Archiwum kategorii: Wydarzenia 2018

Mikołaj i „Dwie Dorotki”

Chociaż śniegu zabrakło, a dzwonki na szyi reniferów nie zadzwoniły, to wychowankowie wiślańskich przedszkoli zawitali do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle, by wziąć udział w spotkaniu Mikołajkowym. Dzieci z Zespołu Przedszkoli Miejskich, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz z Przedszkola „Mali Odkrywcy” zobaczyły spektakl w wykonaniu Studia Małych Form Teatralnych Art-Re z Krakowa pod tytułem „Dwie Dorotki”. Po interaktywnym widowisku wszystkie grzeczne dzieci i otrzymały słodkości i ustawiły się do pamiątkowego zdjęcia. Uprzejmie informujemy, że Mikołaje odwiedzą bibliotekę równo za rok, mamy jednak nadzieję, że mali czytelnicy wpadną po książkę znacznie szybciej!   

   

Wiślańska obrzędowość doroczna

Ostatnie w tym roku spotkanie grupy dyskusyjnej działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się 27 listopada. Zebrani na wniosek prowadzącej temat dyrektor biblioteki podjęli zagadnienie roku obrzędowego w Wiśle. Świetnie sprawdziła się w tym przypadku metoda „burzy mózgów”.

Pretekstem do podjęcia problematyki roku obrzędowego w Wiśle stały się publikacje albumowe Roberta Garstki, które dokumentują kultywowane po dziś dzień obrzędy na terenie województwa śląskiego. Piękne wydawnictwa pozostawiają pewien niedosyt, dlatego zainspirowały temat dla grupy dyskusyjnej, która zastanawiała się m.in. nad odmiennością kulturową Wisły oraz nad jej przyczynami. Niektóre z prezentowanych w albumach obrzędów w świetle literatury dotyczącej Wisły okazały się wymarłymi, inne zmieniły formę. Głos zabrało kilka osób opisując obrzędy praktykowane przez ich dziadków lub rodziców, a także te przyniesione przez osadników i zaadoptowane przez górali lub praktykowane tylko przez niektóre grupy mieszkańców.

Temat, mimo burzliwej dyskusji, został zaledwie dotknięty, dlatego podczas kolejnych spotkań będzie kontynuowany. Następne spotkanie zostało zaplanowane na 29 stycznia 2019 roku (jak zawsze ostatni wtorek miesiąca) na godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Spotkanie grupy dyskusyjnej 28.11.2018 Spotkanie grupy dyskusyjnej 28.11.2018 Spotkanie grupy dyskusyjnej 28.11.2018 Spotkanie grupy dyskusyjnej 28.11.2018

Jubileusz 25-lecia Filii PSM

Filia Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle obchodziła 25-lecie działalności. Jubileuszowy koncert odbył się 22 listopada w sali głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Śniegonia. Były przemówienia i gratulacje, popisy solistów i zespołów – jednym słowem muzyczna uczta duchowa.

W części oficjalnej głos zabrał kierownik Filii PSM w Wiśle Cezary Drzewiecki, w imieniu dyrektora PSM w Cieszynie Sławomira Machały – zastępca dyrektora Katarzyna Kamińska oraz burmistrz Wisły Tomasz Bujok. Burmistrz miasta wraz z przewodniczącym Rady Miasta Januszem Podżorskim wręczyli kierownikowi Filii wspaniały prezent: nowy akordeon, na którym będą się uczyli kolejni adepci szkoły. Życzenia i gratulacje składali również zaproszeni goście, a kierownik Filii dziękował władzom szkolnym, mecenasom i sponsorom oraz kadrze pedagogicznej, rodzicom, absolwentom i uczniom.

W części artystycznej wystąpili absolwenci i uczniowie. Publiczność wysłuchała utworów wykonanych przez Orkiestrę Misyjną pod dyrekcją Lidii Barczuk, Zespołu „Cześć” pod dyrekcją Filipa Króla oraz solistów: Patryka Demkowskiego, duetu fortepianowego Gabrieli Cichy i Zuzanny Kani, klarnecistki Kingi Patyk i flecistki Oliwii Wantulok. Koncert, prowadzony przez Krystynę Peluchę, zwieńczył występ szkolnej Orkiestry jubileuszowej pod dyrekcją Mariusza Oślizło, złożonej z uczniów i nauczycieli grających na instrumentach dętych.

Słodki poczęstunek dla artystów i publiczności ufundowali mecenasi Filii: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Wiśle oraz Urząd Miasta Wisła, który od 25 lat dotuje szkołę udostępniając jej nieodpłatnie szereg pomieszczeń w budynku dawnej willi „Beskid”. Szkole muzycznej w Wiśle życzymy kolejnych jubileuszy i dalszych sukcesów uczniów i absolwentów, które napawają dumą całą lokalną społeczność. 100 lat!

Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle

Historia na scenie

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia 15 listopada 2018 roku zakończyły się wiślańskie obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Biblioteka finalizowała projekt realizowany przez ostatnie miesiące, a miasto pracę dwóch roboczych Zespołów tematycznych powołanych przez burmistrza miasta Tomasza Bujoka. Efektem ich pracy są: całoroczny cykl wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości oraz program edukacji regionalnej dla wiślańskich szkół.

Po powitaniu gości na scenie pojawili się młodzi aktorzy. Inscenizację pt. „Jaka potężna siła nami toczy…” niepodległość z wiślańskiej perspektywy przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle pod kierunkiem dr Xymeny Borowiak. Spektakl stanowił rekonstrukcję wydarzeń, które miały miejsce w Wiśle w 1918 i 1919 roku. Autorski scenariusz powstał na podstawie źródeł historycznych, które upowszechniła Danuta Szczypka publikując w ramach źródeł do Monografii Wisły protokoły Wydziału Gminnego, czyli zapisy posiedzeń dawnej Rady Gminy ówczesnej wsi „na Wisłach”. Młodzi aktorzy wcielili się w postacie historyczne: członków Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, mieszkańców Wisły (m.in. wójta Pawła Raszkę, pastora Jerzego Mrowca, nauczyciela Józefa Goszyka) oraz członków alianckiej Międzysojuszniczej Komisji Kontrolującej, która zawitała do wsi w marcu 1919 roku i przed którą wystąpiły wiślańskie dzieci w regionalnym repertuarze. W tej roli świetnie spisali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wiśle Czarnem przygotowani przez dyrektor Elżbietę Szajtauer. Za zaangażowanie wszyscy aktorzy otrzymali nagrody książkowe.

Biblioteka miejska w Wiśle tym samym zakończyła realizację projektu zatytułowanego „W spadku po przodkach. Wiślańskie dziedzictwo kulturowe”, który otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury z programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”. W ramach projektu odbyła się wycieczka edukacyjna do Zamku Prezydenta RP na Zadnim Groniu prezentująca dziedzictwo architektoniczne regionu, pokaz filmu dokumentalnego pt. „Jego kochana, dumna prowincja” na temat Kornela Filipowicza prezentujący tradycje literackie i opisany wyżej spektakl, który prezentował dziedzictwo historyczne Wisły oraz Śląska Cieszyńskiego. Wśród działań projektowych znalazło się także miejsce na druk programu edukacji regionalnej, który w przyszłości ma być realizowany w szkołach podstawowych.

Dostrzegając problem zachowania wiślańskiego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń Zarządzeniem z dnia 12 kwietnia 2017 roku burmistrz miasta Wisła Tomasz Bujok powołał do życia Zespół do spraw edukacji regionalnej. Zespół w ciągu dziesięciu miesięcy pracy opracował program, który podlegał jeszcze konsultacjom merytorycznym, których dokonały panie z Zespołu Monografii Wisły: Danuta Szczypka i Beata Mendrek. W skład Zespołu wchodziło 10 osób, nauczycieli wiślańskich szkół podstawowych. Opublikowany w ramach projektu program został wręczony burmistrzowi miasta, autorkom, recenzentkom i osobom zaangażowanym w ochronę dziedzictwa kulturowego Wisły. Trafi on także do wszystkich szkół podstawowych na terenie miasta.

Na zakończenie spotkania głos zabrał burmistrz Tomasz Bujok, który podsumował obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości, wymieniając wydarzenia, które miały miejsce w Wiśle w okresie od kwietnia do listopada 2018 roku. Szczególne słowa podziękowania skierował do członków powołanego przez siebie Zespołu ds. organizacji obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości w Wiśle, w skład którego wchodzili historyk Danuta Szczypka, radny Powiatu Cieszyńskiego, a niedługo Sejmiku Śląskiego Andrzej Molin, sekretarz miasta Sylwester Foltyn oraz jako przewodnicząca dyrektor biblioteki Renata Czyż. Zespół stanowił merytoryczny głos doradczy wszystkich działań podjętych przez poszczególne referaty Urzędu Miejskiego, jednostki organizacyjne i instytucje kultury, które złożyły się na wiślańskie obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Burmistrz podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tych wydarzeń, a mieszkańcom za udział w nich, co pozwoliło godnie zaakcentować tę wielką rocznicę w Wiśle.

Renata Czyż

Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległościPrzedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości

Tomasz Stockinger w Wiśle

Na scenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle 8 listopada wystąpił znany i powszechnie lubiany aktor Tomasz Stockinger. Koncert pt. „Już nie zapomnisz mnie” rozpoczął cykl wiślańskich uroczystości listopadowych związanych z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wśród gości znaleźli się burmistrz miasta Wisła Tomasz Bujok, sekretarz miasta Sylwester Foltyn oraz dyrektor Zamku Prezydenta RP na Zadnim Groniu Alicja Cieślar.

Koncert pt. „Już nie zapomnisz mnie” był wspomnieniem dwudziestolecia międzywojennego w muzyce i słowie, oddającym klimat tamtej epoki. Zebrana w sali Domu Zdrojowego publiczność usłyszała najpierw nagranie głosu marszałka Józefa Piłsudskiego, a następnie najpiękniejsze piosenki polskiego kina przedwojennego. Romantyczne i zadziorne, melancholijne i komiczne – teksty autorstwa legend polskiej literatury muzycznej: Hemara, Tuwima, Warsa czy Petersburskiego. Tytuł koncertu zaczerpnięty został z piosenki „Już nie zapomnisz mnie”, która stanowiła główny motyw muzyczny polskiej komedii „Zapomniana melodia” z 1938 roku, a wykonawca recitalu jako aktor oddał hołd gwiazdom kina przedwojennego i przypomniał takie osobowości jak Eugeniusz Bodo, Aleksander Żabczyński czy Antoni Fertner. Koncert ożywił elegancję i szyk minionych lat, wciąż tak żywo wspominanych, także jako najpiękniejsze lata młodego państwa, jakim była wtedy Polska i świetnie wpisał się w dzieje sali biblioteki, która powstała w okresie międzywojennym i w której niegdyś funkcjonowało kino.

Tomasz Stockinger, znany i lubiany aktor teatralny i filmowy stale obecny w polskim teatrze, kinie, telewizji i na estradzie szybko nawiązał żywy kontakt z wiślańską publicznością. Towarzyszył mu na fortepianie Stefan Gąsieniec – kompozytor, aranżer muzyczny i pianista, występujący w kraju i za granicą z gwiazdami światowego jazzu i z większością gwiazd polskiej sceny muzycznej. Nie obyło się bez bisów i owacji na stojąco. Dziękujemy artystom i widowni za tak liczne przybycie i żywy udział w koncercie oraz zapraszamy na kolejne uroczystości w dniach 11 i 15 listopada.

Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece   Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece

Dzieje Nadleśnictwa Wisła

Ostatnie, comiesięczne spotkanie grupy dyskusyjnej działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle odbyło się 30 października, a jego tematem były dzieje Nadleśnictwa Wisła. Gościem zebranych i biblioteki był zastępca nadleśniczego mgr inż. Andrzej Klimek, który wygłosił krótki wykład zilustrowany ciekawą prezentacją multimedialną. Wystąpienie obejmowało historię gospodarki leśnej w czasach Komory Cieszyńskiej (pierwsze prace urządzeniowe lasu zostały przeprowadzone w latach 1890-1901), dzieje wzniesionych przez leśników budynków (leśniczówek i gajówek) oraz losy pracowników, zwłaszcza podczas drugiej wojny światowej. W dyskusji, która wywiązała się po wykładzie poruszano dzieje gospodarki leśnej, w tym zamieranie świerczyn i plagę konika, efekty wolierowej hodowli głuszca oraz głośnych ostatnio zniszczeń dokonywanych na polach uprawnych przez dziki czy powrotu drapieżników takich jak wilki w beskidzkie lasy. Uczestnicy spotkanie opuszczali bibliotekę bardzo zadowoleni i z głowami pełnymi ciekawych informacji. Zainteresowanych zapraszamy do wypożyczalni po wydawnictwa Nadleśnictwa Wisła oraz do czytelni prasy do lektury czasopisma „Echa Leśne”.

