Jest 4 tom Monografii Wisły!

Promocja 4 tomu Monografii Wisły odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej 30 listopada 2017 roku w ramach drugiej części XXXV sesji Rady Miasta Wisły. W uroczystym posiedzeniu uczestniczyli radni i władze miasta, autorzy, Zespół redakcyjny, zaproszeni goście oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. Tom 4 dotyczy dziejów Wisły w latach międzywojennych i podczas drugiej wojny światowej.

Drugą część sesji otworzył przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski. Następnie przemówienie wygłosił burmistrz Wisły Tomasz Bujok, który zwrócił uwagę na potrzebę zgłębiania wiedzy historycznej i bogactwa kulturowego miasta oraz wyraził wdzięczność wszystkim angażującym się w prace nad badaniami Wisły. Z kolei na temat pracy Zespołu redakcyjnego, działającego z przerwą od 15 lat, głos zabrała jego przewodnicząca dr Renata Czyż. Refleksja dotyczyła początków pracy nad monografią, która rozpoczęła się w Muzeum Beskidzkim w Wiśle w 2002 roku oraz osób, które przyczyniły się do jej powstania. Wspominano redaktor Teresę Łączyńską, autorów Jana Kropa i Franciszka Drewnioka oraz sekretarza miasta Jana Cieślara.

Prezentacji książki dokonały jej Autorki: Danuta Szczypka, która opisała rozwój Wisły w latach międzywojennych: przemiany społeczno-polityczne oraz gospodarcze, wielkie inwestycje, ale także rodzące się i dawniejsze problemy. Problemy badawcze związane z opisem działań okupanta w Wiśle, postaw mieszkańców wobec niego, strat wśród mieszkańców podczas drugiej wojny światowej oraz samych działań wojennych przedstawiła dr Alicja Pylypenko-Czepczor. Następnie Beata Mendrek przedstawiła miejsca pamięci ofiar drugiej wojny światowej znajdujące się na terenie miasta, które zostały ujęte w aneksie do 4 tomu.

Na zakończenie burmistrz miasta Wisła Tomasz Bujok podziękował autorkom i Zespołowi redakcyjnemu wręczając kwiaty i egzemplarze autorskie wydawnictwa, a przewodniczący Rady Miasta zamknął XXXV sesję Rady Miasta. Tom 4 Monografii Wisły można nabyć w Wiślańskim Centrum Kultury oraz księgarni. Życzymy ciekawej lektury!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia 2017. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Skip to top