Archiwum kategorii: Wydarzenia 2017

Mikołajkowy spektakl

Stało się już tradycją, że najmłodsi czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle zapraszani są do udziału w spektaklu Mikołajkowym. Tym razem wychowankowie Przedszkola nr 2, Przedszkola Mali Odkrywcy oraz uczniowie kl. 0a i 0b z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 Wiśle Głębcach zawitali do biblioteki 7 grudnia 2017 r. Dzieci zobaczyły spektakl pt. „Za pasem święta, a ktoś majstruje przy prezentach” w wykonaniu artystów Teatru Maska z Krakowa. Nie zabrakło uśmiechów i słodyczy, a na pożegnanie mali widzowie chętnie pozowali do zdjęć z bibliotecznymi Mikołajami.

      

 

Jest 4 tom Monografii Wisły!

Promocja 4 tomu Monografii Wisły odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej 30 listopada 2017 roku w ramach drugiej części XXXV sesji Rady Miasta Wisły. W uroczystym posiedzeniu uczestniczyli radni i władze miasta, autorzy, Zespół redakcyjny, zaproszeni goście oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. Tom 4 dotyczy dziejów Wisły w latach międzywojennych i podczas drugiej wojny światowej.

Drugą część sesji otworzył przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski. Następnie przemówienie wygłosił burmistrz Wisły Tomasz Bujok, który zwrócił uwagę na potrzebę zgłębiania wiedzy historycznej i bogactwa kulturowego miasta oraz wyraził wdzięczność wszystkim angażującym się w prace nad badaniami Wisły. Z kolei na temat pracy Zespołu redakcyjnego, działającego z przerwą od 15 lat, głos zabrała jego przewodnicząca dr Renata Czyż. Refleksja dotyczyła początków pracy nad monografią, która rozpoczęła się w Muzeum Beskidzkim w Wiśle w 2002 roku oraz osób, które przyczyniły się do jej powstania. Wspominano redaktor Teresę Łączyńską, autorów Jana Kropa i Franciszka Drewnioka oraz sekretarza miasta Jana Cieślara.

Prezentacji książki dokonały jej Autorki: Danuta Szczypka, która opisała rozwój Wisły w latach międzywojennych: przemiany społeczno-polityczne oraz gospodarcze, wielkie inwestycje, ale także rodzące się i dawniejsze problemy. Problemy badawcze związane z opisem działań okupanta w Wiśle, postaw mieszkańców wobec niego, strat wśród mieszkańców podczas drugiej wojny światowej oraz samych działań wojennych przedstawiła dr Alicja Pylypenko-Czepczor. Następnie Beata Mendrek przedstawiła miejsca pamięci ofiar drugiej wojny światowej znajdujące się na terenie miasta, które zostały ujęte w aneksie do 4 tomu.

Na zakończenie burmistrz miasta Wisła Tomasz Bujok podziękował autorkom i Zespołowi redakcyjnemu wręczając kwiaty i egzemplarze autorskie wydawnictwa, a przewodniczący Rady Miasta zamknął XXXV sesję Rady Miasta. Tom 4 Monografii Wisły można nabyć w Wiślańskim Centrum Kultury oraz księgarni. Życzymy ciekawej lektury!

Wiślańskie cmentarze

W Miejskiej Bibliotece Publicznej spotkała się grupa dyskusyjna, która tym razem podjęła temat wiślańskich cmentarzy. W listopadowym czasie wspominania zmarłych omówione zostały dzieje i stan uporządkowania trzech wiślańskich nekropolii, z których Gróniczek trafił nawet do literatury. Dyskutowano także nad koniecznością renowacji zabytkowych nagrobków.

Najstarszym miejscem pochówków w Wiśle jest cmentarz Na Farce założony zapewne na początku XVII wieku i wspólny dla wszystkich mieszkańców aż do XX wieku. Drugi, cmentarz ewangelicki na Gróniczku, otwarty w 1819 roku, od 1943 roku do lat 70. XX wieku pełnił rolę cmentarza komunalnego. Kilka razy był powiększany, a w latach międzywojennych uporządkowany według projektu Landeckiego. W 1948 roku wybudowano na nim kaplicę cmentarną. Najmłodszym, gdyż założonym w 1977 roku, jest cmentarz komunalny, na którym dom pogrzebowy oddano do użytku w 1997 roku.

