Wakacyjna Akademia Kultury

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śniegonia w Wiśle

serdecznie zaprasza
na prelekcje i wykłady z cyklu

WAKACYJNA AKADEMIA KULTURY 2019
Śląsk. Autoidentyfikacja

W programie:Plakat Wakacyjnej akademii kultury 2019

 • 4 lipca
  prof. dr hab. Jolanta Tambor, Na Śląsku, po śląsku, o Śląsku – dylematy wykładowcy
 • 11 lipca
  prof. dr hab. Dariusz Rott, Z dziejów jednego śląskiego rodu. Gawęda genetyczno-historyczno-filologiczna
 • 18 lipca
  prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek, Śląsk Cieszyński a powstania śląskie
 • 25 lipca
  prof. nadzw. dr hab. Maria Szmeja, Jedna czy wiele historii Śląska?

Spotkania odbywają się w sali głównej biblioteki
na I piętrze w budynku Domu Zdrojowego pl. Hoffa 3
o godz. 16.00. Wstęp wolny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Wykładowcy Wakacyjnej Akademii Kultury 2019

prof. dr hab. Jolanta Tambor studiowała filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie pracuje w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania, przewodnicząca Rady Naukowej programu edukacji regionalnej. W latach 2003-2004 visiting professor na University of Toronto, w roku 2009 na University of Alberta w Edmonton w Kanadzie. Zainteresowania: fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, fonetyka i gramatyka w nauczaniu cudzoziemców; Śląsk – z różnych perspektyw: dialektologicznej, socjolingwistycznej, ale także socjologiczno-kulturowo-politycznej; glottodydaktyka; wielojęzyczność i wielokulturowość.

prof. dr hab. Dariusz Rott jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie pracuje w Zakładzie Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu na Wydziale Filologicznym. Był profesorem wizytującym na Uniwersytecie św. Cyryla i Metodego w Trnawie na Słowacji (2010-2015), Collegium Civitas w Warszawie (2014-2015) oraz Uniwersytecie Sofijskim im. św. Klemensa w Bułgarii (2018-2019). Jego zainteresowania naukowe obejmują zwłaszcza historię literatury dawnej Polski, związki kulturowe polsko-czeskie, podróżopisarstwo i zagadnienia śląskoznawcze. Od 2011 r. jest Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek studiował historię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, gdzie kieruje zakładem Archiwistyki i Historii oraz Instytutem Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Stypendysta Fundacji Friedricha Eberta i Konferenz der Wissenschaftlichen Akademien. W 1991 r. odbył staż naukowy w Instytucie im. Herdera w Marburgu, w latach 1996-1997 staż naukowy w Institut für Osteuropäische Geschichte Uniwersytetu w Tybindze; w 2004 r. Fundacja Lanckorońskich – badania naukowe w Archiv der Republik in Wien. W swych badaniach naukowych koncentruje się m.in. na dziejach Górnego Śląska w XIX i XX stuleciu.

prof. nadzw. dr hab. Maria Szmeja studiowała socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, pracowała m.in. w Instytucie Śląskim w Opolu, gdzie od lat 80. XX wieku prowadziła badania nad tożsamością Ślązaków. Obecnie wykłada na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zainteresowania: kwestie społeczne i kulturowe na Śląsku, mniejszości narodowe i etniczne, stosunek Ślązaków do innych grup żyjących na Górnym Śląsku; tożsamość narodowa i etniczna Ślązaków, ich pamięć o przeszłości; sposoby wyrażania własnych aspiracji grupowych.

Staro chałupina ku ziemi się chyli…

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle
serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy pt.

Plakat - Heczko - Staro chałupina ku ziemi się chyli…Staro chałupina ku ziemi się chyli…
Dawna Wisła w grafice Kazimierza Heczki.

Dnia 29 lipca 2019 r. (poniedziałek) godz. 17.00,
biblioteka, pl. Hoffa 3, Dom Zdrojowy.

Wystawa czynna od 29 lipca do 4 września 2019 r. w godz. pracy biblioteki.

ZAPRASZAMY!!!

Zofia Kossak

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle
w związku ze 130. rocznicą urodzin pisarki
serdecznie zaprasza na:

Plakat - 130 rocznica urodzin Zofii Kossak„BEZCENNE DZIEDZICTWO.
ZOFIA KOSSAK 1889-1968”

wystawę czynną w dniach od 4-26 lipca 2019 r.
w godzinach pracy biblioteki,

spacer literacki
„Śladami Zofii Kossak przez Wisłę”
1 sierpnia (zbiórka o godz. 9.00 przed biblioteką)

spotkanie z autorką biografii pisarki
Joanną Jurgałą-Jureczką

1 sierpnia o godz. 15.00 w sali głównej biblioteki.

Zdjęcie wystawy o Zofii Kossak


dr Joanna Jurgała-Jureczka mieszkanka Śląska Cieszyńskiego, absolwentka cieszyńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika i filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (1999). Znawczyni literatury Śląska Cieszyńskiego okresu międzywojennego, pedagog, dziennikarka, była kustosz Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich.
Autorka licznych artykułów, głównie o charakterze naukowym i popularnonaukowym oraz książek, takich jak: Oswajanie „nieznanego kraju”. Śląsk w życiu i twórczości Zofii Kossak; Dzieło jej życia. Opowieść o Zofii Kossak; Zofii Kossak dom utracony i odnaleziony; Historie zwyczaje i nadzwyczajne, czyli znani literaci na Śląsku Cieszyńskim; Kobiety Kossaków; Kossakowie. Biały mazur.

