Legendy i podania od źródeł Wisły

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle 16 listopada odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Legendy i podania od źródeł Wisły” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2017”. Wśród zaproszonych uczestników i realizatorów przedsięwzięcia znaleźli się partnerzy i goście: burmistrz miasta Wisła – Tomasz Bujok, sekretarz miasta Sylwester Foltyn, nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła – Andrzej Kudełka oraz instruktor Beata Parchańska z powiatowej Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Bogaty program spotkania i liczba jego uczestników utwierdziły wykonawców w przekonaniu, że projekt był właściwą odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności.

        W podsumowaniu wzięli udział wszyscy uczestnicy wydarzeń realizowanych w ramach projektu. Były to dzieci i wolontariusze z Letniej Akademii Zabawy, którzy wspólnie odbyli sześć wycieczek śladami bohaterów wiślańskich legend oraz sześć warsztatów literacko-plastycznych oraz uczestnicy Dnia Głośnego Czytania czyli najlepsi czytelnicy bibliotek szkolnych z pięciu szkół wiślańskich, którzy wzięli udział w warsztatach teatralnych pod pomnikiem „Źródeł Wisły”. Obecni byli wędrowcy podążający śladem XIX-wiecznych wypraw na Baranią Górę oraz jury i uczestnicy konkursu fotograficznego. Celem projektu było wydanie książki dla dzieci i udostępnienie i upowszechnienie wiślańskich legend i podań. Piękne, nowe wydawnictwo zilustrowała Justyna Dłużniewska, która jako pierwsza odebrała autorskie egzemplarze.

        Książkę w Roku rzeki Wisły wręczono wszystkim dzieciom uczestniczącym w projekcie oraz partnerom i gościom. Publikację odebrały także przedstawicielki wiślańskich szkół podstawowych, do których biblioteka przekazała po 30 egzemplarzy oraz biblioteka powiatowa, dla wszystkich bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego. Każdy chętny, po wpisaniu się na listę odbiorców, otrzymywał książkowy prezent, którego zadaniem jest trafić pod wiślańskie (i nie tylko) strzechy.

        Następnie ogłoszone zostały wyniki konkursu fotograficznego zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wiśle i Nadleśnictwo Wisła. Nagrodę główną burmistrza miasta Wisła zdobyła Magdalena Michalik, w poszczególnych kategoriach zwyciężyli zaś Dariusz Krawczyk, Weronika Raszka i Paweł Cieślar. Jury przyznało także dwa wyróżnienia, które zdobyły Wiktoria Miś i Małgorzata Śmieszek-Glanc. Nagrody wręczyli ich fundatorzy burmistrz miasta Wisła Tomasz Bujok i nadleśniczy Andrzej Kudełka w towarzystwie przedstawicieli jury. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni przez wiślańską bibliotekę, która przygotowała także wystawę nadesłanych na konkurs fotografii. Ekspozycję „U źródeł Wisły” można oglądać do końca roku w godzinach pracy wypożyczalni.

        Po przerwie, podczas której odbył się wernisaż wystawy, biblioteka zaprosiła wszystkich uczestników spotkania na projekcję dokumentalnego filmu przyrodniczego „Niedźwiedź. Władca gór”. Mistrzowskie zdjęcia i trzymająca w napięciu akcja zachwyciły widzów. Bardzo miłą niespodzianką była obecność autora filmu (zdjęć, scenariusza i reżysera) Krystiana Matyska, który po projekcji otrzymał gromkie brawa i odpowiadał na pytania publiczności.

        Biblioteka dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji trwającego sześć miesięcy projektu, gratuluje laureatom konkursu i zaprasza na wystawę. Książka jest dostępna w bibliotece.

 

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia 2017. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Skip to top