Archiwum kategorii: Wydarzenia 2016

Początki i rozwój turystyki w Wiśle

Po wakacyjnej przerwie wznowiła swoje spotkania biblioteczna grupa dyskusyjna. W dniu 27 września podjęła ona temat początków i rozwoju turystyki w Wiśle. Obecni wysłuchali historycznego wprowadzenia o pierwszych wyprawach do źródeł Wisły, które przygotowała dyrektor biblioteki R. Czyż, a następnie przystąpili do dyskusji.

            Wszyscy uczestnicy zgodzili się co do tego, że o ile dobrze rozpoznane są dzieje turystki do wybuchu I wojny światowej, to okres międzywojenny pozostaje właściwie nieznany. Pojedyncze informacje o wycieczkach można odnaleźć w kronikach szkół, organizacji społecznych i prasie, ale archiwalia organizacji turystycznych z Cieszyna zaginęły podczas II wojny światowej. Trudno mówić o rozwoju turystyki w okresie stalinowskim: po wojnie w górach operowali żołnierze zbrojnego podziemia, a pilnie strzeżona strefa pasa granicznego uniemożliwiała np. wejścia na Stożek. Dopiero od 1956 roku można było naprawdę uprawiać turystykę, a w centrum Wisły w Domu Zdrojowym rozpoczęło działalność Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego. Ciekawe są dzieje wiślańskich schronisk, prowadzonych przez PTTK i prywatnych, a także przedsiębiorstw turystycznych. Niegdyś świetna infrastruktura dziś często znajduje się w ruinie, jak Dom Turysty PTTK „Nad Zaporą”. Rozmowy toczył się także wokół wiślańskich przewodników wydawanych od lat 30. XX wieku, rozwoju komunikacji i jej wpływie na ruch turystyczny oraz współczesnej sakralizacji szlaków. Wspominano też sesje i Zloty Baraniogórskie oraz budowę wieży widokowej na szczycie Baraniej Góry. Trzy dni wcześniej (24 września 2016 roku) świętowano 25-lecie jej istnienia.

            Grupa dyskusyjna zaprasza na comiesięczne spotkania odbywające się zawsze w ostatni wtorek miesiąca.

Następne spotkanie: 25 października o godz. 16.00. Zapraszamy!

img005 img006

Podsumowanie akcji

W sierpniu, podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej, na wiślańskim rynku miała miejsce Promocja książki używanej. Akcję kolejny rok z rzędu zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna, a jej celem było pozyskanie środków na zakup nowości wydawniczych. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy w tym roku była to kwota 3010 zł, za które zakupiono 167 książek dla dzieci oraz 67 książek i 1 audiobook dla dorosłych. Wszystkie pozycje zostały skatalogowane, wprowadzone do baz komputerowych i przygotowane do wypożyczenia. Dziękujemy osobom, które dokonały zakupów na naszym stanowisku za wspieranie czytelnictwa, a wolontariuszom jesteśmy wdzięczni za poświęcony czas i społeczną pracę na rzecz biblioteki!!!

Narodowe Czytanie w Wiśle

Rok 2016 jest decyzją Senatu RP Rokiem Sienkiewicza, gdyż obchodzimy setną rocznicę śmierci i sto siedemdziesiątą rocznicę urodzin pisarza. Jego najbardziej znana na świecie powieść, ukazała się w Krakowie w 1896 roku. Mija więc sto dwudziesta rocznica wydania dzieła. „Quo vadis”, bo o tej powieści mowa, utorowała Sienkiewiczowi drogę do Nagrody Nobla za całokształt twórczości w 1905 roku, a w dniu 3 września 2016 roku była czytana w całym kraju. Narodowe Czytanie odbyło się ponownie pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej.

W Wiśle Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia zorganizowała ciekawe spotkanie, podczas którego wolontariuszki z Wiślańskiej Akademii Aktywnych czytały fragmenty powieści. Ponadto uczniowie miejscowego Gimnazjum pod kierunkiem Ewy Śmiałkowskiej na podstawie dzieła Henryka Sienkiewicza przygotowali niezwykle żywą i sugestywną inscenizację. Na scenie wystąpili: Petroniusz, Ligia i Marek Winicjusz, a także Ursus, Akte i Eunice oraz niewolnicy. Młodzi aktorzy świetnie się spisali, a publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami. Na zakończenie w wirtualną podróż po Rzymie śladami pierwszych chrześcijan uczestników spotkania zabrała dyrektor biblioteki Renata Czyż. Na zdjęciach można było zobaczyć obecne m.in. Forum Romanum, Koloseum, bazyliki i kościoły, św. Piotra w Okowach i św. Pawła za Murami, zajrzeć do Katakumb św. Kaliksta, a w końcu odwiedzić kaplicę Quo vadis przy Via Appia Antica.