Tematem kolejnego spotkania 27 listopada o godz. 16.00 będzie wiślańska obrzędowość doroczna. W wypożyczalni można zapoznać się z najnowszymi wydawnictwami na ten temat. Zapraszamy!

grupa dyskusyjna - Dzieje Nadleśctwa Wisła grupa dyskusyjna - Dzieje Nadleśctwa Wisła grupa dyskusyjna - Dzieje Nadleśctwa Wisła grupa dyskusyjna - Dzieje Nadleśctwa Wisła

Dumna prowincja Kornela

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia 18 października 2018 roku w dorocznym cyklu spotkań z serii „Ocalić od zapomnienia…” odbyła się projekcja filmu pt. „Jego kochana, dumna prowincja”. Obraz związany z cieszyńskim okresem życia Kornela Filipowicza (1913-1990) wybitnego prozaika, który dzieciństwo i młodość spędził na Śląsku Cieszyńskim, zaprezentowany został z okazji 105. rocznicy urodzin pisarza. W ten sposób biblioteka chce przybliżać dziedzictwo kulturowe regionu, zwłaszcza w zakresie literatury, mającej nie tylko wymiar lokalny, ale uniwersalny.

Dokument w reżyserii Andrzeja Drobika prezentuje nie tylko postać Kornela Filipowicza, ale także Cieszyn jako miasto literatów, o których często się zapomina. Na ekranie zobaczyć można miejsca związane z pisarzem lub opisane przez niego „opowiadaniach cieszyńskich”, spotkać się z jego synem Aleksandrem Filipowiczem, a także inicjatorką przywrócenia pamięci o nim w Cieszynie Mariolą Szanapką, właścicielką kawiarni literackiej „Kornel i Przyjaciele”. W filmie występują również wybitni, współcześni literaci Śląska Cieszyńskiego: Jerzy Kronhold i Zbigniew Machej, którzy dbają o zachowanie pamięci o swoim mistrzu, miłośniku prowincji, do której powracał także z Wisławą Szymborską oraz zapalonym wędkarzu. Jest też wątek wiślański, a to za sprawą Jerzego Pilcha, któremu, jak wielu młodym literatom, Kornel Filipowicz „matkował” w Krakowie i który często w swej prozie wspomina mistrza z ulicy Lea.

Po projekcji filmu odbyło się spotkanie z jego twórcą i reżyserem Andrzejem Drobikiem, dziennikarzem, redaktorem „Dziennika Zachodniego”, autorem książek i filmów o Śląsku Cieszyńskim. Obraz zrealizowany przez ludzi „stela” oprócz premiery w czerwcu 2018 roku w Cieszynie i pokazu w Wiśle nie był szerzej prezentowany, ale planowane są pokazy na przeglądach filmów dokumentalnych w całej Polsce. Jak stwierdziła po premierze w Cieszynie Justyna Sobolewska, dziennikarka „Polityki” i autorka najnowszego wyboru opowiadań Kornela Filipowicza, film świetnie wpisuje się w odkrywanie na nowo i renesans twórczości mistrza opowiadania. Zatem zapraszamy do biblioteki po prozę Kornela Filipowicza!

Ulotka o filmie "Jego kochana, dumna prowincja"Projekcję filmu i spotkanie z reżyserem zrealizowano w ramach zadania „W spadku po przodkach. Wiślańskie dziedzictwo kulturowe” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura Interwencje 2018. EtnoPolska”.

Zdjęcie ze spotkania z reż. Andrzejem Drobikiem Zdjęcie ze spotkania z reż. Andrzejem Drobikiem Zdjęcie ze spotkania z reż. Andrzejem Drobikiem Zdjęcie ze spotkania z reż. Andrzejem Drobikiem Zdjęcie ze spotkania z reż. Andrzejem Drobikiem Zdjęcie ze spotkania z reż. Andrzejem Drobikiem Zdjęcie ze spotkania z reż. Andrzejem Drobikiem Zdjęcie ze spotkania z reż. Andrzejem Drobikiem Zdjęcie ze spotkania z reż. Andrzejem Drobikiem Zdjęcie ze spotkania z reż. Andrzejem Drobikiem Zdjęcie ze spotkania z reż. Andrzejem Drobikiem Zdjęcie ze spotkania z reż. Andrzejem Drobikiem

Jak to na Zamku bywało…

W piękny poranek 11 października 2018 r. odbyła się wycieczka edukacyjna do Zamku Prezydenta RP na Zadnim Groniu. Wyjazd zorganizowany został przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jana Śniegonia w Wiśle w ramach projektu „W spadku po przodkach. Wiślańskie dziedzictwo kulturowe” dofinasowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”.

            Uczestników po rezydencji oprowadzał przewodnik Zbigniew Cienciała, zdradzając przybyłym ciekawostki historyczne i architektoniczne dotyczące Zamku Górnego wraz z drewnianą kaplicą, Zamku Dolnego i Gajówki. Większość uczestników wyjazdu miała okazję zwiedzać zamkowe pomieszczenia po raz pierwszy. Zachwycał wystrój i kolorystyka wnętrz, pełne światła: jadalnia i salon Pronaszki, wyposażenie gabinetu prezydenta, pokoju kąpielowego oraz saloniku myśliwskiego. Oko cieszyły unikatowe żyrandole i umeblowanie typowe dla stylu art déco i bauhaus, zaprojektowane i wykonane w latach trzydziestych ubiegłego wieku, ale jakże nawiązujące stylistyką do współczesnego, uniwersalnego designu. Po pełnej wrażeń przechadzce wszyscy udali się na pokrzepiający odpoczynek na zamkowy taras, gdzie rozciągał się widok na malownicze zbocza Cieńkowa i Jezioro Czerniańskie.

Przed nami jeszcze dwa wydarzenia w ramach wspomnianego projektu: projekcja filmu dokumentalnego (18 października) oraz inscenizacja (15 listopada). Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny, a szczegóły dostępne na plakatach. Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na http://biblioteka.wisla.pl/?p=10623

 

Przeglądali katalogi

Kolejna już z cyklu lekcja biblioteczna pod tytułem „Co, gdzie, jak?” odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle 5 października 2018 r. Uczniowie klasy 7b ze Szkoły Podstawowej nr 1 zdobyli umiejętności obsługi konta bibliotecznego oraz przeszukiwania katalogów bibliotecznych. Młodzi użytkownicy próbowali swoich sił w rezerwowaniu książek, prolongat i wyszukiwaniu tytułów w ramach serii czytelniczych. Najlepsi otrzymali słodki upominek, a reszta grupy wróciła do szkoły z długopisami sygnowanymi logiem biblioteki.   

Pomysł na bajkę

Specjalnie dla najmłodszych czytelników do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle przyjechała aż z Krakowa Beata Ostrowicka – autorka książek dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy spotkania, które miało miejsce 4 października 2018 roku, mieli okazję dowiedzieć się, jak wygląda proces tworzenia książki, począwszy od wymyślenia bohatera, przez zaplanowanie fabuły, po druk książki. Uczniowie klas pierwszych ze Szkół Podstawowych nr 1, 3 i 4 oraz uczniowie klasy drugiej ze Szkoły Podstawowej nr 3 chętnie zadawali pytania i pomagali wymyślać imiona dla stworka, który „wyskoczył” z torebki pisarki. Autorka wspaniale zaktywizowała dzieci zadając im mnóstwo pytań i angażując w akcję prezentowanych przez siebie tytułów. Na zakończenie uczestnicy prosili o wpisy i dedykacje do własnych książek autorki oraz ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.   

  

 

Czytanie na zawołanie

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, który przypada co roku 29 września, Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle organizuje wydarzenia popularyzujące czytelnictwo wśród najmłodszych. W cyklu dwuletnim odbywa się Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów wiślańskich szkół podstawowych, który w tym roku został przeprowadzony 27 września 2018 r. i przyciągnął aż 40 uczestników.

                Zanim jednak uczniowie popisali się swoimi czytelniczymi umiejętnościami i interpretacjami tekstów, Burmistrz Miasta Wisła – Tomasz Bujok wraz z instruktor Wiślańskiego Centrum Kultury – Iwoną Klimaszewską wręczyli nagrody w konkursie czytelniczo-plastycznym dla dzieci wieku przedszkolnym. Laureaci wykonali piękne prace, których tematem był „Mój ulubiony bohater bajkowy”. W jury, które spotkało się 25 września, oprócz Iwony Klimaszewskiej zasiadły również: właścicielka „Galerii u Dziadka” – Joanna Szołtysek-Kuczyńska oraz bibliotekarz – Monika Śliwka. Nagrodzone prace można podziwiać w wypożyczalni dla dzieci i młodzieży, a wyniki konkursu prezentujemy poniżej.

                Biblioteka miejska, co roku nagradza też najaktywniejszych czytelników bibliotek szkolnych. Po konsultacji z nauczycielami bibliotekarzami udało się wyłonić 15 laureatów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 przeczytali najwięcej książek w swoich szkołach (wyniki prezentujemy poniżej). Nagrody w tym konkursie wręczyli Burmistrz Miasta Wisła – Tomasz Bujok wraz z dyrektor biblioteki miejskiej – Renatą Czyż.

                Następnie uczestnicy III Konkursu Pięknego Czytania stanęli przed nie lada wyzwaniem. Przygotowane fragmenty ulubionych tytułów, uczniowie prezentowali na scenie, przed komisją konkursową w składzie: Marzena Brózda – nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Krystyna Cieślar – nauczyciel bibliotekarz Liceum Ogólnokształcącego oraz Renata Czyż – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle. Gdy emocje opadły i jury udało się na obrady, wszyscy konkursowicze zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Zanim nagrody zostały wręczone, a uczniowie uhonorowani zostali dyplomami, przewodnicząca jury – Renata Czyż przekazała bardzo cenne wskazówki dotyczące prezentowania czytanych tekstów. Wyniki konkursu przedstawiamy w załączonym protokole.

                Laureatom i uczestnikom wszystkich konkursów serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych zmaganiach. Cieszymy się, że uczniowie wiślańskich szkół czytają i wypożyczają książki, nie tylko w bibliotekach szkolnych, ale i w bibliotece miejskiej. Oby tak dalej!          

    

Ślązakowcy – lokalni patrioci czy wywrotowcy?

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle po przerwie wakacyjnej spotkała się grupa dyskusyjna. Od razu podjęty został kontrowersyjny temat: Ślązakowcy – lokalni patrioci czy wywrotowcy? Dyskusja o dziejach partii Józefa Kożdonia i współczesnych ruchach regionalnych była niezwykle żywa.

Wstępem do rozmowy był krótki wykład historyczny, który przygotowała Danuta Szczypka. Przedstawiła ona program Śląskiej Partii Ludowej powstałej w 1909 roku oraz zmieniające się poglądy jej założyciela – Józefa Kożdonia. Szczególnie ciekawie prelegentka zaprezentowała postawy ślązakowców wobec odradzającej się Polski, co w kontekście 100. rocznicy odzyskania niepodległości wzbudziło spore zainteresowanie słuchaczy. Obecne były też lokalne wątki. Śląska Partia Ludowa działała w Wiśle zaledwie miesiąc, a jej członkowie sprzeciwili się koncepcjom swojego przywódcy i opowiedzieli się za przyłączeniem Śląska Cieszyńskiego do Polski.

Dyskusja nad oceną ruchu ślązakowskiego była owocna i potoczyła się w stronę rozmowy o późniejszej autonomii Śląska w okresie międzywojennym oraz współczesnych ruchów regionalnych w Polsce i Europie. Grupa dyskusyjna zaprasza wszystkich zainteresowanych na kolejne spotkanie, które odbędzie się, jak zawsze w ostatni wtorek miesiąca, czyli 30 października. Zapraszamy!

