Historia, czyli słów kilka z dziejów biblioteki w Wiśle

Utworzona w 1947 r. biblioteka zlokalizowana została w siedzibie Gminy, a następnie w Domu Zdrojowym, gdzie zajmowała jedno pomieszczenie. Jej księgozbiór liczył wówczas 300 woluminów. Stopniowo placówka powiększała swoje zbiory oraz zakres działania.

W 1968 r. uzyskała dodatkowe pomieszczenia, które pozwoliły na wyodrębnienie czytelni i księgozbioru podręcznego. W 1982 r. nastąpiło dalsze powiększenie Biblioteki poprzez jej rozbudowę o czytelnię i oddział dla dzieci i młodzieży.

Od początku swej działalności biblioteka cieszyła się ogromną popularnością zarówno wśród społeczności lokalnej, jak również wśród coraz liczniej odwiedzających Wisłę turystów. Będąc przez długie lata jedyną placówką kulturalną na terenie Wisły, organizowała różnego rodzaju imprezy, spotkania ze sławnymi ludźmi (jak np.: Daniel Olbrychski, Agnieszka Osiecka, Emilia Krakowska i wiele innych).

Ważnym wydarzeniem w dziejach biblioteki było nadanie placówce imienia Jana Śniegonia, nauczyciela i założyciela pierwszej szkolno-publicznej biblioteki w Wiśle. Uroczystość ta miała miejsce w październiku 1985 r.

Ostatnie lata XX w., a już szczególnie pierwsze lata wieku XXI w. przyniosły zasadnicze zmiany w działalności placówki. Zapotrzebowanie na książkę biblioteczną jest nadal bardzo duże, zmienia się jednak charakter czytelnictwa. Wzrastają potrzeby edukacyjne, kulturalne i informacyjne użytkowników biblioteki. Istotną formą działalności stała się działalność informacyjna i kulturalna. Tradycyjne źródła informacji (książki, czasopisma) w 2003 r. zostały uzupełnione 2 stanowiskami komputerowymi podłączonymi do Internetu z przeznaczeniem dla czytelników. Zestawy komputerowe ufundowała Kancelaria Prezydenta RP. W 2005 r. niewielka czytelnia internetowa została powiększona o następne stanowiska komputerowe w ramach programu „Ikonka”.

W 2007 r. minęło 60 lat działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle. Z tej okazji w maju odbyła się uroczysta konferencja jubileuszowa.

w1 w3 w2

W 2012 roku odbyła się podwójna uroczystość, najnowsze badania wykazały bowiem, że biblioteka miejska w Domu Zdrojowym działała już w 1937 r. W związku z tym obchodzono jednocześnie 65 lat działalności po II wojnie światowej oraz 75. rocznicę założenia placówki.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

Obecnie biblioteka dysponuje nowoczesną pracownią multimedialną z 24 stanowiskami komputerowymi dla czytelników oraz prowadzi szeroką działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną. Zatrudnia 9 osób (zob. bibliografię publikacji  pracowników w zakładce Oferta) i obsługuje ok. 2 tys. czytelników.

Zapraszamy!!!

Skip to top