Przedstawionemu programowi towarzyszyła wystawa różnych wydań dzieł Henryka Sienkiewicza i tablice informujące o życiu i twórczości pisarza. Chętni odbijali w swych egzemplarzach powieści pamiątkową pieczęć i wpisywali się do kroniki biblioteki. Na wszystkich czekała rzymska uczta złożona z owoców i napojów oraz słodyczy. Biblioteka dziękuje Pani Ewie Śmiałkowskiej, czytającym wolontariuszkom, młodym aktorom oraz wszystkim uczestnikom Narodowego Czytania w Wiśle.

 

2nawww_NC16 3nawww_NC16 4nawww_NC16 5nawww_NC16 6nawww_NC16 7nawww_NC16 8nawww_NC16 9nawww_NC16 10nawww_NC16 11nawww_NC16 12nawww_NC16 13nawww_NC16 14nawww_NC16 15nawww_NC16 16nawww_NC16 17nawww_NC16 19nawww_NC16 20nawww_NC16 21nawww_NC16 22nawww_NC16 25nawww_NC1626nawww_NC16 27nawww_NC16 29nawww_NC16 30nawww_NC1632nawww_NC1624nawww_NC16narodowe

 

 

 

Tradycje kulturowe Śląska Cieszyńskiego

Porywający wykład na temat kultury języka Śląska Cieszyńskiego wygłosił prof. Daniel Kadłubiec w wiślańskiej bibliotece. Znany i lubiany etnograf i historyk literatury, badacz folkloru i gwary był gościem tegorocznej edycji Wakacyjnej Akademii Kultury. Wykład wygłoszony 4 sierpnia stanowił doskonałe wprowadzenie do rozpoczynającego się właśnie Tygodnia Kultury Beskidzkiej.

            Głównym tematem rozważań Profesora były gwary Śląska Cieszyńskiego w ich trzech głównych odmianach, ale nie zabrakło też lokalnych przykładów zarówno w zakresie fonetyki, jak i składni czy leksyki. Ponieważ zaś język nie istnieje w próżni, został przedstawiony na tle historycznym i kulturowym. Pan Profesor omówił uwarunkowania cieszyńskiej kultury ludowej, jej specyfikę i bogactwo, przede wszystkim widoczne przez pryzmat języka – gwary, która tworzy odmienny językowy obraz świata.

            Nie zabrakło żywo reagujących słuchaczy, wielu pytań i próśb o kolejny przyjazd Profesora do Wisły. Dziękujemy za wspaniały wykład i żywą dyskusję oraz zapraszamy na wystawę pt. „Śląsk Cieszyński w grafice” udostępnioną tuż po spotkaniu. Językowy obraz świata przełożony na drzeworyt wydany w tzw. tekach w pracach Jana Wałacha, Pawła Stellera i Bogusława Heczki można podziwiać w godzinach pracy biblioteki, która w ten sposób prezentuje swoje zbiory. Wstęp bezpłatny!

nawww_1wak3 nawww_4wak3nawww_3wak3  nawww_5wak3 nawww_6wak3 nawww_7wak3 nawww_10wak3nawww_9wak3  nawww_11wak3 nawww_12wak3 nawww_13wak3 nawww_14wak3 nawww_15wak3 nawww_16wak3  nawww_19wak3nawww_18wak3 nawww_20wak3 nawww_21wak3 nawww_22wak3 nawww_23wak3 nawww_24wak3 nawww_25wak3 nawww_27wak3 nawww_30wak3nawww_29wak3

Wakacyjna Akademia Kultury

Drugi wykład w ramach tegorocznej Wakacyjnej Akademii Kultury miał miejsce 21 lipca w wiślańskiej bibliotece. Gościem i jednocześnie prelegentem był prof. dr hab. Zbigniew Greń, pochodzący z Brennej dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, który przedstawił temat „Język polski i język czeski – tysiąc lat sąsiedztwa”.

