Historia na scenie

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia 15 listopada 2018 roku zakończyły się wiślańskie obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Biblioteka finalizowała projekt realizowany przez ostatnie miesiące, a miasto pracę dwóch roboczych Zespołów tematycznych powołanych przez burmistrza miasta Tomasza Bujoka. Efektem ich pracy są: całoroczny cykl wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości oraz program edukacji regionalnej dla wiślańskich szkół.

Po powitaniu gości na scenie pojawili się młodzi aktorzy. Inscenizację pt. „Jaka potężna siła nami toczy…” niepodległość z wiślańskiej perspektywy przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle pod kierunkiem dr Xymeny Borowiak. Spektakl stanowił rekonstrukcję wydarzeń, które miały miejsce w Wiśle w 1918 i 1919 roku. Autorski scenariusz powstał na podstawie źródeł historycznych, które upowszechniła Danuta Szczypka publikując w ramach źródeł do Monografii Wisły protokoły Wydziału Gminnego, czyli zapisy posiedzeń dawnej Rady Gminy ówczesnej wsi „na Wisłach”. Młodzi aktorzy wcielili się w postacie historyczne: członków Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, mieszkańców Wisły (m.in. wójta Pawła Raszkę, pastora Jerzego Mrowca, nauczyciela Józefa Goszyka) oraz członków alianckiej Międzysojuszniczej Komisji Kontrolującej, która zawitała do wsi w marcu 1919 roku i przed którą wystąpiły wiślańskie dzieci w regionalnym repertuarze. W tej roli świetnie spisali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wiśle Czarnem przygotowani przez dyrektor Elżbietę Szajtauer. Za zaangażowanie wszyscy aktorzy otrzymali nagrody książkowe.

Biblioteka miejska w Wiśle tym samym zakończyła realizację projektu zatytułowanego „W spadku po przodkach. Wiślańskie dziedzictwo kulturowe”, który otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury z programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”. W ramach projektu odbyła się wycieczka edukacyjna do Zamku Prezydenta RP na Zadnim Groniu prezentująca dziedzictwo architektoniczne regionu, pokaz filmu dokumentalnego pt. „Jego kochana, dumna prowincja” na temat Kornela Filipowicza prezentujący tradycje literackie i opisany wyżej spektakl, który prezentował dziedzictwo historyczne Wisły oraz Śląska Cieszyńskiego. Wśród działań projektowych znalazło się także miejsce na druk programu edukacji regionalnej, który w przyszłości ma być realizowany w szkołach podstawowych.

Dostrzegając problem zachowania wiślańskiego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń Zarządzeniem z dnia 12 kwietnia 2017 roku burmistrz miasta Wisła Tomasz Bujok powołał do życia Zespół do spraw edukacji regionalnej. Zespół w ciągu dziesięciu miesięcy pracy opracował program, który podlegał jeszcze konsultacjom merytorycznym, których dokonały panie z Zespołu Monografii Wisły: Danuta Szczypka i Beata Mendrek. W skład Zespołu wchodziło 10 osób, nauczycieli wiślańskich szkół podstawowych. Opublikowany w ramach projektu program został wręczony burmistrzowi miasta, autorkom, recenzentkom i osobom zaangażowanym w ochronę dziedzictwa kulturowego Wisły. Trafi on także do wszystkich szkół podstawowych na terenie miasta.

Na zakończenie spotkania głos zabrał burmistrz Tomasz Bujok, który podsumował obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości, wymieniając wydarzenia, które miały miejsce w Wiśle w okresie od kwietnia do listopada 2018 roku. Szczególne słowa podziękowania skierował do członków powołanego przez siebie Zespołu ds. organizacji obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości w Wiśle, w skład którego wchodzili historyk Danuta Szczypka, radny Powiatu Cieszyńskiego, a niedługo Sejmiku Śląskiego Andrzej Molin, sekretarz miasta Sylwester Foltyn oraz jako przewodnicząca dyrektor biblioteki Renata Czyż. Zespół stanowił merytoryczny głos doradczy wszystkich działań podjętych przez poszczególne referaty Urzędu Miejskiego, jednostki organizacyjne i instytucje kultury, które złożyły się na wiślańskie obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Burmistrz podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tych wydarzeń, a mieszkańcom za udział w nich, co pozwoliło godnie zaakcentować tę wielką rocznicę w Wiśle.

Renata Czyż

Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległościPrzedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia 2018. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Skip to top