ZAGŁOSUJCIE NA WIŚLAŃSKĄ BIBLIOTEKĘ

Starosta Powiatu Cieszyńskiego i pełniąca zadania biblioteki powiatowej Biblioteka Miejska w Cieszynie ogłosili konkurs na najlepszą bibliotekę Powiatu Cieszyńskiego Biblioteka PLUS,  który będzie trwał od 03.09.2014 r. do 20.11.2014 r.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle, jak wszystkie biblioteki na terenie powiatu, poddana zostanie ocenie Komisji Konkursowej, która przeanalizuje, m.in.:

- stan czytelnictwa
- podejmowanie działań promujących bibliotekę poza powiatem cieszyńskim,
- działalność edukacyjną, formy pracy z użytkownikiem, w tym gamę działań promujących dorobek intelektualny i artystyczny społeczności lokalnej, doradztwo, pomoc w rozwijaniu zainteresowań użytkowników,
- jakość i różnorodność organizowanych warsztatów i zajęć bibliotecznych,
- współpracę z organizacjami i instytucjami kulturalno-oświatowymi,
- politykę gromadzenia zbiorów,
- doskonalenie jakości usług bibliotecznych,
- działalność informacyjną,
- komputeryzację.

Komisja będzie brała pod uwagę opinie Czytelników, które przesyłać można na adres Biblioteki Miejskiej w Cieszynie ul. Głęboka 15 , 43-400 Cieszyn z dopiskiem „Najlepsza Biblioteka” w terminie od 15 września do 15 października 2014 r. (opinia powinna zawierać uzasadnienie wyboru akurat tej biblioteki) oraz głosowanie na Portalu Śląska Cieszyńskiego OX.PL od 1 do 31 października br.

Biblioteka w Wiśle zachęca do wyrażania opinii, które można również złożyć w siedzibie placówki przy pl. Hoffa 3 i liczy na głosy swoich użytkowników. Formularz dostępny jest na stronie www.biblioteka.wisla.pl

Uzyskanie tytułu Najlepszej Biblioteki Powiatu Cieszyńskiego Biblioteka PLUS z pewnością przyczyni się do podejmowania kolejnych inicjatyw mających na celu zachęcenie jak największej liczby potencjalnych użytkowników do korzystania z naszej oferty oraz do podniesienia poziomu satysfakcji osób już korzystających z usług biblioteki.

Pobierz formularz opini czytelnika

Konkurs Pięknego Czytania

Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle pragnie zaprosić uczniów wiślańskich Szkół Podstawowych do udziału w pierwszym Konkursie Pięknego Czytania, który odbędzie się 29 września o godz. 9.00 w siedzibie biblioteki. Data konkursu nie jest przypadkowa, bowiem w tym dniu przypada ustanowiony przez Polską Izbę Książki 14 już „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Eliminacje do konkursu odbędą sie w poszczególnych klasach, a wybrani przez nauczycieli uczniowie będą reprezentować swoją szkołę.

Konkurs realizowany będzie w ramach programu dotacyjnego MKiDN pod nazwą „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek Priorytet 2 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów)”.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu dostępnym poniżej.

REGULAMIN Konkursu Pięknego Czytania-page-001REGULAMIN Konkursu Pięknego Czytania-page-002

mkidn_01_cmykNPRCzlogo BN

 