            O wspólnych korzeniach i dziedzictwie leksykalnym obu języków, traktował krótki wstęp slawistyczny. Następnie na przykładach poszczególnych słów Profesor tłumaczył co polszczyzna zapożyczyła z języka czeskiego w okresie od średniowiecza po wiek XVI, a co oddaliśmy sąsiadom w wieku XIX. Mało kto bowiem orientuje się, że język czeski, odradzając się po długim okresie upadku, wielu słów i terminów poszukiwał w pokrewnych językach słowiańskich, zwłaszcza w polszczyźnie. Czescy językoznawcy i przedstawiciele odrodzenia narodowego całymi garściami czerpali ze słownika polskiego leksykografa Samuela Bogumiła Linde, a kontakty naukowe i kulturalne pomiędzy obu krajami był niezwykle ożywione. Trzecia część wykładu objęła tematykę językową na pograniczu polsko-czesko-słowackim, czyli Śląsku Cieszyńskim. Profesor analizował staroczeskie archiwalia zawierające teksty zapisane polską gwarą cieszyńską i na wybranych przykładach pokazał, w jaki sposób język czeski funkcjonował w dokumentach cieszyńskiej kancelarii książęcej. Jako język urzędowy Korony Czeskiej dominował w tutejszej administracji, ale polski jako język miejscowej ludności przebija się przez te teksty dowodząc swej pierwotnej obecności na Śląsku Cieszyńskim.

            Po wykładzie wywiązała się ożywiona dyskusja nad problemami języka na pograniczu. Padło szereg ciekawych pytań i odpowiedzi, a wśród uczestników rozlosowano książki przekazane przez Księgarnię Polon Wydziału Polonistyki UW. Kupony rabatowe na zakupy w tej księgarni internetowej można jeszcze otrzymać w bibliotece.

            Dziękujemy prof. Zbigniewowi Greniowi za interesujący wykład a uczestnikom za przybycie i udział w dyskusji. Biblioteka zaprasza na kolejne spotkanie już 4 sierpnia. Prelegentem będzie prof. Daniel Kadłubiec z Zaolzia, który opowie o cieszyńskiej gwarze jako języku ocalenia narodowego.

 

Prof. dr hab. Zbigniew Greń – językoznawca, slawista, bohemista ur. w Brennej. Badacz języka czeskiego i słowackiego, ale także gwary cieszyńskiej oraz historii języka na Śląsku Cieszyńskim. Autor 5 książek autorskich i ponad 100 publikacji, redaktor i współredaktor prac naukowych i słowników. Zakresy działalności naukowej to: językoznawstwo slawistyczne, zwłaszcza bohemistyczne oraz śląskoznawstwo, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki pogranicza śląsko-czesko-słowackiego na Śląsku Cieszyńskim, zaś płaszczyzny opisu języka to: socjolingwistyka, leksykologia, dialektologia, semantyka i składnia w ujęciu porównawczym czesko-polskim i przy podejściu interdyscyplinarnym, w tym relacje między językiem i tożsamością.

Doktorat obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim, habilitację w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, tytuł profesora otrzymał w 2009 roku. Był dyrektorem Instytutu Slawistyki PAN, prodziekanem a obecnie dziekanem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

wak.16_gren_29 wak.16_gren_05 wak.16_gren_11
wak.16_gren_18 wak.16_gren_08 wak.16_gren_16
wak.16_gren_24 wak.16_gren_20 wak.16_gren_25
wak.16_gren_21 wak.16_gren_31 wak.16_gren_33
wak.16_gren_41 wak.16_gren_37 wak.16_gren_39

Zabawy w wiślańskiej bibliotece

W ciągu pięciu dni od 4 do 8 lipca 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle naprawdę wiele się wydarzyło. Uczestnicy Letniej Akademii Zabawy potwierdzają zgodnie – „To był wspaniały czas”.

