Sukces biblioteki na rzecz szkół

W tym roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej uruchomiło nowy program dotacyjny pod nazwą „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek Priorytet 2 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów)”. Termin składania wniosków był niezwykle krótki i wymagał ścisłej współpracy z dyrektorami szkół i nauczycielami bibliotekarzami. Nabór trwał do 13 czerwca, a w sierpniu ogłoszono jego wyniki. Na liście 416 bibliotek, które otrzymały dotację znalazła się Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle.
    Program MKiDN zakłada dofinansowanie zakupów książek dla dzieci i młodzieży, na które zapotrzebowanie zgłaszają biblioteki szkolne. Pozyskane nowości będą własnością biblioteki publicznej, ale zostaną udostępnione dzieciom i młodzieży na cały rok szkolny 2014/2015 za pośrednictwem bibliotek szkolnych (w formie depozytu). Wiślańska biblioteka pozyskała pięciu partnerów, podpisała porozumienia z dyrektorami szkół i złożyła wniosek wraz z przygotowaną we współpracy z bibliotekarzami szkolnymi listą proponowanych do zakupu nowości. Wniosek i porozumienia ze szkołami zawierają koncepcję współpracy biblioteki publicznej z partnerskimi bibliotekami szkolnymi z określeniem pięciu obszarów wspólnych działań, w szczególności w zakresie wykorzystania zakupionych nowości oraz ich promocji wśród dzieci i młodzieży.
     Zespół Oceniający wnioski powołany przez Dyrektora Biblioteki Narodowej przyznał wiślańskiej bibliotece 97,44 punktów na 100 możliwych. Również kwota pozyskanej dotacji należy do najwyższych i wynosi 12 tys. złotych (większe dotacje zależne od wysokości wkładu własnego otrzymały biblioteki z dużych miast powiatowych i wojewódzkich). Oprócz zakupu nowości biblioteka zaplanowała cały szereg działań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Od września do grudnia 2014 roku we współpracy ze szkołami biblioteka zorganizuje dwa konkursy: czytelniczy i literacko-plastyczny, lekcje biblioteczne i spotkania z autorami lub ilustratorami książek. Przygotowane zostaną również materiały promujące zakupioną, nową literaturę dla dzieci i młodzieży wśród młodych odbiorców i ich rodziców. Dzięki tym działaniom nawiązana zostanie także bardziej ścisła współpraca z nauczycielami bibliotekarzami wszystkich wiślańskich placówek oświatowych. Nowe książki zakupione w ramach programu trafią do szkół już na początku września.
    Nowy program jest elementem polityki bibliotecznej MKiDN realizowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Pozyskanie z niego dotacji cieszy tym bardziej, że z terenu powiatu cieszyńskiego wystartowały w nim tylko trzy biblioteki, z których dwie otrzymały dofinansowanie. Biblioteka w Wiśle otrzyma najwyższą dotację, dzięki czemu będzie mogła wesprzeć wiślańskie biblioteki szkolne.

logo BN mkidn_01_cmyk NPRCz

Ten wpis został opublikowany w kategorii Priorytet2. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Skip to top