Spotkanie Grupy dyskusyjnej 09.2018 Spotkanie Grupy dyskusyjnej 09.2018

Spotkanie z Andrzejem Niedobą

W piątkowe popołudnie 21 września w sali Domu Zborowego odbyło się spotkanie z Andrzejem Niedobą, autorem książki „Rzeka niepokorna. Saga cieszyńska”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: członkowie Rady Powiatu wiceprzewodniczący Jerzy Nogowczyk i Andrzej Molin, wójt Istebnej Henryk Gazurek oraz były burmistrz Wisły Karol Nogowczyk. Podczas spotkania można było nabyć książkę, która rozeszła się jak przysłowiowe ciepłe bułeczki.

            W imieniu organizatorów gości przywitała dyrektor wiślańskiej biblioteki Renata Czyż, która przedstawiła także literacki i dziennikarski dorobek autora. List od burmistrza Wisły Tomasza Bujoka odczytał Łukasz Bielski – kierownik Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu. Następnie głos zabrał sam Autor. Najnowsza książka Andrzeja Niedoby była pretekstem do wspomnień nie tylko o rodzie Niedobów do dziś mieszkających po obu stronach Olzy, ale o dziejach Śląska Cieszyńskiego i skomplikowanych, a nie raz tragicznych losach jego mieszkańców. Pojawiły się wątki, które nie zmieściły się na kartach książki, refleksje i zabawne anegdoty. Spotkanie podsumował proboszcz wiślańskiej parafii ewangelickiej, ks. radca Waldemar Szajthauer, który zauważył, że szczęśliwym trafem książka nie ukazała się w ubiegłym roku na 500 lat reformacji, jak wcześniej planowano, gdyż obecnie świetnie wpisuje się w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po zakończeniu spotkania do Andrzeja Niedoby ustawiła się długa kolejka po autografy.

Organizatorami spotkania byli Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, wydawca książki, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle i Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle. Książkę można nabyć w wiślańskich księgarniach lub wypożyczyć w bibliotece. Zapraszamy!!!

Przystanek biblioteka

Dnia 21 września 2018 r. grupa maluszków z Przedszkola Integracyjno-terapeutycznego „Niebieski Motyl” z Nowej Osady odwiedziła Miejską Bibliotekę Publiczną w Wiśle. Wycieczka zorganizowana z okazji Dnia Przedszkolaka, której celem była między innymi biblioteka, miała wymiar edukacyjno-rozrywkowy. Najmłodsi z zaciekawieniem wysłuchali dwóch opowieści z teatru kamishibai oraz zrobili „przegląd” nowości wydawniczych. Na zakończenie dzieci obiecały, że przyjdą razem z rodzicami zapisać się do biblioteki, zatem trzymamy za słowo.

Co, gdzie, jak?

Takie pytania musieli zadać sobie uczniowie klasy VIII a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle Centrum podczas spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle. Celem pierwszej lekcji bibliotecznej w tym roku szkolnym, która odbyła się 19 września, było zdobycie wiadomości o zasadach działania katalogów komputerowych i przygotowanie uczniów do korzystania z indywidualnego konta bibliotecznego. Jak przystało na prawdziwą lekcję nie obyło się bez małego testu sprawdzającego nowo zdobyte umiejętności. Najlepsi zostali nagrodzeni słodkim upominkiem, a cała grupa na pamiątkę otrzymała długopisy z logo biblioteki.

Oferta lekcji bibliotecznych dostępna jest na stronie biblioteki w zakładce:  Dla Szkół/Oferta lekcji   http://biblioteka.wisla.pl/?page_id=5287

 

Uczta duchowa w bibliotece

Wyjątkowe wydarzenie związane z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę miało miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle w sobotę dnia 8 września 2018 roku. Najpierw odbyła się promocja albumu dawnej fotografii pt. „Bp Juliusz Bursche w Wiśle. Ślady pamięci zatrzymane w kadrze”, a następnie koncert fortepianowy złożony z utworów Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

            Prezentacji najnowszego wiślańskiego wydawnictwa dokonała Danuta Szczypka, autorka merytorycznego wstępu i wraz z Marią Szlaur-Bujok współautorka koncepcji całości publikacji. Najstarsze fotografie zamieszczone w albumie przedstawiają Wisłę i rodzinę Bursche sprzed I wojny światowej, kiedy ks. Juliusz Bursche aktywnie włączył się w pracę na rzecz rozwoju beskidzkiej wsi, a następnie przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do Polski. O działalności narodowej wybitnego przedstawiciela Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz mieszkańca wiślańskiej willi „Zacisze” opowiedział jego prawnuk prof. dr hab. Juliusz Gardawski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z kolei na temat odzyskania zbioru rodzinnych zdjęć przy współpracy Fundacji Archeologii Fotografii wypowiedział się praprawnuk biskupa Stefan Gardawski. Wszystkim osobom współpracującym z Urzędem Miasta przy organizacji obchodów rocznicowych w Wiśle i przy wydaniu książki podziękował burmistrz Wisły Tomasz Bujok.

            Następnie koncert muzyki narodowej dał wybitny pianista i pedagog, profesor Akademii Muzycznej w Katowicach Zbigniew Raubo. Publiczność z wielkim skupieniem wysłuchała kilkunastu utworów największych polskich kompozytorów. W programie koncertu znalazły się mazurki , Polonez Fis-moll oraz Nokturn Des-dur Fryderyka Chopina, preludia i Etiuda Es-moll Karola Szymanowskiego, a także Menuet G-dur Ignacego Jana Paderewskiego. Całość występu zwieńczyło dzieło Fryderyka Chopina: Andante Spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22. Tak wspaniały koncert fortepianowy nawiązał do tradycji przedwojennych Wisły, kiedy w obecnej sali biblioteki grywali wybitni muzycy.

            Goście wydarzeni po zakończeniu spotkania byli niezwykle poruszeni, a z autorkami publikacji, Rodziną bp. Juliusza Bursche oraz wykonawcą koncertu mogli spotkać się jeszcze w restauracji Domu Zdrojowego. Nowa książka, która wzbogaca wiedzę o dawnej Wiśle i jej drodze do niepodległej Polski, dostępna jest w wiślańskiej bibliotece. Zapraszamy!!!

 

Konferencja w Wiśle

Powiatowa konferencja dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych Śląska Cieszyńskiego odbyła się dnia 6 września 2018 r. w Wiśle. Spotkanie pt. „Książka i sztuka” poświęcono bibliotekom w różnych kulturach świata i literaturze oraz sztuce, nie tylko tej zdobiącej książki. Organizatorami szkolenia były Biblioteka Miejska w Cieszynie, pełniąca zadania biblioteki powiatowej oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle.

Otwarcia konferencji dokonała dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie Izabela Kula, następnie przemówili zaproszeni goście. W imieniu starosty cieszyńskiego i przewodniczącego Rady Powiatu głos zabrała Katarzyna Raszka-Sodzawiczny, a uczestników konferencji powitał w Wiśle burmistrz miasta Tomasz Bujok. Następnie rozpoczęła się część merytoryczna. Wykład pt. Biblioteka i „figury poszukiwań” wygłosił rodowity wiślanin, prof. dr hab. Włodzimierz Szturc z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie (dawnej PWST), a o drzeworycie zdobiącym dawną książkę i XX-wiecznych mistrzach tej sztuki m.in. ze Śląska Cieszyńskiego opowiedział dr Michał Kawulok z Muzeum Beskidzkiego w Wiśle. Uczestnicy konferencji zwiedzili też wiślańską bibliotekę oraz Muzeum Magicznego Realizmu „Ochorowiczówka”.

Konferencja bibliotekarzy w Wiśle 2018.09.06 Konferencja bibliotekarzy w Wiśle 2018.09.06 Konferencja bibliotekarzy w Wiśle 2018.09.06 Konferencja bibliotekarzy w Wiśle 2018.09.06 Konferencja bibliotekarzy w Wiśle 2018.09.06 Konferencja bibliotekarzy w Wiśle 2018.09.06 Konferencja bibliotekarzy w Wiśle 2018.09.06 Konferencja bibliotekarzy w Wiśle 2018.09.06

Część integracyjna odbyła się w Dolinie Białej Wisełki, a bibliotekarze mieli okazję przy słonecznej pogodzie nie tylko oglądać piękno Wisły, ale także spróbować kuchni regionalnej. Organizatorzy dziękują Panu Sebastianowi Chachołkowi za umożliwienie wstępu tak licznej grupy do „Ochorowiczówki” oraz firmie „Wiślanka” za pyszny wiślański kołocz, a uczestnikom za przybycie i udział w konferencji.

Konferencja bibliotekarzy w Wiśle 2018.09.06 zdjęcie grupowe

 

Haftowane obrazy w bibliotece

Czytelnicy i goście Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle mieli okazję wziąć udział w ciekawym wydarzeniu. 30 sierpnia 2018 roku odbył się wernisaż obrazów haftowanych Ireny Branc, która nie tylko zajmuje się rękodziełem artystycznym, ale też docenia wartość kultury i tradycji lokalnych. Jej twórczość literacką stanowią wiersze i opowiadania, które czytelnicy znajdą w wiślańskiej książnicy w dziale z regionaliami.

Pani Irena Branc haftuje od dzieciństwa. Jej obrazy niejednokrotnie nawiązują tematyką do rodzinnych stron – czyli Wisły. Znajdziemy tu ciekawe górskie pejzaże, górala przy pracy na roli, motywy florystyczne, zwierzęta gospodarskie, ale i martwą naturę, czy postacie, które można utożsamić z rodziną artystki. Obecni na wernisażu: goście i delegacje gratulowali artystce bogatej twórczości i życzyli dalszych sukcesów. Ciekawostką jest, że hafciarka brała udział we wszystkich wystawach grupowych organizowanych przez stowarzyszenie „Grupa Twórców Wiślanie”, do którego należy od początku jego istnienia. Zebrani mieli szansę po raz pierwszy zobaczyć jej prawie wszystkie obrazy w jednym miejscu.

Prace laureatki Nagrody Miasta Wisły można podziwiać w wypożyczalni dziecięcej do 25 września, do czego gorąco zachęcamy.

 

 

   

Jak to bywa na Gorolu

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle odbyła się impreza towarzysząca Tygodniowi Kultury Beskidzkiej. Ciekawą prezentację Gorolskiego Święta, którego 71. edycja właśnie się rozpoczyna w sąsiadującym z Wisłą Jabłonkowie (Zaolzie, Republika Czeska), przedstawiła trójka Autorów. Była książka, muzyka i fotografia, a więc Gorol opisany, zagrany i zobrazowany.

W spotkaniu razem wzięli udział: Beata (indi) Tyrna – autorka zdjęć, dziennikarka i fotoreporterka z Cieszyna, Jarosław jot-Drużycki – autor książki, etnograf, publicysta i dziennikarz z Warszawy na cieszyńskiej emigracji oraz Otmar Kantor – gajdosz i rzeźbiarz z Jabłonkowa, lider grupy muzycznej „Bukóń”, śpiewak jabłonkowskiego chóru męskiego – słynnego „Gorola” i autor wstępu do książki. Opowieść o Święcie Goroloskim za pomocą fragmentów swego dzieła snuł Jarosław jot-Drużycki, którego lekkie pióro i sposób czytania wywoływały uśmiech na twarzach słuchaczy, a nawet salwy śmiechu. Prozę grą na gajdach i okarynie przeplatał Otmar Kantor, kapitalnie prezentując żywą kulturę ludową Zaolzia. Na zakończenie wystawę „Rynce z Gorola” omówiła jej autorka, której zdjęcia zdobią także książkę. To z kolei fotograficzna opowieść o zaangażowaniu Zaolziaków w przygotowanie imprezy, na której się bawią i po której trzeba w poniedziałek posprzątać. Spracowane ręce wykonujące różne czynności, więc wystawa to artystyczna relacja z ogromu wykonanej roboty.