Sukces biblioteki na rzecz szkół

W tym roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej uruchomiło nowy program dotacyjny pod nazwą „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek Priorytet 2 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów)”. Termin składania wniosków był niezwykle krótki i wymagał ścisłej współpracy z dyrektorami szkół i nauczycielami bibliotekarzami. Nabór trwał do 13 czerwca, a w sierpniu ogłoszono jego wyniki. Na liście 416 bibliotek, które otrzymały dotację znalazła się Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle.
    Program MKiDN zakłada dofinansowanie zakupów książek dla dzieci i młodzieży, na które zapotrzebowanie zgłaszają biblioteki szkolne. Pozyskane nowości będą własnością biblioteki publicznej, ale zostaną udostępnione dzieciom i młodzieży na cały rok szkolny 2014/2015 za pośrednictwem bibliotek szkolnych (w formie depozytu). Wiślańska biblioteka pozyskała pięciu partnerów, podpisała porozumienia z dyrektorami szkół i złożyła wniosek wraz z przygotowaną we współpracy z bibliotekarzami szkolnymi listą proponowanych do zakupu nowości. Wniosek i porozumienia ze szkołami zawierają koncepcję współpracy biblioteki publicznej z partnerskimi bibliotekami szkolnymi z określeniem pięciu obszarów wspólnych działań, w szczególności w zakresie wykorzystania zakupionych nowości oraz ich promocji wśród dzieci i młodzieży.
     Zespół Oceniający wnioski powołany przez Dyrektora Biblioteki Narodowej przyznał wiślańskiej bibliotece 97,44 punktów na 100 możliwych. Również kwota pozyskanej dotacji należy do najwyższych i wynosi 12 tys. złotych (większe dotacje zależne od wysokości wkładu własnego otrzymały biblioteki z dużych miast powiatowych i wojewódzkich). Oprócz zakupu nowości biblioteka zaplanowała cały szereg działań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Od września do grudnia 2014 roku we współpracy ze szkołami biblioteka zorganizuje dwa konkursy: czytelniczy i literacko-plastyczny, lekcje biblioteczne i spotkania z autorami lub ilustratorami książek. Przygotowane zostaną również materiały promujące zakupioną, nową literaturę dla dzieci i młodzieży wśród młodych odbiorców i ich rodziców. Dzięki tym działaniom nawiązana zostanie także bardziej ścisła współpraca z nauczycielami bibliotekarzami wszystkich wiślańskich placówek oświatowych. Nowe książki zakupione w ramach programu trafią do szkół już na początku września.
    Nowy program jest elementem polityki bibliotecznej MKiDN realizowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Pozyskanie z niego dotacji cieszy tym bardziej, że z terenu powiatu cieszyńskiego wystartowały w nim tylko trzy biblioteki, z których dwie otrzymały dofinansowanie. Biblioteka w Wiśle otrzyma najwyższą dotację, dzięki czemu będzie mogła wesprzeć wiślańskie biblioteki szkolne.

logo BN mkidn_01_cmyk NPRCz

Zapraszamy seniorów na II edycję „Spotkań z pasjami”

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle
zaprasza seniorów na II edycję czwartkowych transmisji on-line z cyklu
„Spotkania z pasjami”
2 października od godz. 11.00
16 października od godz. 11.00
30 października od godz. 11.00
6 listopada od godz. 11.00
20 listopada od godz. 11.00

Serdecznie zapraszamy!!!

plakat_na_WWW

„Imko Wisełka” już do nabycia

Imko-okładka_mini

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle uprzejmie informuje, że nowe wydanie powieści Bogumiła Hoffa „Imko Wisełka” trafiło do sprzedaży. To doskonała, regionalna lektura dla dzieci w wieku od 8-15 lat, w ciekawej formie podająca legendę o pierwszym mieszkańcu Wisły. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biblioteki.

 

Spotkania grupy dyskusyjnej

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śniegonia w Wiśle

oraz

działająca przy bibliotece grupa dyskusyjna

 

zapraszają do udziału

 

we wtorkowych spotkaniach dyskusyjnych

(czytelnia godz. 16.00)

 

Najbliższe spotkania:

30 września – Zbieranie materiałów źródłowych

Zajęcia komputerowe

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śniegonia w Wiśle zaprasza na

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE,

 

skierowane do wszystkich chętnych, którzy chcą się zapoznać z podstawami obsługi komputera lub pogłębić swe umiejętności.

Zajęcia odbywają się zawsze we wtorki.

Daty najbliższych zajęć komputerowych:

23 września

 

Zapraszamy na godzinę 16.00!