Archiwum kategorii: grupa dyskusyjna

Przypisanie do tej kategorii powoduje ustawienie tła na chmurę słów, przygotowaną dla grupy dyskusyjnej. Zrobione przez Custom CSS (Wygląd -> Dostosuj).

Potrzeby kulturalne Wisły

Grupa dyskusyjna działająca przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle spotkała się 25 lutego br. i pochyliła nad potrzebami kulturalnymi Wisły. Punktem wyjścia do rozmowy był tekst śp. Jana Kropa „Z przemyśleń nad potrzebami kulturalnymi współczesnej Wisły”. Wizja rozwoju miasta w zakresie kultury opublikowana została w „Pracach Baraniogórskich” w 1988 roku.

Jan Krop przed ponad 30 laty proponował, aby napisać nowy przewodnik po Wiśle, uwzględniający pozyskaną w latach 80. XX wieku wiedzę i w oparciu o nią wyznaczyć dwie trasy zwiedzania miasta. Postulat ten zrealizował dwa lata później publikując wraz z Władysławem Sosną książeczkę pt. „Wisła. Miasto u stóp Baraniej Góry (przewodnik turystyczny)”. Dostrzegał również problem skansenu, na który w tamtym czasie poszukiwano miejsca w Parteczniku oraz enklawy budownictwa drewnianego w centrum miasta, którą sam zaczął tworzyć. Enklawa funkcjonująca jako część Muzeum Beskidzkiego jest jedyną przestrzenią kulturalną, która spośród propozycji Jana Kropa nie traci na aktualności. Niestety nie udało się na cele kulturalne przeznaczyć ani willi Czesława Kuryatty „Światłocień”, ani willi Zofii Degen-Ślósarskiej „Zdrój” i jedynie „Ochorowiczówka” funkcjonuje obecnie jako muzeum i galeria jednocześnie.

Dyskusja potoczyła się wokół potrzeb współczesnej Wisły. W czasach dominacji popkultury należy sobie zadać pytanie, co jako społeczność wiślańska chcielibyśmy osiągnąć w zakresie kultury? Co należy ochronić i promować, a czego się raczej wystrzegać? Na pewno istnieje potrzeba przełożenia na praktykę i popularyzacji nowej wiedzy na temat miasta, jaka została pozyskana na progu XXI wieku i opublikowana w monografii Wisły.

Grupa dyskusyjna Grupa dyskusyjna Grupa dyskusyjna Grupa dyskusyjna Grupa dyskusyjna Grupa dyskusyjna

Wiślanie w Polskich Siłach Zbrojnych

W wiślańskiej bibliotece odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie grupy dyskusyjnej, która podjęła niezmiernie ciekawy, ale i bardzo trudny temat udziału mieszkańców Wisły w działaniach II wojny światowej w oddziałach Polskich Sił Zbrojnych. W dyskusję wprowadziła zebranych historyk Danuta Szczypka, która tworzy bazę mieszkańców Wisły służących w polskich jednostkach na Zachodzie. Zadanie jest niezwykle trudne, gdyż w okresie Polski Ludowej informacja o służbie i pobycie na Zachodzie narażała żołnierza i jego rodzinę na wielkie niebezpieczeństwo.

Większość żołnierzy PSZ była dezerterami z Wehrmachtu, do którego na siłę wcielano m.in. Ślązaków, część stanowili ewakuowani z ZSRR i Francji, a pozostali to uwolnieni jeńcy wojenni, uciekinierzy spod okupacji i Polonia, w tym polscy górnicy pracujący we Francji. Wśród nich było (według ustaleń Danuty Szczypki na dzień dzisiejszy) 188 mieszkańców Wisły, ale z pewnością lista nie jest jeszcze zamknięta. Trzech przedostało się przez zieloną granicę (w tym Adolf Pilch „Góra”, „Dolina”, którego 20. rocznica śmierci minęła 26 stycznia), czterech uciekło z robót, 75 było dezerterami Wehrmachtu lub jeńcami. Losy pozostałych nie są znane. Wiślanie służyli w II Korpusie gen. W. Andersa, w I Dywizji Pancernej gen. S. Maczka, w I Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej gen. S. Sosabowskiego, a nawet jako personel naziemny w lotnictwie oraz w marynarce. Po wojnie większość wróciła do Wisły (80 spoczywa na cmentarzu ewangelickim na Gróniczku, 13 na cmentarzu komunalnym, na cmentarzu katolickim nie ma mieszkańców Wisły z 1939 roku).

Wszystkich, którzy mają wiedzę o wiślańskich żołnierzach, potrafią uzupełnić ich historię lub zrekonstruować szlak bojowy prosimy o kontakt. Udokumentowanie losów wojennych mieszkańców Wisły jest niezmiernie ważne dla dziejów naszej miejscowości (biblioteka@wisla.pl lub tel. 33 8552691).

Grupa dyskusyjna zaprasza na kolejne spotkanie 25 lutego (wtorek) o godz. 16.00. Temat: „Potrzeby kulturalne Wisły. Co zostało z koncepcji przedstawionej w 1988 roku?” Podstawą do dyskusji będzie krótki tekst Jana Kropa dostępny w czytelni biblioteki. Wszystkich chętnych zapraszamy!!!

Grupa dyskusyjna - "Wiślanie w Polskich Siłach Zbrojnych" Grupa dyskusyjna - "Wiślanie w Polskich Siłach Zbrojnych" Grupa dyskusyjna - "Wiślanie w Polskich Siłach Zbrojnych"

Spotkania grupy dyskusyjnej

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śniegonia w Wiśle
oraz
działająca przy bibliotece grupa dyskusyjna
zapraszają do udziału w spotkaniu pt.

Potrzeby kulturalne Wisły. Co zostało z koncepcji przedstawionej w 1988 roku?

Spotkanie odbędzie się 25 lutego 2020 roku, a podstawą do dyskusji będzie krótki tekst Jana Kropa dostępny w czytelni biblioteki
(godz. 16.00 w sali głównej biblioteki (antresola), pl. B. Hoffa 3).