Po rozmowie z publicznością, w której wziął udział także Andrzej Niedoba, autor hymnu „Szumi jawor, szumi…”, uczestnicy spotkania oglądali wystawę i toczyli kuluarowe rozmowy z gośćmi biblioteki. Stali bywalcy Gorolskiego Święta wspominali jego hetmana – Władysława Niedobę i co bardziej ciekawe historie, które rozgrywały się podczas tej imprezy, zapraszając do udziału w niej już od następnego dnia (3-5 sierpnia). Autorom serdecznie dziękujemy za ciekawe i radosne spotkanie, a Zaolziakom życzymy wszystkiego dobrego i świetnej zabawy!

Zdjęcie ze spotkania autorskiego z Jot Dróżyckim, Beatą Tyrną i Otmarem kantorem Zdjęcie ze spotkania autorskiego z Jot Dróżyckim, Beatą Tyrną i Otmarem kantorem Zdjęcie ze spotkania autorskiego z Jot Dróżyckim, Beatą Tyrną i Otmarem kantorem Zdjęcie ze spotkania autorskiego z Jot Dróżyckim, Beatą Tyrną i Otmarem kantorem Zdjęcie ze spotkania autorskiego z Jot Dróżyckim, Beatą Tyrną i Otmarem kantorem Zdjęcie ze spotkania autorskiego z Jot Dróżyckim, Beatą Tyrną i Otmarem kantorem Zdjęcie ze spotkania autorskiego z Jot Dróżyckim, Beatą Tyrną i Otmarem kantorem Zdjęcie ze spotkania autorskiego z Jot Dróżyckim, Beatą Tyrną i Otmarem kantorem Zdjęcie ze spotkania autorskiego z Jot Dróżyckim, Beatą Tyrną i Otmarem kantorem Zdjęcie ze spotkania autorskiego z Jot Dróżyckim, Beatą Tyrną i Otmarem kantorem Zdjęcie ze spotkania autorskiego z Jot Dróżyckim, Beatą Tyrną i Otmarem kantorem Zdjęcie ze spotkania autorskiego z Jot Dróżyckim, Beatą Tyrną i Otmarem kantorem Zdjęcie ze spotkania autorskiego z Jot Dróżyckim, Beatą Tyrną i Otmarem kantorem Zdjęcie ze spotkania autorskiego z Jot Dróżyckim, Beatą Tyrną i Otmarem kantorem Zdjęcie ze spotkania autorskiego z Jot Dróżyckim, Beatą Tyrną i Otmarem kantorem Zdjęcie ze spotkania autorskiego z Jot Dróżyckim, Beatą Tyrną i Otmarem kantorem Zdjęcie ze spotkania autorskiego z Jot Dróżyckim, Beatą Tyrną i Otmarem kantorem Zdjęcie ze spotkania autorskiego z Jot Dróżyckim, Beatą Tyrną i Otmarem kantorem Zdjęcie ze spotkania autorskiego z Jot Dróżyckim, Beatą Tyrną i Otmarem kantorem Zdjęcie ze spotkania autorskiego z Jot Dróżyckim, Beatą Tyrną i Otmarem kantorem Zdjęcie ze spotkania autorskiego z Jot Dróżyckim, Beatą Tyrną i Otmarem kantorem Zdjęcie ze spotkania autorskiego z Jot Dróżyckim, Beatą Tyrną i Otmarem kantorem Zdjęcie ze spotkania autorskiego z Jot Dróżyckim, Beatą Tyrną i Otmarem kantorem

Spór światopoglądowy

Ostatni tegoroczny wykład Wakacyjnej Akademii Kultury odbył się 26 lipca w wiślańskiej bibliotece i dotyczył sporu światopoglądowego. Poruszał on kwestię, kto bardziej istotny z punktu widzenia filozofii: jednostka czy społeczeństwo? Czy osoba istnieje bez innych, czy jest tylko wytworem większej grupy, a bez relacji międzyludzkich po prostu się nie liczy.

Filozoficzno-socjologiczne rozważania prowadził tym razem dr hab. Marek Rembierz, pochodzący z Ustronia pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. W swoich badaniach i publikacjach zajmuje się metafilozofią i historią filozofii, aksjologią i etyką, historią idei religijnych i dialogiem międzyreligijnym, a także pedagogiką, edukacją międzykulturową i krytyką artystyczną. Jak na mieszkańca Ustronia przystało swoje rozważania rozpoczął od analizy dzieła wybitnego polskiego socjologa z Ustronia, prof. Jana Szczepańskiego „O indywidualności” (1985). Dalej już była cała plejada filozofów od Thomasa Hobbesa (1588-1679) po Karla Poppera (1902-1994) i Tadeusza Kotarbińskiego (1886-1981). Nierozwiązany problem filozofów społecznych ukazuje jednak niebezpieczeństwo wykluczenia, a nawet eksterminacji jednostki „wadliwej” w przekonaniu ogółu czyli nie poddającej się socjalizacji czy niedostosowanej społecznie.

Po wykładzie rozmawiano m.in. o terrorze ciągłej wojny, w jakiej funkcjonuje człowiek współczesny, który nieustannie straszony jest wymianą na kogoś innego. Iluzji, jaką są działania instytucji, a nie pojedynczych osób i odczłowieczaniu jednostki, która ma tylko odpowiadać oczekiwaniom społecznym, a nie rozwijać swoje indywidualne cechy.

Wakacyjna Akademia Kultury 2018 dobiegła końca. Dziękujemy prelegentom za inspirujące wykłady i ciekawe dyskusje, a słuchaczom za czynny udział w spotkaniach. Mamy nadzieję na kolejne wykłady i naukowe spotkania za rok!

Zdjęcie z ostatniego wykładu WAK 2018 -spór światopoglądowy Zdjęcie z ostatniego wykładu WAK 2018 -spór światopoglądowy Zdjęcie z ostatniego wykładu WAK 2018 -spór światopoglądowy Zdjęcie z ostatniego wykładu WAK 2018 -spór światopoglądowy Zdjęcie z ostatniego wykładu WAK 2018 -spór światopoglądowy Zdjęcie z ostatniego wykładu WAK 2018 -spór światopoglądowy Zdjęcie z ostatniego wykładu WAK 2018 -spór światopoglądowy Zdjęcie z ostatniego wykładu WAK 2018 -spór światopoglądowy Zdjęcie z ostatniego wykładu WAK 2018 -spór światopoglądowy Zdjęcie z ostatniego wykładu WAK 2018 -spór światopoglądowy

Rozmyślania o wojnie

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle trwa Wakacyjna Akademia Kultury. W lipcu w każdy czwartek odbywają się wykłady objęte wspólnym tytułem „Światopoglądy”. Przedostatni wykład 19 lipca wygłosił emerytowany rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Tadeusz Sławek – poeta tłumacz, eseista, literaturoznawca, wybitny filolog, autorytet w zakresie teorii i historii literatury, komparatystyki literackiej oraz pogranicza literatury, kultury i filozofii. Warto było wsłuchać się w słowa jednego z najwybitniejszych reprezentantów współczesnej myśli humanistycznej w Polsce.

Profesor oparł swoje rozważania o literaturę i sztukę opisującą wybuch, przebieg i skutki I wojny światowej. Jej zakończenie świętujemy w tym roku jako 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę i inne kraje, ale często zapominamy, że wielki konflikt narodów był apokalipsą dla Europy, dla kultury europejskiej budowanej przez 2000 lat. Wielka wojna w cywilizowanym świecie ujawniła, że postęp i kultura nie chronią ludzkości przez przemocą. Człowiek ma gen barbarzyństwa, który tkwi w nim bez względu na dokonania czy rozwój ludzkości. Wiedzieli o tym już starożytni Grecy (Heraklit, Tukidydes) oraz szereg myślicieli i filozofów na przestrzeni dziejów (m.in. Pascal, Kant), po twórców literatury i sztuki XX wieku, których dzieła cytował i prezentował pan Profesor. Kilkakrotnie odwołując się do książki Pawła Jasienicy „Rozważania o wojnie domowej” (dostępna w bibliotece!) podkreślił ważność i aktualność tego dzieła, podobnie jak innych, powstałych po I lub II wojnie światowej, które podejmowały rozważania o kondycji człowieka jako istoty nieustannie dążącej do zmiany zastanej rzeczywistości.

Po wykładzie wywiązała się ciekawa rozmowa słuchaczy z prelegentem. Jednym z jej wątków było pojęcie wojny sprawiedliwej (Paweł Włodkowic, XV wiek), które zdaniem Tadeusza Sławka wymaga głębszej refleksji. Mowa była też o nadużywaniu niektórych pojęć, np. narodu oraz angażowaniu się w życie publiczne. Szacunek do poglądów odmiennych niż nasze własne pozwala uniknąć greckiej polemos (wojny, polemiki), która nie musi być militarnym starciem. Współczesne wojny to zwykle utajone konflikty, które trwają wokół.

Za tydzień gościnny wykład w bibliotece wygłosi dr hab. Marek Rembierz – filozof i badacz historii filozofii, historii idei religijnych i pedagogiki (edukacja międzykulturowa). Tytuł wykładu: Spór światopoglądów: kolektywizm i indywidualizm a personalizm. Próba obrony człowieczeństwa i indywidualności. Zapraszamy już 26 lipca do biblioteki w Wiśle!

WAK WAK
WAK WAK
WAK WAK
WAK WAK
WAK WAK
WAK WAK
WAK WAK
WAK WAK

Ścieżkami teozofów

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle odbyło się kolejne ciekawe spotkanie. Podczas Wakacyjnej Akademii Kultury drugi wykład wygłosiła prof. nadzw. dr hab. Izabela Trzcińska, absolwentka Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk idei oraz antropolog kultury, obecnie związana z Wydziałem Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej.
Słuchacze nie tylko zostali zapoznani z głównymi postaciami reprezentującymi teozofię XIX i XX wieku, ale ich śladami podróżowali po Europie, Ameryce i Azji. Archiwalne oraz współczesne fotografie z siedziby Towarzystwa Teozoficznego w Indiach, a także portrety czołowych działaczy i osób świata nauki i kultury z całego świata związanych z tą organizacją stanowiły niezwykle ciekawy przegląd miejsc i myśli filozoficzno-religijnej, społecznej, naukowej i artystycznej. Fascynująca okazała się podróż do ośrodków związanych z polskimi teozofami na Łotwie i postaciami, takimi jak Wanda Dynowska. Założycielka Polskiego Towarzystwa Teozoficznego w 1935 roku wyjechała do Indii, gdzie została bliską współpracowniczką Mahatmy Gandhiego.
W dyskusji padały pytania o losy wojenne i powojenne polskich teozofów, ich zaangażowanie w edukację (Janusz Korczak) i politykę. Rozmowy toczyły się jeszcze po wykładzie, przy kawie i herbacie w holu biblioteki, a słuchacze byli oczarowani panią Profesor, która z ogromną erudycją i pasją przedstawiła temat. Biblioteka zaprasza na kolejne spotkanie 19 lipca. Prelegentem będzie prof. dr hab. Tadeusz Sławek.

Biblioteka Wisła, spotkanie z Izabelą Trzcińską pt. "Ścieżkami teozofów" Biblioteka Wisła, spotkanie z Izabelą Trzcińską pt. "Ścieżkami teozofów" Biblioteka Wisła, spotkanie z Izabelą Trzcińską pt. "Ścieżkami teozofów" Biblioteka Wisła, spotkanie z Izabelą Trzcińską pt. "Ścieżkami teozofów" Biblioteka Wisła, spotkanie z Izabelą Trzcińską pt. "Ścieżkami teozofów" Biblioteka Wisła, spotkanie z Izabelą Trzcińską pt. "Ścieżkami teozofów" Biblioteka Wisła, spotkanie z Izabelą Trzcińską pt. "Ścieżkami teozofów" Biblioteka Wisła, spotkanie z Izabelą Trzcińską pt. "Ścieżkami teozofów" Biblioteka Wisła, spotkanie z Izabelą Trzcińską pt. "Ścieżkami teozofów" Biblioteka Wisła, spotkanie z Izabelą Trzcińską pt. "Ścieżkami teozofów" Biblioteka Wisła, spotkanie z Izabelą Trzcińską pt. "Ścieżkami teozofów" Biblioteka Wisła, spotkanie z Izabelą Trzcińską pt. "Ścieżkami teozofów" Biblioteka Wisła, spotkanie z Izabelą Trzcińską pt. "Ścieżkami teozofów" Biblioteka Wisła, spotkanie z Izabelą Trzcińską pt. "Ścieżkami teozofów" Biblioteka Wisła, spotkanie z Izabelą Trzcińską pt. "Ścieżkami teozofów"

Przyroda w obiektywie leśnika

Tuż przed rozpoczęciem Pikniku Leśnego 7 lipca 2018 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle otwarto wyjątkową wystawę fotograficzną. Ekspozycja prezentuje beskidzką przyrodę w obiektywie leśnika. Autorem zdjęć jest Lucjan Hołysz, pracownik Nadleśnictwa Wisła.