Nie tylko dzieje cmentarzy omówiono podczas spotkania. Wspominano zasłużonych dla Wisły mieszkańców, stan zabytkowych nagrobków, odchodzące w przeszłość obyczaje pogrzebowe. Zanikła bowiem instytucja czytoka pogrzebowego, słynny powóz pogrzebowy (konkordia) czy szklane kule oznaczające niegdyś groby. Wniosek podsumowujący spotkanie był jeden: czas na publikację o wiślańskich cmentarzach i ludziach na nich spoczywających.

Bajka o Wiśle

„Kamishibai – papierowy teatr. Czytam, piszę, ilustruję, przedstawiam” to tytuł szkolenia, które odbyło się 23.11.2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle.

Uczestniczkami spotkania prowadzonego przez Zofię Piątkowską-Wolską były nauczycielki i bibliotekarki z powiatu cieszyńskiego. Podczas dwugodzinnej sesji, pasjonatka kultury japońskiej i właścicielka wydawnictwa Tibum zaprezentowała najnowszą książkę pt. „Bajka o Wiśle”. Propozycja, którą można wykorzystać w edukacji dzieci i młodzieży, podejmuje temat rzeki Wisły pod kątem ekologii, geografii, turystyki oraz przebogatej fauny i flory. Teatr obrazkowy stosowany jest również szeroko w biblioterapii i arteterapii zajęciowej. Prowadząca opowiedziała o historii kamishibai, dobrych praktykach i najczęstszych błędach popełnianych przez lektorów. Formy pracy podejmowane z wykorzystaniem kart kamishibai, mogą być bardzo różnorodne i jak się okazuje skierowane dla odbiorców w każdym wieku. 

Dziękujemy Zofii Piątkowskiej-Wolskiej za garść cennych informacji o japońskiej sztuce opowiadania obrazem, a Agacie Chromik pełniącej funkcję kierownika cieszyńskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  w Bielsku-Białej, za współpracę.   

 

      

Legendy i podania od źródeł Wisły

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle 16 listopada odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Legendy i podania od źródeł Wisły” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2017”. Wśród zaproszonych uczestników i realizatorów przedsięwzięcia znaleźli się partnerzy i goście: burmistrz miasta Wisła – Tomasz Bujok, sekretarz miasta Sylwester Foltyn, nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła – Andrzej Kudełka oraz instruktor Beata Parchańska z powiatowej Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Bogaty program spotkania i liczba jego uczestników utwierdziły wykonawców w przekonaniu, że projekt był właściwą odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności.

        W podsumowaniu wzięli udział wszyscy uczestnicy wydarzeń realizowanych w ramach projektu. Były to dzieci i wolontariusze z Letniej Akademii Zabawy, którzy wspólnie odbyli sześć wycieczek śladami bohaterów wiślańskich legend oraz sześć warsztatów literacko-plastycznych oraz uczestnicy Dnia Głośnego Czytania czyli najlepsi czytelnicy bibliotek szkolnych z pięciu szkół wiślańskich, którzy wzięli udział w warsztatach teatralnych pod pomnikiem „Źródeł Wisły”. Obecni byli wędrowcy podążający śladem XIX-wiecznych wypraw na Baranią Górę oraz jury i uczestnicy konkursu fotograficznego. Celem projektu było wydanie książki dla dzieci i udostępnienie i upowszechnienie wiślańskich legend i podań. Piękne, nowe wydawnictwo zilustrowała Justyna Dłużniewska, która jako pierwsza odebrała autorskie egzemplarze.

        Książkę w Roku rzeki Wisły wręczono wszystkim dzieciom uczestniczącym w projekcie oraz partnerom i gościom. Publikację odebrały także przedstawicielki wiślańskich szkół podstawowych, do których biblioteka przekazała po 30 egzemplarzy oraz biblioteka powiatowa, dla wszystkich bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego. Każdy chętny, po wpisaniu się na listę odbiorców, otrzymywał książkowy prezent, którego zadaniem jest trafić pod wiślańskie (i nie tylko) strzechy.

