Od kuczy do zómku

Promocja bardzo nietypowej książki pt. „Od kuczy do zómku. Dzieje gospodarstw i budynków mieszkalnych w Wiśle” odbyła się w 30 października w Domu Zborowym. Jej autorem jest Jan Procner, który swoją pracę wykonał i podarował mieszkańcom Wisły z okazji jubileuszu 500 lat reformacji. Książkę wydało Wydawnictwo Luteranin Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle w ramach zadania publicznego dofinansowanego przez miasto Wisła.

Na promocję zorganizowaną przez parafię i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wiśle przybyło wielu zainteresowanych, wśród których znaleźli się duchowni, burmistrz miasta Tomasz Bujok, goście z Cieszyna: dr hab. Wacław Gojniczek i kustosz Muzeum Protestantyzmu i Biblioteki i Archiwum Tschammera Marcin Gabryś oraz przede wszystkim mieszkańcy Wisły. Na początku dyrektor biblioteki odczytała fragment prozy Jerzego Pilcha poświęcony starej numeracji wiślańskich domostw. Z okazji 500 lat reformacji na temat wybitnych ewangelików zasłużonych dla polskiej nauki, kultury i życia społecznego mówił ks. proboszcz i radca Diecezji Cieszyńskiej Waldemar Szajthauer. O rozwoju Wisły jako luterańskiej miejscowości opowiedziała historyk Danuta Szczypka, zaś na temat samej książki wypowiedział się jej Autor – Jan Procner. Dzieło powstawało przez kilka ostatnich lat i jest wynikiem żmudnej pracy w archiwach, bibliotekach i urzędach.

Książka składa się z kilku bardzo obszernych tabel, w których zawarte zostały informacje na temat wszystkich budynków mieszkalnych w Wiśle począwszy od najstarszych gruntów i budynków zapisanych w urbarzu w 1643 roku. Następnie Autor odnotował kolejne zmiany numerów domów w XVIII i XIX wieku aż do nadania nazw ulic i wprowadzenia nowej numeracji w roku 1975. Dzięki temu można prześledzić dzieje danego gospodarstwa od początku jego istnienia do chwili obecnej i dowiedzieć się nie tylko w jakiej części Wisły się znajduje, ale kto go i w jakim czasie zamieszkiwał, przy czym nie chodzi tylko o właścicieli, ale także komorników czy lokatorów.

Publikację wydaną dzięki wsparciu finansowemu miasta Wisła w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego można otrzymać w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej po wpisaniu się na listę odbiorców. Dziękujemy Autorowi i życzymy ciekawej lektury!

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia 2017. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Skip to top