Wszystkich pięć spotkań rozpoczynały zabawy integracyjne i gry zespołowe na świeżym powietrzu, które sprzyjały poznawaniu osób w grupie. Najwięcej emocji wzbudzały rywalizacje drużynowe, w których to dzieci budowały wieże ze słomek, z klocków albo rzucały na odległość rękawicą. Była gra w twistera, robienie gigantycznych baniek mydlanych, kalambury i wiele innych zabaw. Po harcach drużyny odpoczywały przy herbatce i ciasteczkach, po czym odczytywano wiersz dnia, który nawiązywał swym tematem do pracy plastycznej, jaką należało wykonać. Ten punkt programu sprzyjał ujawnianiu talentów. I tak podczas pierwszego spotkania dzieci wykonały misterne wycinanki z kolorowych papierów. Niektórzy intuicyjnie wycinali wzorki nie planując motywu, natomiast ambitni posługując się szablonami tworzyli wycinankowe cacka. Wtorkowe spotkanie przebiegło pod znakiem japońskiej sztuki składania papieru czyli origami. Nowością dla większości był materiał wyjściowy, bowiem przygotowanie zestawy kółek należało poskładać i zbudować w kompozycję ukazującą zwierzę, postać z bajki lub motywy roślinne. Trzecie zajęcia przyniosły nieco wiedzy na temat sgraffito czyli znanej już w starożytności sztuki zdobniczej polegającej na nakładaniu kolorowych warstw tynku po czym zeskrobywaniu wierzchniej, tak by uzyskać wielobarwny efekt. Ściany biblioteki na szczęście nie zostały naruszone, bo technikę sgraffito przeniesiono na kartki papieru. W czwartek grupa zmierzyła się z projektowaniem kolażu przedstawiającego pejzaż. Przy użyciu skrawków materiałów, gazet i włóczek powstały ciekawe widoki górskie, morskie ale i zupełnie surrealistyczne. Na zakończenie biblioteka przygotowała uczestnikom niespodziankę w postaci fotografii, którą każdy uczestnik wkleił sobie do albumu własnoręcznie zrobionego techniką scrapbookingu. Ostatecznym przypieczętowaniem przyjaźni nawiązanych podczas Letniej Akademii Zabawy było zebranie podpisów do pamiątkowych albumów.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za udział w zajęciach, a szczególnie Kasi Kuszel, która pomagała w realizacji zabaw na świeżym powietrzu. Życzymy wszystkim bezpiecznych i udanych wakacji.

nawww_21lwycinanka nawww_24lwycinanka nawww_7lwycinankanawww_13lwycinanka  nawww_58lorigami nawww_22sgraffitonawww_17lorigami nawww_85lorigami nawww_19sgraffitonawww_8album nawww_41sgraffito nawww_9sgraffito nawww_6albumnawww_7albumnawww_37kolaz nawww_46kolaz   nawww_84kolaznawww_60kolaz     nawww_14albumIMG_1636nawww_17albumnawww_wak

Letnia Akademia Zabawy – FILM

 

Wystawa o Janie Husie w bibliotece

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle 29 czerwca br. otwarto wystawę poświęconą życiu i działalności Jana Husa (1370-1415). Czeski reformator Kościoła, uczony i pisarz 6 lipca 1415 roku został spalony na stosie podczas Soboru w Konstancji. 600. rocznicę tego wydarzenia, niezwykle ważnego dla historii państwa czeskiego, nasi południowi sąsiedzi obchodzili w ubiegłym roku. Jedną z przygotowanych z tej okazji wystaw można oglądać w bibliotece.

            Ekspozycja pt. „Jan Hus – 600 lat później” przygotowana przez pracowników Muzeum Husytów w Taborze składa się z 17 paneli zwierających tekst i ilustracje. Działalność Jana Husa przedstawiona została na tle sytuacji politycznej w Europie i kryzysu schizmy w Kościele. Nie zapomniano również o związkach z Królestwem Polskim i słowach Jana Pawła II, który w 1999 roku wyraził żal z powodu męczeńskiej śmierci czeskiego reformatora.

            Wystawie towarzyszył wykład, wygłoszony przez Annę Radwan, tłumaczkę tekstów zamieszczonych na panelach wystawowych i specjalistkę do spraw programowych i organizacji wydarzeń kulturalnych w Czeskim Centrum działającym przy Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie. Prelegentka przedstawiła obecny stan świadomości Czechów, dla których Jan Hus pozostaje postacią z panteonu narodowego, symbolem czeskiej tożsamości i bohaterem walki o niezależność państwową, a także uczonym, pisarzem i reformatorem ortografii. Mniej pamięta się o jego postulatach teologicznych, które dla niego samego były najważniejsze.