Na ponad 70 fotografiach zobaczyć można nie tylko lasy, ale także ich mieszkańców oraz urzekające pejzaże. Zwierzęta i rośliny uchwycone w ich naturalnym środowisku, rzadkie zjawiska atmosferyczne i krajobrazy o różnych porach roku oszałamiają widzów. Bogactwo przyrodnicze Wisły i Istebnej zawsze warto prezentować – co do tego zgadzają się burmistrz miasta Wisła Tomasz Bujok i nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła Andrzej Kudełka, obecni na wernisażu.

Ekspozycja mająca także walory edukacyjne będzie czynna do końca lipca w godzinach pracy biblioteki. Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy!

kilka zdjęć z wystawy

Letnia Akademia Zabawy

Właśnie zakończyła się trzecia edycja Letniej Akademii Zabawy – zajęć dla dzieci przygotowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wiśle. Uczestnicy, którzy spotykali się w dniach 2-6 lipca mieli okazję wziąć udział w ciekawych warsztatach, ale przede wszystkim dobrze się bawić.

                W poniedziałek dzieci poznały historię pisma i wykonały na wzór glinianych tabliczek swoje tabliczki z masy solnej, a we wtorek pod czujnym okiem Marka Cieślara młodzi introligatorzy zszywali tradycyjne albumy na zdjęcia. Środa upłynęła pod znakiem pojedynków i zabaw na świeżym powietrzu oraz informacji na temat internetowego savoir-vivre’u. W dniu następnym dzieci chętnie wcielały się w role prezentując swe talenty na scenie, zgodnie z instrukcjami udzielanymi przez profesjonalnych aktorów z teatru „Bajkowe Skarbki Śląska”. Na zakończenie cała grupa wraz z opiekunami udała się na wycieczkę do Nowej Osady i Gościejowa. Atrakcji nie brakowało: była przejażdżka autobusem, wyjazd kolejką linową, spacer przez las i pieczenie kiełbasek. Sami uczestnicy już wcześniej ustalili scenariusz wyprawy i doskonale zaplanowali sobie czas wolny.

                Składamy serdeczne podziękowania wszystkim wolontariuszom, którzy pomogli w realizacji warsztatów i zabaw oraz czuwali nad bezpieczeństwem dzieci. Letnią Akademię Zabawy 2018 uważamy za udaną, a następna już w przyszłe wakacje. Wszystkich chętnych zapraszamy!     

dzień pierwszy

   

dzień drugi

dzień trzeci

dzień czwarty

dzień piąty

Feministyczny efekt Lutra

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle rozpoczął się kolejny cykl wykładów. Jak co roku w lipcu ruszyła Wakacyjna Akademia Kultury. Czwartkowe spotkania tego lata to prezentacje tematów, które łączy wspólny tytuł „Światopoglądy”.

Jako pierwsza wykład wygłosiła dr hab. Grażyna Kubica-Heller, pochodząca z Ustronia adiunktka w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badaczka interesuje się problematyką śląską, ewangelicką i żydowską oraz antropologią polityczną, wizualną, feministyczną oraz historią dyscypliny. Oprócz pracy naukowej zajmuje się także literaturą faktu, fotografią oraz filmem dokumentalnym. Jest członkinią Europejskiego Stowarzyszenie Antropologów Społecznych, gdzie przez dwie kadencje zasiadała w zarządzie, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Instytutu Antropologii oraz kilku innych towarzystw naukowych.

W wiślańskiej bibliotece wygłosiła wykład pt. Feministyczny efekt Lutra, czyli o śląskich ewangeliczkach i ich edukacji, który jest podsumowaniem pierwszego etapu obecnie realizowanego projektu naukowego. Dr hab. Grażyna Kubica-Heller podkreśliła wpływ reformacji na upowszechnienie oświaty oraz zwróciła uwagę na liczbę dziewczynek uczęszczających do ewangelickich szkół. W kilku miejscowościach stanowiły one nawet do 40% uczniów, jednak najczęściej na szkole elementarnej kończyły edukację. W XIX wieku uczennice pojawiły się w gimnazjach i szkołach zawodowych, a następnie studiach wyższych. Pierwsze studentki ze Śląska Cieszyńskiego pobierały naukę w Krakowie (Buzkówna) i Wiedniu (Demlówna, córka burmistrza Cieszyna). Jedyną wcześniej dostępną drogą „kariery” zawodowej było wstąpienie do diakonatu i praca pielęgniarki w cieszyńskim szpitalu.

Po wykładzie wywiązała się ciekawa rozmowa słuchaczy z prelegentką. Wspominano także pierwszą wiślańską emancypantkę, czyli nauczycielkę i pisarkę, Marię Pilch. Dyskusję prowadzono także po zakończeniu spotkania na holu przy kawie.

Kolejny wykład odbędzie się w czwartek 12 lipca. „Ścieżkami polskich teozofów” poprowadzi słuchaczy prof. nadzw. dr hab. Izabela Trzcińska. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!!!

Spotkanie z Grażyną Kubica-Heller - "Feministyczny efekt Lutra" Spotkanie z Grażyną Kubica-Heller - "Feministyczny efekt Lutra" Spotkanie z Grażyną Kubica-Heller - "Feministyczny efekt Lutra" Spotkanie z Grażyną Kubica-Heller - "Feministyczny efekt Lutra" Spotkanie z Grażyną Kubica-Heller - "Feministyczny efekt Lutra" Spotkanie z Grażyną Kubica-Heller - "Feministyczny efekt Lutra" Spotkanie z Grażyną Kubica-Heller - "Feministyczny efekt Lutra" Spotkanie z Grażyną Kubica-Heller - "Feministyczny efekt Lutra" Spotkanie z Grażyną Kubica-Heller - "Feministyczny efekt Lutra" Spotkanie z Grażyną Kubica-Heller - "Feministyczny efekt Lutra"

Jest 10 tom!

Dnia 29 czerwca 2018 roku ukazał się 10 tom „Rocznika Wiślańskiego”, którego promocja odbyła się w sali głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle. Jubileuszowy tom wydany przez Wydawnictwo Luteranin Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle zgromadził wielu gości oraz liczną publiczność, przede wszystkim wiernych Czytelników czasopisma. Wpisał się także w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Zebranych fragmentem prozy Andrzeja Stasiuka dotyczącym cmentarzy z I wojny światowej przywitała dyrektor biblioteki Renata Czyż. Następnie wystąpiły po kolei trzy Redaktorki „Rocznika Wiślańskiego”: Maria Szlaur-Bujok przypomniała postać Jerzego Drozda, wiślańskiego nauczyciela, śpiewaka i folklorysty, Renata Czyż przedstawiła zawartość tegorocznego tomu wiślańskiego periodyku, a Danuta Szczypka podzieliła się danymi statystycznymi, refleksjami i wnioskami z pracy Redakcji na przestrzeni 10 lat. Na zakończenie spotkania jako Wydawca głos zabrał ks. radca Waldemar Szajthauer, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle. Doceniając pracę Redakcji życzył dalszych tomów i ich promocji w kolejnych latach, a wraz z burmistrzem miasta Wisła Tomaszem Bujokiem podziękował za trud wkładany w zbieranie materiałów, opracowanie tekstów, dobór ilustracji, redakcję i korekty. Burmistrz miasta zachęcił także zebranych do zapoznania się z plenerową wystawą i jej dostępnym w bibliotece katalogiem pt. „Wisła w drodze do niepodległości”, których Autorką jest Danuta Szczypka.

Tom 10 „Rocznika Wiślańskiego” można nabywać w księgarni oraz kancelarii parafialnej, dostępne są także niektóre z wcześniejszych tomów. Redakcja dziękuje wszystkim Autorom za współpracę przez 10 lat, a Czytelnikom życzy interesującej lektury.

Foto-relacja z promocji 10-tego wydania Rocznika Wiślańskiego Foto-relacja z promocji 10-tego wydania Rocznika Wiślańskiego Foto-relacja z promocji 10-tego wydania Rocznika Wiślańskiego Foto-relacja z promocji 10-tego wydania Rocznika Wiślańskiego Foto-relacja z promocji 10-tego wydania Rocznika Wiślańskiego Foto-relacja z promocji 10-tego wydania Rocznika Wiślańskiego Foto-relacja z promocji 10-tego wydania Rocznika Wiślańskiego Foto-relacja z promocji 10-tego wydania Rocznika Wiślańskiego Foto-relacja z promocji 10-tego wydania Rocznika Wiślańskiego Foto-relacja z promocji 10-tego wydania Rocznika Wiślańskiego Foto-relacja z promocji 10-tego wydania Rocznika Wiślańskiego Foto-relacja z promocji 10-tego wydania Rocznika Wiślańskiego Foto-relacja z promocji 10-tego wydania Rocznika Wiślańskiego Foto-relacja z promocji 10-tego wydania Rocznika Wiślańskiego Foto-relacja z promocji 10-tego wydania Rocznika Wiślańskiego Foto-relacja z promocji 10-tego wydania Rocznika Wiślańskiego Foto-relacja z promocji 10-tego wydania Rocznika Wiślańskiego Foto-relacja z promocji 10-tego wydania Rocznika Wiślańskiego Foto-relacja z promocji 10-tego wydania Rocznika Wiślańskiego Foto-relacja z promocji 10-tego wydania Rocznika Wiślańskiego Foto-relacja z promocji 10-tego wydania Rocznika Wiślańskiego Foto-relacja z promocji 10-tego wydania Rocznika Wiślańskiego Foto-relacja z promocji 10-tego wydania Rocznika Wiślańskiego Foto-relacja z promocji 10-tego wydania Rocznika Wiślańskiego

Edukacja regionalna – przeżytek czy szansa?

Grupa dyskusyjna działająca przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle podjęła na ostatnim spotkaniu 29 maja 2018 r. temat edukacji regionalnej. Zebrani zadali sobie pytanie czy wprowadzanie zajęć z wiedzy o własnej miejscowości i własnym regionie jest potrzebne, a jeśli tak to komu? Jakie mogą wyłonić się problemy, a jakie można osiągnąć korzyści? Czy edukacja regionalna to przeżytek czy szansa na lepsze jutro mieszkańców?

            Wprowadzeniem do dyskusji była krótka informacja o stanie edukacji regionalnej w województwie śląskim i w Wiśle. Badania socjologiczne wykazały, że 90% uczniów nie potrafi powiedzieć nic na temat własnego regionu. Nie wszystkie wiślańskie szkoły prowadzą edukację regionalną, a jeśli takie zajęcia się odbywają, to według różnych programów oraz materiałów. W trakcie opracowania jest jednolity program dla szkoły podstawowej, ale pojawia się dylemat czy jedna godzina tygodniowo w klasach 4-7 nie będzie zbyt dużym obciążeniem dla młodzieży. Dyskutanci prezentowali różne poglądy i przedstawiali argumenty za i przeciw. Zgadzano się zasadniczo, że edukacja regionalna nie powinna być dodatkowym obciążaniem wiedzą, ale prezentacją lokalnego środowiska i kultury, bliską sercu alternatywą dla zunifikowanego świata, ma kształtować postawy i tożsamość, a nie repetować wiedzę, choć i ta powinna być dostępna. Zachodzi jednak pytanie czy sami mieszkańcy Wisły chcą czegoś się o sobie samych dowiadywać, poznawać sąsiadów i uczyć własne dzieci tradycyjnych wartości?