        Następnie ogłoszone zostały wyniki konkursu fotograficznego zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wiśle i Nadleśnictwo Wisła. Nagrodę główną burmistrza miasta Wisła zdobyła Magdalena Michalik, w poszczególnych kategoriach zwyciężyli zaś Dariusz Krawczyk, Weronika Raszka i Paweł Cieślar. Jury przyznało także dwa wyróżnienia, które zdobyły Wiktoria Miś i Małgorzata Śmieszek-Glanc. Nagrody wręczyli ich fundatorzy burmistrz miasta Wisła Tomasz Bujok i nadleśniczy Andrzej Kudełka w towarzystwie przedstawicieli jury. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni przez wiślańską bibliotekę, która przygotowała także wystawę nadesłanych na konkurs fotografii. Ekspozycję „U źródeł Wisły” można oglądać do końca roku w godzinach pracy wypożyczalni.

        Po przerwie, podczas której odbył się wernisaż wystawy, biblioteka zaprosiła wszystkich uczestników spotkania na projekcję dokumentalnego filmu przyrodniczego „Niedźwiedź. Władca gór”. Mistrzowskie zdjęcia i trzymająca w napięciu akcja zachwyciły widzów. Bardzo miłą niespodzianką była obecność autora filmu (zdjęć, scenariusza i reżysera) Krystiana Matyska, który po projekcji otrzymał gromkie brawa i odpowiadał na pytania publiczności.

        Biblioteka dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji trwającego sześć miesięcy projektu, gratuluje laureatom konkursu i zaprasza na wystawę. Książka jest dostępna w bibliotece.

 

 

 

 

Sesja o Ferdynandzie Dyrnie

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle 9 listopada 2017 r. odbyło się coroczne spotkanie z cyklu „Ocalić od zapomnienia…”. Tym razem biblioteka zorganizowała sesję popularnonaukową, w której udział wzięło trzech prelegentów. Bohaterem wykładów był Ferdynand Dyrna (1874-1957) – aktor – amator, literat, plastyk i działacz społeczny, zamieszkały w Wiśle na Bajcarach w willi „Malinka”.

            Na sesję przybyli członkowie Rodziny, władze miasta w osobach burmistrza Tomasza Bujoka i sekretarza Sylwestra Foltyna, sąsiedzi i mieszkańcy Wisły. Bogatą biografię oraz działalność społeczną Ferdynanda Dyrny przedstawiła historyk Danuta Szczypka, prowadząc słuchaczy od Jabłonkowa przez Cieszyn i Poznań do Wisły. Dokonania artystyczne na scenach teatru amatorskiego, twórczość literacką (prozę, wiersze i sztuki) omówiła następnie znawczyni literatury Śląska Cieszyńskiego dr Łucja Dawid. Z kolei z twórczością plastyczną zapoznał zgromadzonych historyk sztuki dr Michał Kawulok z Muzeum Beskidzkiego. Wykładom towarzyszyły prezentacje multimedialne, dzięki którym można było nie tylko wysłuchać interesujących prelekcji, ale także zobaczyć archiwalne zdjęcia, rękopisy i obrazy. A wszystko to dzięki uprzejmości Rodziny, która udostępniła pamiątki po swoim dziadku i krewnym.

            Życie i działalność Ferdynanda Dyrny zostały opisane i opublikowane w najnowszym „Roczniku Wiślańskim”, a kolejne artykuły ukażą się drukiem w przyszłym roku. Niezmiernie ciekawa postać życia kulturalnego Śląska Cieszyńskiego i Wisły godna jest przypominania, choćby jako autor tekstu „Szałaśników”, do których muzykę skomponował Jan Sztwiertnia, wzięty publicysta prasowy (felietony Tekli Klebetnicy) i uwielbiany na Śląsku Cieszyńskim aktor. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biblioteki.

