w Wiśle w latach 60. i 70. XX wieku.

            Grupa dyskusyjna zaprosiła do udziału w rozmowie osoby chętne do pracy nad przygotowaniem historii sportu w Wiśle. Podjęcie zaś tego tematu było możliwe dzięki uprzejmości Pana Roberta Dłużniaka, który udostępnił materiały archiwalne ośrodka „Start”, za co serdecznie dziękujemy.

            Kolejne spotkanie dyskusyjne odbędzie się 20 października 2011 roku (czwartek) o godz. 16.00 i poświęcone zostanie działalności organizacji podziemnych na terenie Wisły po zakończeniu II wojny światowej. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

w1 w2 w3

2011-09-16 Konkurs plastyczny

            W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle dnia 15 września 2011 roku uroczyście podsumowano I etap konkursu plastycznego „Bajkowa prezydencja czyli Miś Uszatek pokazuje Polskę”. Prace wykonane przez dzieci i młodzież (do lat 15) nadesłały do biblioteki Szkoła Podstawowa nr 2 z Czarnego, Szkoła Podstawowa nr 3 z Malinki, Szkoła Podstawowa nr 4 z Głębiec, a także Gimnazjum.

Prace podzielono na dwie grupy wiekowe. Jury pod kierunkiem plastyka, Pani Małgorzaty Setkiewicz, w grupie młodszej (klasy 1-3) przyznało pierwsze miejsce Natalii Waleczek z kl. 2 (SP 3). Dwa równoległe drugie miejsca zdobyły Julia Pilch z kl. 2 (SP 4) i Paulina Wisełka z kl. 3 (SP 4), a dwa trzecie – Natalia Skiba z kl. 1 (SP 4) i Tomek Szturc z kl. 2 (SP 3).

W grupie starszej (klasy 4-6) dwa równoległe pierwsze miejsca zajęły Natalia Cieślar z kl. 5 (SP 3) i Sara Kamieniorz z kl. 6 (SP 3), drugie miejsca zdobyły Kornelia Bujok z kl. 5 (SP ) i Małgorzata Cieślar z kl. 6 (SP 2), a na trzecim uplasowała się Magdalena Sładczyk z kl. 4 (SP 4). Ponadto przyznano wyróżnienia, które otrzymały Klaudia Cieślar z kl. 6  (SP 2) oraz  Natalia Kędzior z kl. 4 (SP 4). Opiekunami uczniów biorących udział w konkursie były Panie Lidia Czyż (SP 3) i Bogusława Melcer (SP 4).

Dyplomy i nagrody wręczyła pani wiceburmistrz Lidia Forias, która przeczytała uczestnikom konkursu fragment bajki Czesława Janczarskiego „Zaczarowane kółko Misia Uszatka”. Pani wiceburmistrz razem z dziećmi oglądała wystawę złożoną z nagrodzonych prac. Podsumowanie miejskiego etapu konkursu zakończono słodkim poczęstunkiem.

Wszystkie nagrodzone prace wezmą udział w konkursie powiatowym organizowanym przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie. Uroczystość finałowa odbędzie się 13 października 2011roku w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujęmy za udział i serdecznie gratulujemy.

w1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w9