            Na prośbę dyrektor biblioteki głos zabrał także jeden ze słuchaczy wykładu – prof. dr hab. Sławomir Gawlas z Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, goszczący właśnie w Wiśle. Dzięki temu zebrani mieli okazję wysłuchać pasjonującej opowieści o związkach dynastycznych i sytuacji w średniowiecznej Europie, która umożliwiła nie tylko działalność Jana Husa, ale także niebywałe rozszerzenie się jego nauki.

hus_otwarcie_01 hus_otwarcie_07 hus_otwarcie_06
hus_otwarcie_19 hus_otwarcie_24 hus_otwarcie_20
hus_otwarcie_21 hus_otwarcie_27 hus_otwarcie_23
hus_otwarcie_30 hus_otwarcie_33 hus_otwarcie_38
hus_otwarcie_42 hus_otwarcie_43

 

Obchodzenie świąt publicznych w Wiśle

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle 28 czerwca odbyło się ostatnie przed przerwą wakacyjną spotkanie grupy dyskusyjnej. Tym razem rozmowa toczyła się na temat obchodów świąt i uroczystości publicznych do 1989 roku.

            Prelegentki Maria Szlaur-Bujok i Danuta Szczypka na wstępie przekazały informacje na temat odszukanych w kronikach i dawnej prasie opisów uroczystości organizowanych niegdyś w Wiśle. W czasach austriackich były to m.in. przyjazdy cesarza Franciszka Józefa na Śląsk Cieszyński czy rocznice służby pastora Jerzego Mrowca. Po zakończeniu I wojny światowej uroczyście witano, np. Komisję Koalicyjną w 1919 roku czy posłów śląskich w 1923 roku. W okresie międzywojennym jako święto narodowe obchodzono 3 Maja (rozpoczynając cykl wydarzeń capstrzykiem już 2 maja), a także 11 listopada. Najczęstszą formą aktywności były pochody organizacji społecznych, młodzieży i mieszkańców, przemówienia i występy artystyczne (przedstawienia teatralne, filmy, zawody sportowe). Pochody zachowano w PRL, ale odbywały się już nie 3 a 1 maja, przemówienia ciągnęły się o wiele dłużej, a udział w nich był obowiązkowy.

            Po przedstawieniu wybranych wydarzeń rozgorzała prawdziwa dyskusja. W jej toku poruszano problem współczesnego szacunku (lub jego braku) do państwa i symboli narodowych, i zawłaszczania ich przez niektóre organizacje. Rozważano, które elementy obchodów świąt narodowych z okresu międzywojennego można przenieść do naszych czasów. Watro było dyskutować!

 

nawww_1ldyskusyjna nawww_2ldyskusyjna nawww_3ldyskusyjna nawww_4ldyskusyjna nawww_5ldyskusyjna nawww_6ldyskusyjna nawww_7ldyskusyjna

Promocja 8 tomu „Rocznika Wiślańskiego”

Parafia Ewangelicko-Augsburska oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle 24 czerwca 2016 roku zorganizowały promocję 8 tomu „Rocznika Wiślańskiego”, która jak zawsze odbyła się w sali Domu Zborowego. Na uroczystość przybyli wiceprzewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Jerzy Nogowczyk oraz władze Wisły w osobach burmistrza miasta Tomasza Bujoka i przewodniczącego Rady Miasta Janusza Podżorskiego. Niezwykle ciekawy wykład wygłosił dr Michał Kawulok z Muzeum Beskidzkiego w Wiśle.

            Prezentacja multimedialna Michała Kawuloka dotyczyła życia i twórczości Adama Ciompy (1901-1935), artysty plastyka, literata i społecznika z Krakowa, który zaprojektował m.in. witraż pt. Apostołowie Piotr i Paweł znajdujący się w wiślańskim kościele ewangelickim, ale realizował też zamówienia do kościołów na Zaolziu. Pasjonująca opowieść o zmaganiach awangardowego twórcy z opinią publiczną, jego witrażach, obrazach i literaturze, mimo upału, skupiła uwagę wypełnionej sali. Niestety artysta zginął tragicznie na ścianie Łomnicy w Tatrach w wieku 34 lat i jego talent nigdy nie rozwinął się w pełni.

