Archiwum kategorii: Patron

Patron biblioteki

Jan Śniegoń (1819-1880) – nauczyciel, działacz oświatowy i społeczny, założyciel szkolnego muzeum, poczty oraz pierwszej biblioteki szkolno-publicznej w Wiśle (1859).

Od 1985 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle nosi jego imię.

Więcej na temat patrona biblioteki znajdziesz w artykule Danuty Szczypki …tutaj…

Zobacz także nasz biblioteczny katalog on-line …tutaj…

sniegon1 sniegon2
 

Rocznica urodzin Jana Śniegonia

Rocznica urodzin Jana Śniegonia20 września 1819 r. urodził się Jan Śniegoń, nauczyciel, animator oświaty ludowej, działacz społeczny, od 1985 r. patron wiślańskiej biblioteki. Założył w Wiśle muzeum szkolne i bibliotekę, wprowadził do nauki pisania gęsie pióra, stworzył model kałamarza na atrament, wspierał uczniów za pomocą stypendiów. Był kuratorem zboru wiślańskiego, organistą, członkiem zarządu gminy, przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej, założycielem szkółki drzew owocowych i poczty. Na jego wniosek powstała szkoła w Wiśle-Malince (1871).

20.09.1819 – urodził się w Gródku k. Jabłonkowa
1837 – ukończył gimnazjum w Cieszynie
1840 – ożenił się z Ewą Kajzar
1851 – rozpoczął pracę w szkole w Wiśle
1859 – założył pierwszą bibliotekę w Wiśle
1870 – został zastępcą przewodniczącego Miejscowej Rady Szkolnej
1873 – przeszedł na emeryturę
1874 – założył pocztę
26.02.1880 – zmarł w Wiśle

Źródło: Książka i szkoła w Wiśle w XIX wieku. 150 lat biblioteki Jana Śniegonia, Wisła 2009.