Archiwum kategorii: Aktualności 2014

O pasji do działania z ludźmi i dla ludzi

Gościem kolejnego „Spotkania z pasjami” on-line w wiślańskiej bibliotece była Elżbieta Maruszczak. Tematem transmisji stało się jej zamiłowanie do gier i mechanizmu zwanego grywalizacją.
  Podczas spotkania wszyscy dowiedzieli się co to jest grywalizacja – metoda na zamienianie często uciążliwych i nieciekawych czynności w takie, które wykonujemy z pasją i zaangażowaniem. Uczestnicy spotkania układali także lepieje – krótkie formy literackie składające się z dwóch wersów. Pierwszy wers zaczyna się wyrazem „lepiej” a drugi „niż” lub „niźli”. Oto przykłady: „Lepiej z pasją spędzić życie, niż narzekać ciągle skrycie”, „Lepiej działa biblioteka niż poradnia czy apteka”.
  Pani Elżbieta Maruszczak opowieść o sobie zaczęła od stwierdzenia: ,,Lubię, gdy ludzie są zadowoleni”. To właśnie ta myśl – działanie na rzecz innych, towarzyszą Pani Elżbiecie w kształtowaniu pasji i swojej ścieżki zawodowej. Jest główną specjalistką ds. opracowywania i wdrażania projektów, a pracuje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie, gdzie od ponad 10 lat przygotowuje, realizuje, wspomaga i rozlicza projekty lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe, także inwestycyjne, ze środków krajowych i zagranicznych.
  Dzisiaj w WBP jest 200 komputerów i najlepiej skomputeryzowana wojewódzka sieć biblioteczna w kraju. Obecnie skomputeryzowane biblioteki z dostępem do Internetu można w większym stopniu wykorzystywać dla potrzeb mieszkańców. Pani Elżbieta o swojej pracy mówi: ,, Bardzo lubię swoją pracę między innymi dlatego, że biblioteki nie sprzedają tylko dają: informacje, wiedzę, rozrywkę, miejsce, sprzęt, rozwój, pomoc…” Zapraszamy więc do nas na kolejne spotkanie! Gościem bibliotek 20 listopada będzie Ewa Bem.

01_Pasje 6.11 03_Pasje 6.1102_Pasje 6.1104_Pasje 6.11 

Beskidzkie korzenie sztuki Pawła Stellera

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle odbyło się spotkanie z cyklu „Ocalić od zapomnienia”, które poświęcone zostało życiu i twórczości Pawła Stellera (1895-1974). Zgromadziło ono miłośników sztuki inspirowanej beskidzkimi krajobrazami, góralską architekturą i samymi mieszkańcami.

         Dwie, niezwykle ciekawe prelekcje wygłosili zaproszeni goście: Ewa Liszka z Muzeum Historii Katowic oraz Michał Kawulok z Muzeum Beskidzkiego w Wiśle. Pani kustosz omówiła biografię oraz twórczość Pawła Stellera, zwracając szczególną uwagę na jego związki z Beskidami. Z kolei historyk sztuki z Wisły przedstawił relacje łączące dwóch wybitnych, śląskich grafików: Pawła Stellera i Jana Wałacha z Istebnej, którzy zali się i pomagali sobie nawzajem. Zwłaszcza artysta z Katowic przyjeżdżał do Wisły już w latach międzywojennych, gdyż tu osiedlili się jego bracia i rodzice, tu tworzył słynne portrety i pejzaże, tu wystawiał swe prace i czasowo mieszkał. W Istebnej odwiedzał znajomego artystę z Andziołówki i poszukiwał nowych tematów.

         Biblioteka w Wiśle serdecznie dziękuje prelegentom i uczestnikom wydarzenia i zaprasza na wystawkę drzeworytów Pawła Stellera oraz do zapoznania się z jego twórczością zawartą w pięknie wydanym albumie już dostępnym w zbiorach placówki.

 

02_Steller 30.10  06_Steller 30.10  11_Steller 30.10 12_Steller 30.10 09_Steller 30.10 19_Steller 30.10 IMG_285920_Steller 30.10 05_Steller 30.1022_Steller 30.1001_Steller 30.10

 

 

W poszukiwaniu korzeni, cz. 2

Grupa dyskusyjna działająca przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Śniegonia w Wiśle po raz drugi spotkała się, aby rozmawiać o poszukiwaniu korzeni. Tym razem Danuta Szczypka i Renata Czyż opowiadały o spotkaniach z osobami poszukującymi śladów przeszłości: swej rodziny, wsi lub miasta czy regionu, a także źródeł swojej tożsamości kulturowej. Głównym przykładem był odkrywca Wisły – Bogumił Hoff, którego po marcowej konferencji na nowo odkryli nie tylko mieszkańcy perły Beskidów, ale także Wielkopolski oraz… rodzina. Na zakończenie rozważań o znaczeniu poszukiwania korzeni przez każdego człowieka, dyrektor biblioteki zaprosiła na promocję książki pokonferencyjnej pt. „Bogumił Hoff (1829-1894) – „odkrywca” Wisły”, która odbędzie się 14 listopada o godz. 17.00 w sali Domu Zborowego w Wiśle.

Edukująca poezja Agnieszki Frączek

Moc wrażeń czekało na uczniów w czasie spotkań autorskich z poetką, językoznawczynią, a jednocześnie wykładowczynią Uniwersytetu Warszawskiego – Panią Agnieszką Frączek. Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle zacieśniając współpracę z bibliotekami szkolnymi 24 października zaprosiła pisarkę do Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworniku i do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Głębcach.

Od czego zaczyna się praca pisarza? Skąd czerpać inspiracje? Czy można zmienić tekst, gdy są już wykonane ilustracje? Na te i inne pytania odpowiedziała Pani Agnieszka Frączek uczniom klas II, III i IV zdradzając przy okazji swój talent lektora i recytatora, bo rzadko się zdarza, by autor w tak fascynujący sposób prezentował swoją twórczość. Prawdziwych wzruszeń dostarczyła słuchaczom opowieść o znalezionych kotkach, które stały się bohaterami jednej z książeczek pisarki. Uczniowie ze szkoły w Jaworniku oczarowani twórczością poetki postanowili przygotować jej niespodziankę i po odszukaniu w swoich podręcznikach wierszy poetki wyrecytowali je specjalnie dla niej. Tematem drugiego, równie ciekawego spotkania, były odstraszająco brzmiące frazeologizmy. Poetka uświadamiając uczniom klas IV i V wagę kultury słowa pisanego i mówionego, podkreśliła też znaczenie gwary jako jednego z czynników określających przynależność do regionu. Mnogość przykładów najczęściej popełnianych błędów językowych zaserwowanych w poetyckiej formie uświadomiła słuchaczom jak niedbale traktujemy nasz język ojczysty.     

Dwa tygodnie wcześniej uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle spotkali się z pisarzem ze Śląska – Kazimierzem Szymeczko, teraz Wisłę odwiedziła pisarka ze stolicy, a 13 listopada uczniowie ze Szkół Podstawowych w Wiśle Czarnem i Malince poznają pisarkę z Bielska-Białej – Renatę Piątkowską. Więcej informacji o programie i działaniach podejmowanych na rzecz wiślańskich szkół znajdziesz na stronie www.biblioteka.wisla.pl w zakładce pt. Dla szkół.

 

22_frączek małe  20_frączek małe 17_frączek małe 18_frączek małe 19_frączek małe 16_frączek małe 15_frączek małe 14_frączek małe 13_frączek małe 11_frączek małe 08_frączek małe 09_frączek małe 10_frączek małe 07_frączek małe 03_frączek małe 04_frączek małe 05_frączek małe 06_frączek małe 02_frączek małe 01_frączek małe21_frączek małe

Śladami Andrzeja Trepki

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śniegonia 23 października zorganizowała wycieczkę pt. „Śladami Andrzeja Trepki przez Malinkę”. Mimo niepogody wzięło w niej udział kilkanaście osób, które chciały poznać bliżej życie i twórczość związanego z Wisłą pisarza.
    Trasa wiodła przez doliny Malinki i Fiedorówki, gdzie mieszkał i tworzył Andrzej Trepka, autor powieści i opowiadań fantastycznonaukowych oraz książek przyrodniczych i biograficznych. Większość jego dzieł powstała właśnie w Wiśle, w której mieszkał przez 22 lata. W dedykacji z 1978 roku znajdującej się w bibliotecznym egzemplarzu „Dwunastu apostołów” autor mówi o Wiśle jako „moim mieście, w którym pisze mi się lepiej niż gdziekolwiek na świecie”.
    W marcu br. minęła piąta rocznica śmierci Andrzeja Trepki (1923-2009), którego postać i twórczość wiślańska biblioteka chciała przybliżyć swoim czytelnikom. Uczestnikom wycieczki serdecznie dziękujemy za udział, a w przyszłym roku zapraszamy na kolejny spacer z cyklu „Wiślańskie ścieżki literackie”.