            Zawartość 8 tomu „Rocznika Wiślańskiego” zaprezentowała dr Renata Czyż, dyrektor wiślańskiej biblioteki, omawiając pokrótce wszystkie artykuły, szkice biograficzne, materiały źródłowe i noty wydawnicze zamieszczone w nowym wydawnictwie. Artykuły poświęcone są, obok wspomnianego Adama Ciompy, organom kościoła ewangelickiego ap. Piotra i Pawła, literaturze religijnej wiślan we wsi Ostojićevo, a także walce o władzę w Wiśle w latach 1945-1948, czyli w czasach kształtowania się systemu komunistycznego. Dzięki lekturze 8 tomu można zapoznać się z sylwetkami gospodarza Jana Raszki z Jeruzalemu, Adama Zydera – nauczyciela i społecznika, a także z rodziną Hombków – wiślańskich fotografów. Materiały źródłowe przynoszą drugą część Kroniki Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem, a w niej ciekawe informacje o nauczycielach i leśnikach, modlitwę intencyjną za rodziny udające się na Węgry i bibliografię Ostojićeva, zaś w notach wydawniczych Redakcja poleca najnowsze publikacje związane z regionem. W tym roku są to: dzieło prof. AJD Janusza Spyry, wywiad rzeka z „partyzantem niepokonanym” Adolfem Pilchem oraz literatura piękna: wiersze i dramaty prof. Włodzimierza Szturca i tomik poetycki Jerzego Kronholda.

            Na zakończenie spotkania głos w imieniu Wydawnictwa Luteranin zabrał ks. Waldemar Szajthauer, który podziękował Redakcji za przygotowanie kolejnego „Rocznika Wiślańskiego”. Tom 8, jak i wcześniejsze, można nabywać w księgarni ap. Piotra i Pawła. Życzymy interesującej lektury.

rocznik_2016_01 rocznik_2016_06 rocznik_2016_18
rocznik_2016_22 rocznik_2016_30 rocznik_2016_32
rocznik_2016_28 rocznik_2016_24 rocznik_2016_31
rocznik_2016_37 rocznik_2016_57 rocznik_2016_64
rocznik_2016_77 rocznik_2016_83

 

Wystawa prac Zbigniewa Niemca

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia można zwiedzać wystawę pt. „Libri amici, libri magistri”(„Książki przyjaciółmi, książki nauczycielami”). Jej Autorem jest Zbigniew Niemiec z Ustronia, absolwent wiślańskiego Liceum Ogólnokształcącego, przez lata zawodowo i twórczo związany z Wisłą, m.in. jako współorganizator Wiślańskich Dni Sportu i Tygodnia Kultury Beskidzkiej, współtwórca grupy plastycznej „Brzimy”, a także autor maskotki „Wiślaczka”. Wystawę otwarto w Noc bibliotek 6 czerwca, a potrwa ona do 3 sierpnia 2016 roku.

Bohaterką ekspozycji jest książka, dlatego też biblioteka jest najlepszym miejscem dla jej zaprezentowania. Grafiki i fotomontaże, czy kolaże fotograficzne, oczarowały już uczestników wernisażu, dlatego tych, którzy nie mogli przybyć na otwarcie, zapraszamy do zwiedzania wystawy w godzinach pracy biblioteki. Zobaczyć można bardzo interesujące prace, których motywem przewodnim jest książka. Książka, która symbolizuje całość Wszechświata, jako jedności złożonej z wielu składników (kart, stronic, zdań, słów, liter) i która wskazuje drogę, a nawet jest drogą do prawdy, wiedzy i mądrości; symbolem wszelakich cnót, ale także przeznaczenia czy ludzkiego losu, który pozostaje nieodgadniony.

Autor umieszcza książkę w bardzo różnorodnych przestrzeniach: krajobrazu, przeważnie górskiego, ale nie tylko, w przestrzeni miejskiej czy nawet przemysłowej, przestrzeni wnętrz od starych bibliotek i zamków, przez zabytkowe wnętrza kościołów i pałaców, po całe budynki wypełnione książkami. W sztukach plastycznych zamknięta księga często wyobraża nieurzeczywistnione możliwości. W pracach Pana Zbigniewa Niemca jednak księgi pozostają otwarte. Są w ciągłym ruchu: unoszą się na wodzie, wspinają po drabinie, fruwają wręcz w przestworzach. Ich karty przewracają się, prawie słychać jak szeleszczą. One uwalniają swoją zawartość, dzięki której ten świat ma szansę stać się lepszym.

Cykl nowych grafik podkreśla znaczenie księgi jako symbolu ludzkiego losu. Początek dzieła to beztroskie dzieciństwo, dalej karty księgi przewracają się obrazując młodość, wiek dojrzały i starość, w której trzeba żegnać się z najbliższymi. W końcu księga naszego życia zamyka się pod rosnącym cały czas drzewem, które zmienia się wraz z nami. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy.

 

nawww_1libri nawww_2libri nawww_3libri nawww_4libri