            Mimo wielu pesymistycznych diagnoz i postrzegania niekorzystnych zjawisk (zanik lokalnych tradycji, gwary i stroju) dyskusja zakończyła się optymistycznym stwierdzeniem, że edukacja regionalna to szansa dla mieszkańców i Wisły jako miejscowości turystycznej. Przywiązanie do ziemi i ludzi to cenne wartości, które należy kultywować. Trzeba tylko zebrać siły, aby tego dokonać.

osoby uczestniczące w spotkaniu, antresola w dużej sali biblioteki osoby uczestniczące w spotkaniu, antresola w dużej sali biblioteki osoby uczestniczące w spotkaniu, antresola w dużej sali biblioteki osoby uczestniczące w spotkaniu, antresola w dużej sali biblioteki

Bajkowe święto

Z okazji Dnia Dziecka Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle zaprosiła dwie grupy przedszkolne na wernisaż wystawy „Bajki naszego dzieciństwa”. W upalny poranek 1 czerwca 2018 r. dzieci z Przedszkola Integracyjnego z Wisły Malinki oraz dzieci z Zespołu Przedszkoli Miejskich przybyły do wypożyczalni dziecięcej, by dowiedzieć się jak powstają bajki animowane i zobaczyć materiały ze Studia Filmów Rysunkowych z Bielska-Białej. Najmłodsi wysłuchali opowiadania ze zbioru „Dobranocki wszechczasów” z Reksiem w roli głównej oraz otrzymali słodkości. Spotkanie było okazją do wręczenia nagród laureatom konkursu „Bibliomaniak 2017”, w którym „na podium”  stanęła Noemi Cieślar z ilością 297 wypożyczonych książek, miejsce drugie zajęła Laura Popiołek (182 wypożyczone książki), a trzecie miejsce zajęła Lena Procner, która w roku ubiegłym wypożyczyła 152 książki. Serdecznie gratulujemy małym laureatkom i jesteśmy dumni, że są pozytywnym przykładem dla swoich rówieśników.    

       Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śniegonia w Wiśle zaprasza na wystawę Bajki naszego dzieciństwa Materiały Studia Filmów Ryskunkowych w Bielsku-Białej Wystawa jest czynna w godzinach pracy biblioteki od 1 czerwca do 4 lipca 2018 r. Dom Zdrojowy, pl. B. Hoffa 3, I piętro

 

W Gruzji z Polish Caucasus Team

Goście Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle: Karolina Jendrysik i Adrian Podżorski, czyli Polish Caucasus Team, czwartkowym popołudniem 17 maja 2018 r. zabrali czytelników i sympatyków biblioteki w daleką podróż. Dzięki nim słuchacze prelekcji mieli okazję odwiedzić Gruzję i to w bardzo nietypowych warunkach. Mimo deszczu warto było wyjść z domu i ciekawie spędzić czas w górach, samemu nie marznąc i nie moknąc w przytulnej bibliotece.

                Karolina Jendrysik ilustrując swoją wypowiedź pięknymi zdjęciami i filmikami, opowiedziała historię zdobywania jednego ze szczytów Kaukazu. Za czwartym podejściem do wymarzonej góry, udało jej się wejść na wierzchołek Tetnuldi 4853 m n.p.m. w zimie. Warunki pogodowe bardzo zmienne, temperatura do -35 stopni, a raz nawet z opadem 1,5 m śniegu. Słuchacze podziwiali zapał i konsekwencję w działaniu. Z kolei Adrian Podżorski odpowiadał na pytania z sali, a przede wszystkim przygotował wspaniałą wystawę wykonanych przez siebie fotografii, którą można w bibliotece oglądać do końca maja. Po prelekcji goście zostali zasypani pytaniami, którym jeszcze przy kawie i herbacie nie było końca. No przecież podążają śladem polskich wypraw z lat 70. XX wieku!

                Najnowszy projekt, który Karolina Jendrysik i Adrian Podżorski chcą zrealizować jeszcze w tym roku, to wyprawa do Afganistanu. Są już po rekonesansie góry o znajomo brzmiącej nazwie Noshaq. Mierzy ona sobie 7492 m n.p.m. i leży w Hindukuszu. Naszym zdobywcom życzymy powodzenia i mamy nadzieję, że relację z kolejnej wyprawy usłyszymy znów w wiślańskiej bibliotece. Zapraszamy!

Japonia daleka i bliska

W wiślańskiej bibliotece odbyło się ciekawe spotkanie na temat Japonii. Gościem czytelników w ramach tegorocznej edycji Tygodnia bibliotek był Piotr Milewski, dziennikarz i podróżnik, który dziewięć lat mieszkał w Kraju Kwitnącej Wiśni. Współpracownik polskich i japońskich czasopism oraz prasy polonijnej (publikował fotoreportaże, korespondencje i eseje w m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Powszechnym”, „Odrze”, „Zwierciadle”) jest autorem kilku książek o Japonii i relacji z podróży koleją transsyberyjską.

            Spotkanie autorskie związane było z książką „Dzienniki japońskie. Zapiski z Roku Królika i Roku Konia” wydanej w 2015 roku. Refleksyjne teksty powstające już w czasie podróży były pretekstem do rozmowy o Japonii i Japończykach, tradycji i współczesności tego kraju. Piotr Milewski dzielił się swoimi wrażeniami i obserwacjami, a obserwatorem i kronikarzem rzeczywistości jest niezwykle bacznym, a przy tym otwartym na drugiego człowieka i kulturę odmienną od europejskiej. Słuchacze nie tylko zadawali pytania, ale mieli także okazję obejrzeć zdjęcia z Tokio, Kioto, Nary, Hiroszimy i innych miast, zapoznać się z zabytkami i zwyczajami, a przede wszystkim zupełnie inną mentalnością mieszkańców wysp, położonych w Pacyficznym Pierścieniu Ognia. Trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów są na porządku dziennym, co uczy społecznej solidarności, odpowiedzialności i wzajemnej pomocy.

            Po zakończeniu prelekcji można było zakupić książkę i otrzymać autograf autora, był czas na rozmowy przy kawie i zwiedzenie wystawy „KACHO-GA – kwiaty i ptaki. Drzeworyty japońskie Kono Bairei”, która towarzyszyła Tygodniowi bibliotek. Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle dziękuje Panu Piotrowi Milewskiemu za fascynującą podróż po Japonii, zaś Państwu Babskim z willi „Japonica” za pomoc w organizacji spotkania.

Cicha bohaterka

W całej Polsce trwa akcja popularyzowania postaci bohaterki, która w czasie II wojny światowej uratowała od śmierci ponad 2,5 tysiąca istnień ludzkich. Mowa o Irenie Sendlerowej, Polce wynoszącej z getta żydowskie dzieci i umieszczającej je w nowych rodzinach zastępczych. Jedno dziecko to jedna karteczka w słoiku, na karteczce prawdziwe dane ocalonego, nowe nazwisko i adres zamieszkania. Słoik zakopany pod jabłonką, głęboko w ziemi, nie mógł dostać się w ręce hitlerowców. Dzięki karteczkom po wojnie rodzina mogła się odnaleźć i powrócić do siebie. Dzielna kobieta zmarła dziesięć lat temu, ale dopiero teraz jej czyny wychodzą na światło dzienne. Rok 2018 został ogłoszony Rokiem Ireny Sendlerowej.

„Za sprawą czterech amerykańskich uczennic, które w 1999 roku wystawiły sztukę pt. „Życie w słoiku” o Irenie Sendlerowej zaczynało robić się coraz głośniej” wyznała słuchaczom Renata Piątkowska, która spotkała się z uczniami wiślańskich szkół podstawowych 8 maja 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle. Pisarka w swej książce pt. „Wszystkie moje mamy” przedstawiła losy chłopca ocalonego z żydowskiego getta. Szymon Bauman, bo tak nazywał się bohater opowieści, wydostał się za mury „więzienia” w pudełku po proszku do prania. Inne dzieci po uśpieniu były chowane na pace samochodów wywożących śmieci lub ciała zmarłych. Autorka zaserwowała słuchaczom wzruszającą lekcję historii i tolerancji, która zapewne na długo pozostanie w pamięci.

Za swoje dokonania Irena Sendlerowa została odznaczona medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Jest na nim wyryte „Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat”. To przesłanie do młodych ludzi, aby nie oceniać innych ze względu na kolor skóry czy wyznanie religijne, tylko czy jest dobrym, czy złym człowiekiem – powtórzyła za pisarką towarzysząca jej lektorka –  Malwina Elżbieta Kożurno.

Serdecznie dziękujemy obu Paniom za pełne wzruszeń opowieści, które uświadomiły uczestnikom, ile mamy szczęścia posiadając kochającą rodzinę, pożywienie, zdrowie, dach nad głową… Polecamy wycieczkę do Bielska, gdzie przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego można podziwiać mural poświęcony pamięci Ireny Sendlerowej. Malowidło upamiętniające bohaterkę można zobaczyć także w Cieszynie na budynku Gminy Wyznaniowej Żydowskiej przy ulicy Bóżniczej 7. Ciekawostką jest, że takie właśnie murale są rozsiane po całej Polsce i powstały z inicjatywy lektorki – Malwiny Kożurno.

  

Muzyczne popołudnie

W ramach jubileuszu 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle odbył się doroczny koncert uczniów. Słuchacze, którzy zebrali się 26 kwietnia 2018 r. w sali biblioteki miejskiej mieli przyjemność zobaczyć wystąpienia muzyczne solistów, zespołów oraz orkiestry dętej. Słowa wprowadzenia na temat osiągnięć uczniów i prezentowanych utworów przedstawiła Krystyna Pelucha. Zebranych przywitał kierownik filii Cezary Drzewiecki, a na widowni zasiadli Burmistrz Miasta – Tomasz Bujok, Sekretarz – Sylwester Foltyn oraz członkowie i Przewodniczący Rady Miasta – Janusz Podżorski. Młodym wykonawcom gratujemy wspaniałych występów i życzymy powodzenia.  

Niechciany komisarz Wisły

Grupa dyskusyjna działająca przy Miejskiej Bibliotece Publicznej 24 kwietnia podjęła trudny temat władzy i polityki w przedwojennej Wiśle i województwie śląskim. W związku z tym postać komisarza Władysława Miedniaka, który swój urząd z nadania wojewody Michała Grażyńskiego pełnił w latach 1934-1939, przedstawiła historyk Danuta Szczypka. Dyskusja nad kontrowersyjnymi decyzjami ówczesnego włodarza Wisły była niezwykle żywa, zastanawiano się bowiem nad tym, czy miejscowość byłaby dziś taka jaka jest, gdyby nie bezkompromisowa postawa komisarza.

                Władysław Miedniak (1879-1967) pochodził z Krakowa i był nauczycielem przedmiotów ścisłych w szkołach średnich i wyższych we Lwowie, Myślenicach, Poznaniu i Katowicach, gdzie został wizytatorem i zwierzchnikiem oświaty w młodym województwie śląskim. Jego pasją były: teatr, przyroda i fotografia, działał także w polsko-włoskim stowarzyszeniu Dante Alighieri. W 1934 roku został mianowany komisarzem Wisły i realizował politykę sanacyjnego wojewody Michała Grażyńskiego, wchodząc w nieustanne konflikty z miejscową ludnością. Wieś została rozbudowana i zmieniona w modny kurort, inwestycje z tamtego czasu służą mieszkańcom Wisły do dziś, ale koszty społeczne tego skoku cywilizacyjnego były bardzo wysokie. Największe straty poniosła Parafia Ewangelicko-Augsburska zmuszana do odsprzedaży własnych gruntów w centrum za bezcen i stale znajdująca się pod groźbą wywłaszczenia.

                Rozwój i inwestycje wymagają ofiar, ale jaką cenę warto zapłacić i kto ma ponosić największe koszty – wokół tego pytania rozgorzała dyskusja. Przykład Władysława Miedniaka, w którym mieszkańcy Wisły widzieli przede wszystkim swojego gnębiciela, wskazuje, że niezwykle trudno jest ocenić jego działalność, nawet po wielu latach. Uczestnicy dyskusji po zakończeniu spotkania zwiedzili także wystawę „Sejm Śląski i Biblioteka Sejmu Śląskiego”, która świetnie skomponowała się z tematem spotkania i która można oglądać do piątku 27 kwietnia. Zapraszamy!