 01_wycieczka Trepka 23.10 02_wycieczka Trepka 23.10 03_wycieczka Trepka 23.10 04_wycieczka Trepka 23.10  06_wycieczka Trepka 23.10 07_wycieczka Trepka 23.10  09_wycieczka Trepka 23.10 10_wycieczka Trepka 23.10 11_wycieczka Trepka 23.10 12_wycieczka Trepka 23.10  14_wycieczka Trepka 23.10   17_wycieczka Trepka 23.10 18_wycieczka Trepka 23.10  20_wycieczka Trepka 23.10 21_wycieczka Trepka 23.10

19_wycieczka Trepka 23.10

O odkrywcy Wisły w Wielkopolsce

W wielkopolskim Śmiglu (położonym pomiędzy Lesznem i Poznaniem) 21 października odbyła się konferencja popularnonaukowa na temat Oskara Kolberga i jego powiązań z Ziemią Kościańską. Jej organizatorem było Centrum Kultury w Śmiglu, lokalne organizacje społeczne oraz partnerskie instytucje kultury z Kościana, Leszna i Poznania.
    Z Wisły na zaproszenie organizatorów na konferencję pojechała dr Renata Czyż – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Śniegonia, która wygłosiła referat na temat współpracy Bogumiła Hoffa z Oskarem Kolbergiem. Wystąpienie, w związku z tym, że postać odkrywcy Wisły jest w Wielkopolsce słabo znana, wzbudziło spore zainteresowanie miejscowych regionalistów. Powszechnie wiadomo, że badacze obyczajów ludowych współpracowali ze sobą na terenie dawnego Wielkiego Księstwa Poznańskiego, ale relacje ich łączące pozostawały słabo rozpoznane.
    Dyrektor biblioteki miała okazję nie tylko opowiedzieć o zasługach Bogumiła Hoffa dla Wisły, ale także zobaczyć miejsca, w których pracował odkrywca Wisły. Poprzez uczestnictwo w obradach promowała naszą miejscowość i wiślańską bibliotekę w Wielkopolsce.

Szczegółowa relacja z konferencji, oraz fotogaleria dostępna na stronie: http://www.smigiel.pl/index.php?lang=default&ct=2&mod=ShowPage&a=show&id=5054

CAM00022 smigiel

Pierwszaki-misiaki w bibliotece

Wzorem minionych lat Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle chcąc zainteresować uczniów klas pierwszych szkół podstawowych czytelnictwem zaprasza ich na lekcje biblioteczne. Dnia 22 października w biblioteczne progi zawitali pierwszoklasiści z Zespołu Szkół nr 1. Zwiedzenie wyremontowanej wypożyczalni dla dzieci i młodzieży było okazją do przekazania wiedzy o zgromadzonym księgozbiorze, a nawet przyjrzenia się działalności biblioteki od kulis. Dzieci przechodząc przez dział opracowań z zainteresowaniem oglądały jak oprawia się książki, z chęcią też spędziły czas w kąciku dla najmłodszych. Wizyta w pracowni komputerowej była pretekstem do rozmów o bezpiecznym serfowaniu w Internecie, a na pamiątkę każdy uczeń otrzymał zakładkę do książki i biblioteczne maskotki. Wyrażając nadzieję na rychłe odwiedziny dzieci w celu zapisania się do biblioteki infromujemy, że książek Ci u nas dostatek. Początkującym czytelnikom z całego serca polecamy serie książeczek do nauki i doskonalenia umiejętności czytelniczych.

ZAPRASZAMY!    