 

 

 

 

 

 

 

Od gracza do pisarza

Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle gościła Krzysztofa Piersę – pisarza młodego pokolenia, coucha i yuotubera. Spotkanie, które odbyło się 9 listopada, zgromadziło uczniów klas trzecich Gimnazjum nr 1 oraz klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcącego z Wisły.

Autor dwóch pozycji książkowych: „Komputerowy ćpun” oraz „Trener marzeń” ciekawie opowiadał o konsekwencjach zatracania się w wirtualnym świecie gier i portali społecznościowych. Sam wyszedł z uzależnienia i miał odwagę przyznać się, że godziny spędzone przed komputerem były czasem straconym. W tej chwili jednak, nadrabia zaległości i na nowo odkrywa swój potencjał realizując się w przeróżnych pasjach: modelarstwo, gra na pianinie, rapowanie, pisarstwo i inne. Przyznaje się do realizacji 98% swoich marzeń i zamierzeń. Co więcej zachęcił słuchaczy do eksperymentu, który ma wykazać, czy  czas spędzony z telefonem w ręku jest niewinną rozrywką, czy już uzależnieniem. Młodzież żywo reagowała na czasem zaczepne komentarze prowadzącego, a dowodem na to, że temat cyberuzależnienia nie był słuchaczom obojętny stała się kolejka, która ustawiła się po książki i autografy autora.             

Dziękujemy Krzysztofowi Piersie za miłe spotkanie, a uczniom życzymy, aby zgodnie ze wskazówkami motywacyjnymi nie obawiali się walczyć o swoje marzenia i o nich opowiadać, bo może się okazać, że wokół są przyjaźni ludzie, którzy pomogą je zrealizować. Życzymy im tego z całego serca i zapraszamy do lektury obu książek pisarza, które są dostępne w bibliotece.     

   

 

Od kuczy do zómku

Promocja bardzo nietypowej książki pt. „Od kuczy do zómku. Dzieje gospodarstw i budynków mieszkalnych w Wiśle” odbyła się w 30 października w Domu Zborowym. Jej autorem jest Jan Procner, który swoją pracę wykonał i podarował mieszkańcom Wisły z okazji jubileuszu 500 lat reformacji. Książkę wydało Wydawnictwo Luteranin Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle w ramach zadania publicznego dofinansowanego przez miasto Wisła.

Na promocję zorganizowaną przez parafię i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wiśle przybyło wielu zainteresowanych, wśród których znaleźli się duchowni, burmistrz miasta Tomasz Bujok, goście z Cieszyna: dr hab. Wacław Gojniczek i kustosz Muzeum Protestantyzmu i Biblioteki i Archiwum Tschammera Marcin Gabryś oraz przede wszystkim mieszkańcy Wisły. Na początku dyrektor biblioteki odczytała fragment prozy Jerzego Pilcha poświęcony starej numeracji wiślańskich domostw. Z okazji 500 lat reformacji na temat wybitnych ewangelików zasłużonych dla polskiej nauki, kultury i życia społecznego mówił ks. proboszcz i radca Diecezji Cieszyńskiej Waldemar Szajthauer. O rozwoju Wisły jako luterańskiej miejscowości opowiedziała historyk Danuta Szczypka, zaś na temat samej książki wypowiedział się jej Autor – Jan Procner. Dzieło powstawało przez kilka ostatnich lat i jest wynikiem żmudnej pracy w archiwach, bibliotekach i urzędach.

Książka składa się z kilku bardzo obszernych tabel, w których zawarte zostały informacje na temat wszystkich budynków mieszkalnych w Wiśle począwszy od najstarszych gruntów i budynków zapisanych w urbarzu w 1643 roku. Następnie Autor odnotował kolejne zmiany numerów domów w XVIII i XIX wieku aż do nadania nazw ulic i wprowadzenia nowej numeracji w roku 1975. Dzięki temu można prześledzić dzieje danego gospodarstwa od początku jego istnienia do chwili obecnej i dowiedzieć się nie tylko w jakiej części Wisły się znajduje, ale kto go i w jakim czasie zamieszkiwał, przy czym nie chodzi tylko o właścicieli, ale także komorników czy lokatorów.