Lekcja historii w bibliotece

23 kwietnia 2018 r. uczniowie III klasy Gimnazjum nr 1 w Wiśle odwiedzili bibliotekę miejską, by zobaczyć wystawę pt. „Sejm Śląski i Biblioteka Sejmu Śląskiego w dokumentach i fotografii ze zbiorów Biblioteki Śląskiej w Katowicach”. Na temat wystawy i związku Sejmu Śląskiego ze 100-leciem odzyskania niepodległości opowiedziała dyrektor biblioteki – Renata Czyż.

„Z dala od orkiestry” i „Sejm Śląski…”

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle dnia 19 kwietnia odbyła się projekcja filmu „Z dala od orkiestry”. Dokument w reżyserii Rafaela Lewandowskiego, laureata Paszportu Polityki, podczas dwóch seansów obejrzało ponad 100 osób: młodzież Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich i chętni mieszkańcy Wisły, która właśnie zainaugurowała obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.                Film opowiada o życiu i działalności Zygmunta Lubicz-Zaleskiego (18821967), który z powodu swojego zaangażowania patriotycznego musiał emigrować na Zachód już przed I wojną światową. Jako polski historyk literatury, krytyk, tłumacz, filozof, poeta i publicysta, a także muzyk pracował na rzecz rozwoju polskiej kultury we Francji. Miał istotny wkład w budowę silnej i niezależnej Polski poprzez kulturę, którą uważał za największą i najlepszą broń w obronie i budowaniu odrodzonej Ojczyzny. Na ekranie wypowiadają się m.in. Wojciech Pszoniak i prof. Franciszek Ziejka.

                Uczestnicy projekcji zwiedzili także wystawę pt. „Sejm Śląski i Biblioteka Sejmu Śląskiego w dokumentach i fotografii ze zbiorów Biblioteki Śląskiej w Katowicach”. Wystawa planszowa prezentuje najciekawsze materiały (rękopisy, fotografie, książki i czasopisma) związane z 95. rocznicą powstania Sejmu Śląskiego oraz Biblioteki Sejmu Śląskiego. Wystawa została przygotowana przez pracowników biblioteki wojewódzkiej w ubiegłym roku na podstawie bogatych zbiorów Biblioteki Śląskiej w Katowicach, a teraz prezentowana jest w Wiśle. Ekspozycję można oglądać do 27 kwietnia.

                Film i wystawa to pierwsze wydarzenia edukacyjne i kulturalne związane z 100. rocznicą odzyskania niepodległości, jakie będą odbywały się w Wiśle do listopada 2018 roku. Część z nich (kalendarz dostępny na stronie internetowej miasta www.wisla.pl) odbywać się będzie w sali głównej biblioteki. Zapraszamy!
 

Koncertowy jubileusz

Niebywałą okazją do spotkania z muzyką na najwyższym poziomie był Jubileuszowy Koncert Nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej Filii w Wiśle. Na scenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Wiśle 15 marca 2018 r. wystąpili pedagodzy na co dzień kształcący dzieci i młodzież z Wisły i okolic. Koncert rozpoczynający obchody 25-lecia powstania Filii PSM w Wiśle zabrał słuchaczy w fascynującą podróż do czasów baroku i romantyzmu. Wybrzmiały też rytmy bałkańskie i argentyńskie, nie zabrakło nostalgicznych ballad, żywiołowej samby, swingu i nastrajających jazzowych interpretacji.        

Słuchaczy przywitała dyrektor biblioteki – Renata Czyż, która przybliżyła po krótce informacje na temat tradycji muzycznych związanych z Domem Zdrojowym i biblioteką, a sięgających roku 1937, kiedy to w sali głównej miały miejsce wykłady Wakacyjnego Instytutu Sztuki. Następnie głos zabrał pełniący od 25 lat obowiązki kierownika filii PSM w Wiśle – Cezary Drzewiecki.  Później wystąpił Sławomir Machała –  dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Cieszynie, który wyraził słowa uznania na temat funkcjonowania filii. Wśród gości znaleźli się włodarze miasta w osobach Burmistrza Tomasza Bujoka i Sekretarza Sylwestra Foltyna. Prowadząca koncert – Krystyna Pelucha z wielką pasją zapowiadała kolejne bloki muzyczne i niezwykłych wykonawców, którzy po raz pierwszy mieli okazję wystąpić przed swoimi uczniami i ich rodzicami. Partie solowe wykonali: Beata Drzewiecka – fortepian, Magdalena Kania – flet traverso, Teresa Zięba-Janasik- flet, Bronisław Greń – klarnet, Paweł Jureczko – gitara, Bartłomiej Kozina – klarnet basowy, oraz Kazimierz Waliczek – saksofon. Solistom na fortepianie akompaniowała Zuzanna Pradela. W duecie gitarowym wystąpili: Elżbieta  Machała i Sławomir Machała, zaś trio w składzie: Anastazja Krechut – fortepian, Joanna Majcherczyk – wiolonczela i Bartłomiej Kozina – klarnet, zaprezentowało muzykę Johennesa Brahmsa.

Tak piękny koncert z bogatym repertuarem i z udziałem utytułowanych nauczycieli zapewne na długo zostanie w pamięci słuchaczy, którzy wypełnili biblioteczną salę po brzegi. Kierownictwu i Gronu Pedagogicznemu gratulując pięknego jubileuszu życzymy wytrwałości i satysfakcji w kształceniu muzycznym młodych talentów.

 

Nowoczesny basen

Grupa dyskusyjna działająca przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle 27 marca 2018 roku podjęła temat wiślańskiego basenu. Zajmowano się przeszłością i przyszłością kąpieliska, piękną historią oraz planami modernizacji. Gościem spotkania był burmistrz miasta Tomasz Bujok.

                Burmistrz przedstawił żmudny proces odzyskiwania terenu wraz z wyeksploatowanym basenem i plany przywrócenia kąpieliska do stanu świetności. W swoim przemówieniu opisał projekt i możliwe do realizacji dodatkowe atrakcje. Ta wielka inwestycja to spore wyzwanie dla budżetu miasta, dlatego do budowy basenu została powołana specjalna spółka pod nazwą Baseny Wisła sp. z o.o., której zamiary można zobaczyć na stronie www.basenywisla.pl

                Dzieje budowy, postacie architektów i wykonawców inwestycji przed wojną przedstawił Jerzy Kufa, który zgromadził także kilkanaście archiwalnych zdjęć. Istnieje już sporo opracowań tyczących historii basenu w Wiśle, zwłaszcza jego zabytkowej dziś modernistycznej architektury. Dlatego najciekawszą częścią spotkania, były wspomnienia o stałych bywalcach kąpieliska, czyli letnikach i mieszkańcach Wisły z lat 50. 60. i 70. XX wieku. Wiele rodzin zjeżdżało do Wisły co roku, a na basenie i w restauracji królowali nie tylko sportowcy przygotowujący się do zawodów w pobliskim „Starcie”, ale także miejscowi tenisiści i brydżyści. Barwnych postaci nie brakowało, a oprócz wody wielką popularnością cieszyły się: kino plenerowe, walki w ringu, strzelnica (łucznictwo, później strzelectwo) i bilard oraz szachy.

                Archiwalne zdjęcia z budowy basenu w 1931 roku i jego funkcjonowania przed wojną można było zobaczyć podczas dyskusji, ale część z nich dostępna jest też na stronie Narodowego Archiwum Cyfrowego https://audiovis.nac.gov.pl/ Grupa dyskusyjna zaprasza na kolejne spotkanie, które odbędzie się 24 kwietnia o godz. 16.00 na antresoli biblioteki.

Wiślańskie gospody i restauracje

Dnia 27.02.2018 r. odbyło się kolejne spotkanie Klubu dyskusyjnego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle. Tym razem tematem spotkania były: karczmy, gospody i restauracje w Wiśle. Zastanawiano się jaką rolę w środowisku wiślan pełniły te lokale i jak w miarę rozwoju miejscowości zmieniała się ich funkcja? Omawiany temat podzielono na trzy okresy: a) do 1919 r., b) okres międzywojenny, c) okres powojenny. Omawiając każdy z wyżej wymienionych okresów poruszono stosunek ówczesnych władz gminy do problemu wyszynku (sprzedaży alkoholi) oraz skutków społecznych związanych ze spożywaniem alkoholu. Ustalono ilość gospód, karczm, restauracji oraz ich lokalizację. Częściowo udało się uzyskać informację o ich właścicielach lub kierownikach.

Należałoby podjąć próbę spisania historii powstania i działalności poszczególnych gospód, jako ważnego czynnik życia społeczeństwa wiślańskiego. Kolejnym tematem spotkania będą „Dzieje wiślańskiego basenu”, zapraszamy 27 .03 2018 r na godz. 16.00. 

Jerzy Kufa 

Zakochani w muzyce

W ramach obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Wisła 21 lutego odbył się koncert pt. „Zakochani w muzyce”, podczas którego oddano do użytku odrestaurowany fortepianu marki Steinway & Sons z 1924 r. Sesję otworzył Przewodniczący Rasy Miasta Janusz Podżorski, następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Tomasz Bujok.  Na temat unikatowego instrumentu znajdującego się na scenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle z pasją i zaangażowaniem opowiedział zebranym Cezary Drzewiecki – Kierownik Państwowej Szkoły Muzycznej – Filii w Wiśle. Przed publicznością wystąpiła wyśmienita sopranistka –  Olivia Ohl-Szulik, której brawurowo akompaniowali: Paulina Stateczna – fortepian, Justyna Kostka – skrzypce, Wojciech Barczyński – obój. Przybyli na koncert mieli przyjemność wsłuchać się w nostalgiczne ballady miłosne przeplatane gorącymi hiszpańskimi rytmami, ale nie obyło się bez klasyki, także w nowych zaskakujących aranżacjach. Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach, kiedy sala biblioteczna w magiczny sposób zmienia się w salę koncertową, kinową czy teatralną.      

 

      

Festiwal z Romualdem Koperskim

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle 10 lutego odbył się niezwykły polsko-czeski festiwal podróżniczo-muzyczny „Czekając na wiosnę”. To pierwsza edycja zagraniczna czeskiej imprezy Jarní Ozvĕny cestovatelský a hudební festival od lat organizowanej w Ostrawie przez Stowarzyszenie „Folk v Ostravĕ”. Pomysł na spotkanie podróżników i muzyków przenieśli do Wisły państwo Krystyna i Jacek Nawroccy, którzy wielokrotnie uczestniczyli w podobnych wydarzeniach po drugiej stronie Olzy.

            Spotkanie rozpoczęło się pokazem pięknych zdjęć m.in. Mirosława Dudy z Niskich i Wysokich Tatr oraz ekstremalnych spływów kajakowych. Przed prelekcją wiślanina, Bolesława Cieślara, wystąpiła kapela Zespołu „Wisła”. Następnie znany ratownik GOPR opowiedział o wyprawie na Spitsbergen: ciekawych spotkaniach nie tylko z ludźmi, ale i niedźwiedziami, lodowcach i fokach. Towarzyszyła tej relacji nie tylko prezentacja multimedialna, ale także wystawa tradycyjnych zdjęć, którą można oglądać w bibliotece do 28 marca. Następnie ciekawy instrument zwany Chapman Stick i wywodzący się od gitary i gitary basowej zaprezentował Radim Duda. Instrument został skonstruowany przez Emmetta Chapmana na początku lat 70. XX wieku natomiast pierwszy model produkcyjny powstał w 1974 roku. Zdecydowana większość słuchaczy mini koncertu pierwszy raz miała okazję zobaczyć tak nietypową rzecz.

            Największą publiczność zgromadziło spotkanie z Romualdem Koperskim. Podróżnik, pisarz, przewodnik, pionier wypraw samochodowych po rozległych terenach Syberii, pilot samolotowy I klasy, dziennikarz reportażysta, fotograf, myśliwy, nurek oraz zawodowy muzyk pianista i Rekordzista Guinnessa jest autorem poczytnych książek, takich jak „Pojedynek z Syberią”, „Przez Syberię na gapę”, „1001 Obrazów Syberii”, „Syberia Zimowa Odyseja”, „Ocean Niespokojny”, wystaw fotograficznych i wielu innych publikacji. W Wiśle opowiedział o pierwszej wyprawie na Syberię, spotkaniach z Jakutami i Czukczami, ich „kuchnią” i metodami leczniczymi (krioterapia). Słuchacze byli zachwyceni spotkaniem z bardzo miłym i skromnym człowiekiem, który w ubiegłym roku przepłynął Atlantyk łodzią wiosłową. Film z samotnej podróży przez ocean widzowie oglądali z zapartym tchem. A potem rozległy się gromkie brawa. Wszystkie książki jakie przywiózł ze sobą autor sprzedały się na pniu, były autografy i zdjęcia.