06_lekcjabiblioteczna

 02_lekcjabiblioteczna01_lekcjabiblioteczna 04_lekcjabiblioteczna 05_lekcjabiblioteczna  07_lekcjabiblioteczna 08_lekcjabiblioteczna 09_lekcjabiblioteczna 10_lekcjabiblioteczna  13_lekcjabiblioteczna12_lekcjabiblioteczna  14_lekcjabiblioteczna11_lekcjabiblioteczna

Konferencja w Pławniowicach

Przedstawicielki Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle dnia 16 października uczestniczyły w VI Powiatowej Konferencji Regionalnej dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów pt. „Wkład duchowieństwa w rozwój kultury i literatury na Śląsku”. Jej organizatorem była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach, a obrady toczyły się w Zespole Pałacowo-Parkowym w Pławniowicach, dawnym pałacu Ballestremów, obecnie Ośrodku Edukacyjno-Formacyjnym Diecezji Katowickiej Kościoła Rzymskokatolickiego.

                Podczas konferencji prelegenci wygłosili 10 referatów o literackich, kulturalnych i naukowych dokonaniach duchownych zarówno katolickich, jak i ewangelickich. Śląsk Cieszyński reprezentowali Krzysztof Szelong – dyrektor Książnicy Cieszyńskiej i dr Józef Szymeczek z Uniwersytetu Ostrawskiego – prezes Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Konferencji towarzyszył koncert organowy w wykonaniu prof. Juliana Gembalskiego, a po zakończeniu obrad uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia pałacu. Po przeznaczonych dla turystów pokojach oprowadzał gospodarz obiektu, ks. Krystian Worbs.

                Wiele wrażeń zarówno intelektualnych, jak i estetycznych przywiozły uczestniczki konferencji do Wisły. Zainteresowanych zapraszamy do biblioteki, gdzie dostępne są pełne teksty wygłoszonych referatów.

02_pławniowice zmniejsz  08_pławniowice zmniejsz

Z muzycznego punktu widzenia

Gośćmi kolejnego, czwartkowego „Spotkania z pasjami” on-line w wiślańskiej bibliotece byli Maria Szabłowska i Krzysztof Szewczyk, powszechnie lubiani dziennikarze muzyczni.
Pani Maria Szabłowska znana jest szerokiej publiczności, choć hobby, z którym jest kojarzona nie wiąże się ze ścieżką edukacyjną, którą w przeszłości obrała. Pani Maria jest bowiem absolwentką arabistyki na Uniwersytecie Warszawskim, ale w jej życiu pasja muzyczna zwyciężyła! Pracę dziennikarską  rozpoczęła od programu „Dziewczyny Bitelsów”. W kolejnych latach słuchacze mieli okazję usłyszeć jej głos w wielu popularnych audycjach muzycznych, takich jak „Muzyka Nocą” czy „Magazyn Muzyczny Rytm”. Ważnym momentem w karierze dziennikarskiej było rozpoczęcie przygody z Telewizją Polską, gdzie zadebiutowała w połowie lat 80. XX wieku w programie „Studio Lato”. W późniejszych latach widzowie mogli oglądać Panią Marią Szabłowską w programach takich jak „Stare, nowe i najnowsze” oraz porannym programie „Kawa czy Herbata”. Szczególną sympatię widzów zdobyła przede wszystkim dzięki lubianym i chętnie oglądanym programom z cyklu „Dozwolone od lat czterdziestu”- później „Wideoteka dorosłego człowieka”, gdzie w duecie z Panem Krzysztofem Szewczykiem zapraszała widzów do muzycznego wspomninania czasów minionych.
Pan Krzysztof Szewczyk jest dziennikarzem muzycznym, a także tłumaczem języka szwedzkiego i absolwentem wydziału handlu zagranicznego! Podobnie jak w przypadku Pani Marii Szabłowskiej – to pasja do muzyki nadała kierunek w drodze zawodowej bohatera spotkania. Wygrała chęć kontaktu z muzyką i światem kultury!
Kariera dziennikarska Pana Krzysztofa rozpoczęła się od audycji w Radiu Gdańsk, a później programu „Studio Rytm” realizowanego przez Polskie Radio. W latach 80. XX wieku widzowie mieli okazję zobaczyć Pana Krzysztofa Szewczyka podczas wielu programów nadawanych przez TVP w większości na żywo w późnych godzinach wieczornych – „Przeboje Dwójki”, „Wideoteka”, „Jarmark”.
Muzyka towarzyszy nam na co dzień – jest świadkiem ważnych momentów w historii i przemian jakie zachodzą w społeczeństwie. Podczas transmisji na żywo on-line uczestnicy mogli słuchać przebojów i snuć wspomnienia o tym, jak wraz z nami zmienia się muzyka popularna.
Kolejne „Spotkanie z pasjami” w wiślańskiej bibliotece odbędzie się 6 listopada o godz.11.00. Gościem będzie Pani Elżbieta Matuszczak. Zapraszamy!

