Dla szkół

Drodzy nauczyciele! Drodzy uczniowie!
W tej zakładce będziemy prezentować materiały przeznaczone dla Was: informacje o organizowanych konkursach, wspólnych przedsięwzięciach czy projektach i spotkaniach organizowanych z myślą o Was. Możecie włączyć się w redagowanie tej rubryki poprzez nadsyłanie Waszych propozycji do wydania internetowego Wiślańskiego Biuletynu Bibliotecznego, recenzji polecanych przez Was książek czy innych tekstów i pomysłów. Zachęcamy do współpracy! Czekamy na Was w bibliotece!

Skip to top