„Malinczanie” w bibliotece

W piątek 27 listopada 2015 r. w wiślańskiej bibliotece odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Ocalić od zapomnienia”, tej jesieni poświęcone Ferdynandowi Pustówce. Przypadająca w tym roku 50. rocznica jego śmierci zainspirowała Panią Krystynę Pilch do przybliżenia sylwetki tego zasłużonego dla Wisły nauczyciela, muzyka, etnografa, a przede wszystkim wielkiego społecznika.
Urodzony w 1894 roku Ferdynand Pustówka pochodził z rodziny o nauczycielskich tradycjach – jego ojciec, a także pięcioro rodzeństwa pracowało w oświacie. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego podjął pracę w szkole ludowej w Górkach Wielkich. Wcielony do wojska austriackiego podczas I wojny światowej walczył na froncie rosyjskim i włoskim, skąd wrócił jako inwalida bez jednej nogi. Od 1920 r. rozpoczął pracę nauczyciela , a w 1926 r., po śmierci ojca, dotychczasowego kierownika szkoły, objął jego funkcję.
Ferdynand Pustówka dał się poznać jako człowiek nietuzinkowy. Uczył patriotyzmu, prowadził pracę wychowawczą wśród dzieci i dorosłych, a w szkolnej kronice notował wszystkie ważne wydarzenia krajowe i lokalne, wiślańskie. Mimo, iż sam był inwalidą, doceniał znaczenie sportu, gdyż w 1929 r. zorganizował pierwsze zawody narciarskie dla dzieci i dorosłych. Pozyskiwał też fundusze na wycieczki turystyczno-krajoznawcze, których był zwolennikiem. Muzyka była jedną z wielu jego pasji: prowadził chór szkolny, organizował kapele oraz uczył gry na instrumentach. Spisywał pieśni ludowe, wystawiał przedstawienia amatorskie, do których sam komponował muzykę, tworzył sztuki i opowiastki przedstawiane później przez młodzież na różnych uroczystościach. Po zakończeniu II wojny światowej przystąpił do remontu uszkodzonej szkoły. We wrześniu 1945 r. usunięto go z funkcji kierownika, ale po trzech latach wrócił na stanowisko. W 1962 r. przeszedł na emeryturę, zmarł trzy lata później.
Spośród sztuk napisanych przez Ferdynanda Pustówkę zachowała się m.in. „Sielanka góralska z muzyką w 4 aktach z prologiem i epilogiem – Na tej naszej Wiśle pięknie, szumnie”. Jej fragmenty świetnie przedstawione przez Zespół Regionalny „Malinczanie”, prowadzony przez Panią Alicję Pęcak, uświetniły piątkowe spotkanie wspomnieniowe. Wśród uczestników nie zabrakło rodziny Ferdynanda Pustówki, dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz rodziców młodych aktorów i mieszkańców doliny Malinki. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie a paniom Krystynie Pilch i Alicji Pęcak za pracę włożoną w przygotowanie spotkania.

pustowka_03 pustowka_06 pustowka_05
pustowka_07 pustowka_08 pustowka_10
pustowka_09 pustowka_14 pustowka_15
pustowka_23 pustowka_17 pustowka_28
pustowka_32 pustowka_44 pustowka_45
pustowka_54 pustowka_46 pustowka_62
pustowka_70

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia 2015. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.