Promocja książki używanej

Baner - promocja książki używanejMiejska Biblioteka Publiczna w Wiśle podobnie jak w ubiegłych latach organizuje akcję promocyjną książki używanej. W okresie Tygodnia Kultury Beskidzkiej za symboliczną złotówkę można nabyć ciekawe pozycje książkowe, które bibliotece przekazali w darze czytelnicy. Stanowisko w dniach od 29 lipca do 3 sierpnia 2019 r. będzie czynne w godzinach pracy biblioteki. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy, gdyż zaopatrując się wprawdzie w nie nowe, ale ciekawe książki można wesprzeć szczytny cel. Za uzyskane środki zakupione zostaną nowości wydawnicze, które jako dary czytelników zasilą zbiory wiślańskiej placówki. Zatem… sami czytajmy i popierajmy czytelnictwo innych!
 

Bibliotekarz roku!

Monika Śliwka została bibliotekarzem roku 2019 w powiecie cieszyńskim

Podaruj książkę

Biblioteka w Wiśle przyjmuje dary w postaci książek wydanych po 2010 roku, które zostaną wystawione na stoisku promocyjnym podczas TKB, 29.07-3.08. Dochód przeznaczymy na zakup nowości wydawniczych.

Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 100. rocznicy urodzin Stanisława Hadyny

UniwersOgólnopolska konferencja naukowa z okazji 100. rocznicy urodzin Stanisława Hadyny - plakatytet Śląski w Katowicach
Instytut Muzyki w Cieszynie
oraz
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle

zapraszają na

Ogólnopolską konferencję naukową z okazji 100. rocznicy urodzin Stanisława Hadyny

2-3 października 2019 r. Cieszyn – Wisła

 
Stanisław Hadyna w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle
 

Już we wrześniu startuje projekt „Mała książka – wielki człowiek”

Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, które nie tylko pozostają na długo w pamięci, ale mają też istotny wpływ na jego dorosłe życie. Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają.

Ważną rolę w kształtowaniu Małego Czytelnika odgrywa biblioteka: uczy go samodzielności, podejmowania pierwszych własnych wyborów, rozwija myślenie oraz nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie z dzieckiem może spędzić czas w sposób twórczy oraz przeżyć nową, fantastyczną przygodę z wypożyczoną książką. A wszystko to za darmo!

Chcielibyśmy, aby jednym z tych ważnych doświadczeń w dzieciństwie były pierwsze wizyty w bibliotece, dlatego przygotowaliśmy prawdziwą gratkę dla najmłodszych miłośników książek i ich rodziców w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Od września 2019 r. w ponad 5200 bibliotekach w całej Polsce będzie czekać na nich wyjątkowy prezent – Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start.

W wyprawce dzieci znajdą książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Zapraszamy już we wrześniu!

Więcej o projekcie  na  www.wielki-czlowiek.pl

Plakat "Mała książka WIELKI człowiek"

 

MobiDIG

Plakat
Mobilne Centrum Digitalizacji
Przenosimy do internetu historię regionu. Zrób to z nami - przyjdź ze swoją historią. Może nią być książka, fotografia, pamiątka rodzinna, artefakt, opowieść, zwyczaj, tradycja, wspomnienie.
Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śniegonia jest partnerem Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach w projekcie "Śląskie Digitarium" - kompleksowego systemu do digitalizacji, upowszechniania i prezentacji zasobów kultury województwa śląskiego.

Kursy językowe

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle można otrzymać dostęp do bezpłatnych kursów językowych i specjalistycznych. Osoby chcące się uczyć za pomocą platformy e-learningowej mogą zgłaszać się po kody do interaktywnych lekcji dostępnych on-line.

 

Elektroniczna biblioteka

W Miejskiej Bna_www-plakat-miniibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle można już wypożyczać e-booki, czyli książki elektroniczne. Obok dostępnych on-line kursów językowych i specjalistycznych oraz elektronicznej prasy, jest to kolejna usługa, którą biblioteka nieodpłatnie udostępnia swoim czytelnikom.
Czytelnicy mogą korzystać z darmowego dostępu do bazy ponad 2000 publikacji. Duża część elektronicznego księgozbioru przeznaczona jest dla studentów i pracowników naukowych, ale wśród e-książek znajdują się również publikacje z zakresu literatury faktu, literatury pięknej, m.in. kryminały, sensacje i fantastyka, literatury dla dzieci i młodzieży, a także poradniki, słowniki i kompendia.
Aby korzystać z e-booków w serwisie libra.ibuk.pl, wystarczy być czytelnikiem np. wiślańskiej biblioteki oferującej usługę dostępu do platformy. Użytkownicy, którzy odbiorą kod PIN, otrzymają całodobowy dostęp do oferowanych publikacji z dowolnego miejsca, także za pomocą urządzeń mobilnych wspieranych przez IOS oraz Android.
Dostęp do puli tytułów możliwy jest dzięki kontynuacji działań Śląskiego Konsorcjum IBUK, w ramach którego biblioteki wspólnie wykupiły dostęp do serwisu. Na wakacje zamiast walizki książek można zabrać laptop czy tablet i czytać w dowolnym miejscu. Wybór e-książek jest duży i każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zgłaszania się do biblioteki po odbiór kodów PIN!!!

Informacja o kodach PIN
Pomocnik

Filmiki instruktażowe: