Spór światopoglądowy

Ostatni tegoroczny wykład Wakacyjnej Akademii Kultury odbył się 26 lipca w wiślańskiej bibliotece i dotyczył sporu światopoglądowego. Poruszał on kwestię, kto bardziej istotny z punktu widzenia filozofii: jednostka czy społeczeństwo? Czy osoba istnieje bez innych, czy jest tylko wytworem większej grupy, a bez relacji międzyludzkich po prostu się nie liczy.

Filozoficzno-socjologiczne rozważania prowadził tym razem dr hab. Marek Rembierz, pochodzący z Ustronia pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. W swoich badaniach i publikacjach zajmuje się metafilozofią i historią filozofii, aksjologią i etyką, historią idei religijnych i dialogiem międzyreligijnym, a także pedagogiką, edukacją międzykulturową i krytyką artystyczną. Jak na mieszkańca Ustronia przystało swoje rozważania rozpoczął od analizy dzieła wybitnego polskiego socjologa z Ustronia, prof. Jana Szczepańskiego „O indywidualności” (1985). Dalej już była cała plejada filozofów od Thomasa Hobbesa (1588-1679) po Karla Poppera (1902-1994) i Tadeusza Kotarbińskiego (1886-1981). Nierozwiązany problem filozofów społecznych ukazuje jednak niebezpieczeństwo wykluczenia, a nawet eksterminacji jednostki „wadliwej” w przekonaniu ogółu czyli nie poddającej się socjalizacji czy niedostosowanej społecznie.

Po wykładzie rozmawiano m.in. o terrorze ciągłej wojny, w jakiej funkcjonuje człowiek współczesny, który nieustannie straszony jest wymianą na kogoś innego. Iluzji, jaką są działania instytucji, a nie pojedynczych osób i odczłowieczaniu jednostki, która ma tylko odpowiadać oczekiwaniom społecznym, a nie rozwijać swoje indywidualne cechy.

Wakacyjna Akademia Kultury 2018 dobiegła końca. Dziękujemy prelegentom za inspirujące wykłady i ciekawe dyskusje, a słuchaczom za czynny udział w spotkaniach. Mamy nadzieję na kolejne wykłady i naukowe spotkania za rok!

Zdjęcie z ostatniego wykładu WAK 2018 -spór światopoglądowy Zdjęcie z ostatniego wykładu WAK 2018 -spór światopoglądowy Zdjęcie z ostatniego wykładu WAK 2018 -spór światopoglądowy Zdjęcie z ostatniego wykładu WAK 2018 -spór światopoglądowy Zdjęcie z ostatniego wykładu WAK 2018 -spór światopoglądowy Zdjęcie z ostatniego wykładu WAK 2018 -spór światopoglądowy Zdjęcie z ostatniego wykładu WAK 2018 -spór światopoglądowy Zdjęcie z ostatniego wykładu WAK 2018 -spór światopoglądowy Zdjęcie z ostatniego wykładu WAK 2018 -spór światopoglądowy Zdjęcie z ostatniego wykładu WAK 2018 -spór światopoglądowy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia 2018. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Skip to top