Ochrona krajobrazu

W wiślańskiej bibliotece 28 lutego spotkała się grupa dyskusyjna, która po raz drugi podjęła temat przestrzeni miasta i ochrony krajobrazu. Wprowadzenie do dyskusji przygotował ponownie Piotr Saternus, architekt i urbanista zamieszkały w Wiśle, autor „Leksykonu terminów urbanistyki i planowania przestrzennego”. Kontynuacja tematu styczniowego okazała się bardzo potrzebna, gdyż dyskusja była niezwykle ożywiona.

            Na wstępie zostały omówione pojęcia ładu i porządku w przestrzeni oraz układy uszeregowania obiektów architektonicznych na konkretnych przykładach i rysunkach. Zaraz wybuchła dyskusja, jak to się ma do Wisły, która miejski charakter prezentuje tylko w niektórych częściach gminy. Z racji uwarunkowań geograficznych i historycznych dominuje tu zabudowa rozproszona. Jak stwierdził prelegent, największą wartością Wisły od czasów jej odkrycia dla turystów, były klimat i krajobraz. Klimat z racji zanieczyszczenia powietrza nie jest już atutem Wisły, a krajobraz niszczymy sami, dopuszczając do jego dewastacji przez zabudowywanie coraz wyżej położonych terenów. Budynkami przesłaniamy widoki, o które walczą hotele, apartamentowce i pensjonaty. Warto zatem wykonać zwykłą analizę SWOT dla zorientowania się jakie Wisła ma mocne i słabe strony w zakresie kształtowania i ochrony przestrzeni, jakie są dalsze możliwości i zakresy działań i co zagraża zrównoważonemu rozwojowi miejscowości dziś i w przyszłości.

            Na zakończenie przedstawione zostały wyniki ankiety, którą przygotował i której wyniki opracował pan Piotr Saternus. Respondenci będący mieszkańcami Wisły wskazali, że Wisła ma „trochę” miejski charakter, a to co przede wszystkim należy poprawić to zabudowa i miejsca publiczne. Najlepiej wkomponowanym w otoczenie budynkiem jest Zamek Prezydenta RP, najgorzej hala sportowa w Centrum Wisły. Najpiękniejsze wiślańskie doliny to Dziechcinka, Malinka i Czarne, brzydkie jest centrum miasta z powodu hałasu, spalin, tłoku i śmieci, także reklamowych. Najładniejsze grzbiety to Cieńków, Kozińce i Krzywy, głównie ze względu na wspaniałe widoki oraz mniej osób, ale także ze względu na las i łatwy dostęp. Zapraszamy na kolejną dyskusję 28 marca. Rozmawiać będziemy o formach obchodzenia rocznic reformacji.

grDysk_16 grDysk_03 grDysk_02
grDysk_07 grDysk_05 grDysk_08
grDysk_09 grDysk_11 grDysk_12
grDysk_15 grDysk_13 grDysk_17

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia 2017. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Skip to top