03_naWWW 04_naWWW 06_naWWW 13_naWWW 08_naWWW 10_naWWW

Kazimierz Szymeczko w Wiśle

Dnia 9 października 2014 r. uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle mieli niecodzienną okazję porozmawiać z autorem książek dla dzieci i młodzieży – Kazimierzem Szymeczko. Dla osób, które czytały wcześniej pozycje tego prozaika było to nie lada przeżycie. Pisarz mieszka w Rudzie Śląskiej, debiutował w 1996 roku publikując swoje teksty w „Guliwerze” i „Świerszczyku”, i jest laureatem wielu nagród i wyróżnień literackich.

Uczestnicy pierwszego spotkania, uczniowie klas V i VI mieli okazję wsłuchać się we fragmenty opowiadań z dziejów polski – „A to historia”. Historynek, Wierszynek i Militarek to główni bohaterowie historycznych przygód wiodący czytelnika od Chrztu Polski do wydarzeń Okrągłego stołu. Sami uczniowie przyznali, że historia zaserwowana w takiej formie jawi się całkiem ciekawie. Grupa poznała preferencje czytelnicze pisarza, jego zainteresowania i pasje. Z kolei podczas drugiego spotkania gimnazjaliści zadawali wiele pytań dotyczących warsztatu pracy pisarza. I tak autor zdradził, że całkiem dobrą książkę można napisać w trzy miesiące. Rozpoczynając pracę Pan Kazimierz Szymeczko tworzy konspekt, w którym są wytyczne dotyczące głównych postaci i zarys fabuły – to wszystko zapisane odręcznie na jednej kartce papieru! Później rozwinięcie treści, rozgałęzienie akcji z uwzględnieniem logicznym i przyczynowo skutkowym. W kolejnym etapie bohaterowie mają już imiona, a autor zna zakończenie powieści. Dopiero po ukończeniu odręcznego brudnopisu przychodzi czas na oszlifowanie tekstu i przelanie całości do edytora tekstu. W czasie obu spotkań padało wiele, czasem osobistych pytań. Wszyscy uczestnicy mieli szansę poprosić o autograf autora i zakupić jego książki. Uczniowie ośmieleni swobodnym stylem bycia Pana Kazimierza Szymeczko chętnie nawiązywali z nim dialog, a finał spotkania uczczono owacjami na stojąco.       

Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle współpracuje z pięcioma wiślańskimi bibliotekami szkolnymi. W ramach programu dotacyjnego MKiDN oraz za pośrednictwem Biblioteki Narodowej do bibliotek szkolnych trafiło 658 nowych książek dla dzieci i młodzieży. Aby je promować oraz popularyzować czytelnictwo Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle organizuje spotkania z autorami zakupionych nowości wydawniczych. Spotkanie z Panem Kazimierzem Szymeczko było pierwszym z nich, ale już dziś zapraszamy na spotkanie z Panią Agnieszką Frączek (24 października) i z Panią Renatą Piątkowską (13 listopada).

Więcej informacji o programie i działaniach podejmowanych na rzecz wiślańskich szkół (spotkania, konkursy, Wiślański Biuletyn Biblioteczny) znajdziesz na stronie www.biblioteka.wisla.pl w zakładce pt. Dla szkół.

 

 IMG_2454IMG_2452 IMG_2458 IMG_2461 IMG_2463 IMG_2465 IMG_2467 IMG_2470 IMG_2473 IMG_2474 IMG_2477 IMG_2478 IMG_2482 IMG_2483 IMG_2484 IMG_2486 IMG_2487 IMG_2488 IMG_2490  IMG_2494 IMG_2495 (2)IMG_2493