Publikację wydaną dzięki wsparciu finansowemu miasta Wisła w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego można otrzymać w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej po wpisaniu się na listę odbiorców. Dziękujemy Autorowi i życzymy ciekawej lektury!

 

Literaci u źródeł Wisły

Grupa dyskusyjna działająca przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle kolejne spotkanie poświęciła literaturze związanej z wyprawami pisarzy do źródeł Wisły. Nie wszyscy bowiem mogli wziąć udział w wycieczce zorganizowanej prawie trzy tygodnie wcześniej. Tym razem zainteresowani tematem wysłuchali krótkiego referatu i pochylili się nad konkretnymi przykładami utworów.

Spotkanie prowadziła dyrektor biblioteki, która przybliżyła sylwetki i dzieła literatów zmierzających do źródeł Wisły w XIX i XX wieku. Były opowieści biograficzne i ciekawostki oraz cytaty z wybranych utworów. Najwięcej komentarzy wzbudził fragment poematu „Śląsk” autorstwa Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego traktujący o jedności narodu zamieszkałego nad Wisłą oraz niedokończony nigdy projekt fotograficzno-poetycki Władysława Broniewskiego, którego zdjęcie na Przysłopiu pod Baranią Górą wykonane w 1955 roku zdobi okładkę najnowszej biografii poety.

Rozmowa potoczyła się w zgoła nieliterackim kierunku. Skromne ślady wypraw literatów i badaczy do źródeł Wisły skłoniły uczestników do dyskusji nad współczesną (nie)dostępnością źródeł. Szans na powstanie kolejnych utworów inspirowanych początkami rzeki Wisły po prostu nie ma.

Premiera w Wiśle

Premierowa prezentacja nowego wydania pieśni Jerzego Trzanowskiego (1592-1637) odbyła się dnia 12 października 2017 roku w Wiśle. U stóp Baraniej Góry ewangelicy najdłużej śpiewali z kancjonału „Cithara sanctorum”, bo aż do 1922 roku. W Wiśle również zachowało się wiele egzemplarzy tego luterańskiego przeboju wydawniczego.

Nowego przekładu 28 pieśni Jerzego Trzanowskiego dokonał znany cieszyński poeta Zbigniew Machej, autor kilkunastu tomików poetyckich, tłumacz literatury czeskiej, słowackiej i angielskiej, krytyk i eseista, który podjął się arcytrudnego zadania. Nie tylko przełożył metafizyczną poezję pastora żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku, ale także napisał złożony z siedmiu części esej poświęcony jego twórczości. Wydawnictwo przybliża nieobecny w literaturze polskiej dorobek poetycki pochodzącego z Cieszyna kaznodziei, wyznacza pole dalszych badań i inspiruje do poszukiwań śladów Jerzego Trzanowskiego w Europie Środkowo Wschodniej, od Wittenbergi po Lewoczę i od Kołobrzegu po Budapeszt.

Autor przekładu Zbigniew Machej podczas spotkania w Wiśle zaprezentował kilka pieśni, na bieżąco komentując ich genezę, budowę czy treści teologiczne. Następnie udzielił obszernego wywiadu dyrektor biblioteki. Mowa była przede wszystkim o twórczości Jerzego Trzanowskiego, ale także o tragicznych czasach wojny trzydziestoletniej, w jakich przyszło mu żyć. Lokalny i europejski wymiar tej postaci ujawnił się w całej pełni właśnie w twórczości poetyckiej, ale także losach bibliotek, z których korzystał.

Książkę i autograf można było zdobyć po spotkaniu, które zakończyło się dyskusjami przy kawie. Autor odpowiadał na szereg pytań, gdyż temat wzbudził wielkie zainteresowanie. Nową publikację Georgius Tranoscius, Pieśni duchowe z kancjonału CITHARA SANCTORUM. Z języka czeskiego przełożył oraz Siedem perygrynacji w poszukiwaniu poety Georgiusa Tranosciusa przeprowadził i Dodatek dołączył Zbigniew Machej, Cieszyn 2017 można już nabyć w księgarni ap. Piotra i Pawła w Wiśle