            Na tym jednak nie zakończyły się atrakcje wieczoru. Marek Audy zaprezentował Tatry, jaskinie świata i relację z wyprawy do Wenezueli w projekcjach 3D. Zwłaszcza jaskinie w trójwymiarze robiły niesamowite wrażenie. W przerwie rozdane zostały nagrody tym, którzy wypełnili festiwalowe ankiety. Na zakończenie festiwalu odbył się koncert. W bibliotece zagrała czołowa kapela czeskiego bluegrassu BG Styl. Kapitalne wykonanie i świetne głosy podbiły serca wiślańskiej publiczności, a niektórzy zostali tego wieczoru fanami grupy.

            Dziękujemy wszystkim wykonawcom i organizatorom, państwu Nawrockim z Wisły, a także prowadzącemu imprezę, którym był Jozef „Mlok” Grim. Najbliższa czeska edycja festiwalu odbędzie się już za dwa tygodnie w Ostrawie. Zapraszamy!

Porwany profesor

Ostatnie warsztaty z cyklu „Ferie w bibliotece”, które odbyły się 8 lutego, nawiązywały tematyką do jednego z bohaterów książki pt. „Porwanie Profesora Gąbki”. Uczestnicy spotkania poznali legendę o Smoku Wawelskim, a później wykonali prace plastyczne. Był też czas na herbatkę, pączka oraz zabawy integracyjne. Młodym czytelnikom wiślańskiej biblioteki życzymy udanej końcówki ferii i zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach.  

Dzieci w sieci

DBI czyli Dzień Bezpiecznego Internetu przypadający w tym roku 6 lutego, to akcja mająca na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci do zasobów internetowych. W ramach „Ferii w bibliotece” młodzi czytelnicy wiślańskiej biblioteki wzięli udział w tejże akcji.

                W dobie smartfonów i tabletów, kiedy cały świat jest na wyciągnięcie ręki, coraz więcej mówi się o zagrożeniach czyhających na internautów – niezależnie od tego czy mają 2, czy 92 lata, trzeba uważać jakie treści wypuszcza się w eter. Uczestnicy spotkania wspaniale poradzili sobie z ustaleniem zasad bezpiecznego poruszania się w sieci. Były edukacyjne filmy, praca w grupach, łamigłówki, quiz sprawdzający przyswojone informacje, a w czasie przerwy słodki poczęstunek. Tegoroczne hasło wydarzenia które brzmi: „Tworzymy kulturę szacunku w sieci” zainspirowało dzieci i młodzież do zastanowienia się, jak można okazywać szacunek w sieci i jak radzić sobie z wszechobecnym hejtem.

Na zakończenie uczestnicy wypuścili papierowe samoloty, które stały się symbolem sentencji „szczęśliwi ludzie nie hejtują”. Dziękujemy wszystkim za aktywność w trakcie zajęć i zapraszamy do udziału w kolejnych akcjach organizowanych przez bibliotekę.

        

Introligatorzy w Wiśle

„Tajniki pracy introligatora” – pod takim tytułem zrealizowane zostały ciekawe zajęcia, które odbyły się 1 lutego w ramach „Ferii w bibliotece”. Ich efektem była książka w twardej oprawie własnoręcznie wykonana przez dzieci.    
                Marek Cieślar na co dzień instruktor narciarski, fotograf, a od niedawna pasjonat oprawiania książek, przeprowadził uczestników spotkania przez kolejne etapy składania tomu. Na początku trzeba było zastanowić się, czym zajmuje się introligator i jakimi narzędziami się posługuje? Spore zainteresowanie wzbudziła gilotyna, prasa oraz skrzynka z przyrządami, w której znalazły się między innymi: szydło, klamry, igły, nici, wosk, kość introligatorska itp. W ruch poszły, skrawki papieru ściernego i pędzelki umoczone w kleju. Później nastąpiło klejenie okładki, przygotowanie wyklejki i złożenie elementów w całość. Zajęcia typowo techniczne, wymagające dużej precyzji sprawiły uczestnikom sporo frajdy. Moment otwarcia gotowej książki był podniosły, a na twarzach dzieci i ich instruktora malowała się duma.

                Dziękujemy wszystkim za aktywne uczestnictwo i zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Dniu Bezpiecznego Internetu.  Zajęcia edukacyjne pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci” odbędą się w najbliższy wtorek 6 lutego w pracowni komputerowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle.

        

Żandarmi w Wiśle?

Z ostatniej chwili. We wtorkowy wieczór 30 stycznia 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle miało miejsce „tajne” spotkanie grupy dyskusyjnej. Przesłuchani w swych zeznaniach meldowali o wiślańskich policjantach począwszy od drugiej połowy XIX wieku po czasy obecne.
Zgodnie z przedstawionym materiałem dowodowym znalezionym w „Gwiazdce Cieszyńskiej” przez Danutę Szczypkę, pierwsza wzmianka o żandarmerii w Wiśle pochodzi z roku 1877. Wiadomo również coś niecoś o posterunku, który mieścił się w oberży na Oszarpanej (Wisła Oaza). Wówczas to służbę pełnili tzw. „prowadnik” wraz z dwoma posterunkowymi. Kilka lat później posterunek został przeniesiony na „Farkę” czyli budynku przy kościele katolickim. Tam stróże prawa mieli swoją siedzibę do początków lat 30. XX wieku. Niestety nie udało się ustalić, gdzie się przenieśli. Przez pierwsze lata po II wojnie światowej milicja korzystała z willi „Stamar”, po czym siedzibę przeniesiono do Domu Zdrojowego. Podczas spotkania przybliżone zostały sylwetki komendantów i niektórych funkcjonariuszy. Jerzy Kufa wspominał komendanta Jana Cieślara, człowieka budzącego respekt, o postawnej, krępej budowie ciała – „wszyscy chcieli grać z nim w brydża. Komendant grał słabo, ale miał zawsze dobrą kartę”. Inny wiślański policjant, co prawda wyglądem nie przypominał typowego mundurowego – „był niski, może 1,50 m, chudy i kurzył, jak najęty, ale były nadzwyczaj skuteczny”. O swojej służbie niezmiernie ciekawie opowiadał gość specjalny – przewodniczący Rady Miasta – Janusz Podżorski (przydomek „Nieśmiertelny”), który zasila szeregi policji od roku 1993. Lata dziewięćdziesiąte XX wieku obfitowały wtedy głównie w kradzieże samochodów, był to czas wytężonej pracy, warunki były ciężkie, ponieważ np. brakowało radiowozów, a jak już były, to z ograniczoną ilością paliwa. Dziś wiślańscy policjanci też mają wiele spraw, są to głównie drobne kradzieże i włamania, na szczęście dzięki mundurowym Śląsk Cieszyński znajduje się w czołówce, jeśli chodzi o niski stopień przestępczości.
                Następne spotkanie grupy dyskusyjnej odbędzie się 27 lutego, a poświęcone będzie gospodom i restauracjom wiślańskim. Zapowiada się interesująco.

 

Na bibliotecznej scenie

Ferie już ruszyły, a Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle niezależnie od pogody, co roku przygotowuje ofertę spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Najmłodsi spotykają się codziennie na porankach czytelniczo-filmowych, zaś młodzież w wieku 7-12 lat bierze udział w warsztatach tematycznych. We wtorek 30 stycznia 2018 r. młodzi czytelnicy poprowadzeni przez artystów „Bajkowe Skarbki Śląska” wykazywali się zdolnościami aktorskimi. Tematem zajęć animacyjno-teatralnych były podróże i taniec. Pojawiły się też pojęcia i zagadnienia stricte związane z teatrem. Młodzież chętnie wcielała się w role i przypuszczamy, że odkryte talenty, nieraz zabłysną jeszcze na scenie.

 

„Czytanie na śniadanie”

Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle kolejny rok z rzędu, organizuje w czasie ferii poranki czytelniczo-filmowe. Wolontariusze czytają najmłodszym przygody bohaterów książki Stanisława Pagaczewskiego pt. „Porwanie Baltazara Gąbki”, zaś na „deser” dzieci oglądają kultową kreskówkę o tym samym tytule. Wydarzenie ma charakter otwarty i warto się przyłączyć. Zapraszamy do wypożyczalni dziecięco-młodzieżowej (budynek Domu Zdrojowego) od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-10.00.    

 

 

Komisarze Cieślar i Procner na tropie

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle 18 stycznia odbyło się spotkanie z Hanną Greń, autorką kilku powieści zawierających wątki kryminalne i romansowe. Ich akcja toczy się na Śląsku Cieszyńskim, m.in. w Wiśle, Cieszynie i Bielsku-Białej. Autorka doskonale zna okolicę: jest mieszkanką Bielska-Białej, a z Wisłą związana była do 18 roku życia.

Wywiad z pisarką przeprowadził znany dziennikarz, autor książek i filmów, Andrzej Drobik. Mimo śnieżnej zamieci na zewnątrz w sali biblioteki nie zabrakło czytelników, a głównie czytelniczek. Nikt chyba poświęconego czasu nie żałował, było niezwykle ciepło, sympatycznie i wesoło. Na pytania prowadzącego Autorka odpowiadała z taką swadą, że publiczność raz po raz wybuchała śmiechem, choć rozmawiano o przestępstwach i zbrodniach umiejscowionych w sielankowym, beskidzkim krajobrazie. Pisarka zdradziła jak powstają jej książki, skąd czerpie inspirację i kto jest pierwszym konsultantem i czytelnikiem jej książek. Czytelnicy poznali również najbliższe plany wydawnicze, ale Hanna Greń nie uchyliła za bardzo rąbka tajemnicy, co do losów bohaterów. Zdradziła jednak co sama czyta, kiedy nie pisze.

Najnowsza powieść pt. „Wilcze kobiety” ukaże się w Wydawnictwie Replika już 30 stycznia. W planie jest także piąta i ostatnia część cyklu „W Trójkącie Beskidzkim”. Czytelnicy wiślańskiej biblioteki już czekają z niecierpliwością. Dziękujemy Autorce i prowadzącemu za inspirujące spotkanie, a czytelników zapraszamy do wypożyczalni.

Spotkanie z trenerem marzeń

Już po raz drugi Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiła Krzysztofa Piersę – pisarza młodego pokolenia, coucha i youtubera, który przyjechał do Wisły z Brodnicy koło Torunia. Spotkanie odbyło się 11 stycznia 2018 r. i zgromadziło uczniów klas drugich Gimnazjum nr 1 oraz klasy 7 a i b Szkoły Podstawowej nr 1.

Autor dwóch pozycji książkowych: „Komputerowy ćpun” oraz „Trener marzeń” ciekawie opowiadał o konsekwencjach zatracania się w wirtualnym świecie gier i portali społecznościowych. Sam wyszedł z uzależnienia i miał odwagę przyznać się, że godziny spędzone przed komputerem były czasem straconym. Dzięki swoim marzeniom i pasjom udało mu się wyjść z uzależnienia i obecnie nadrabia zaległości odkrywając na nowo swój potencjał. Nagle okazało się, że ma czas na: modelarstwo, grę na pianinie, rapowanie, pisarstwo i inne. Co więcej, zachęcił słuchaczy do eksperymentu, który ma wykazać, czy  czas spędzony z telefonem w ręku jest niewinną rozrywką, czy już nałogiem. Młodzież żywo reagowała na czasem zaczepne komentarze prowadzącego, a jego trafne spostrzeżenia na temat tego, że cyberuzależnienie powoduje coraz większą alienację i aspołeczność, a co grosza problemy ze zwykłą komunikacją, zapewne trafiły do rzeszy odbiorców. Po prelekcji był czas na rozmowę z pisarzem i zakup książek.            

Dziękujemy Krzysztofowi Piersie za inspirujące spotkanie, a uczniom życzymy, aby zgodnie ze wskazówkami motywacyjnymi nie obawiali się walczyć o swoje marzenia. Pomocne zapewne okażą się lektury obu książek pisarza, które są dostępne w bibliotece.