Od kolybki po kierchow

Grupa dyskusyjna działająca przy wiślańskiej bibliotece podjęła temat obrzędów związanych z kolejnymi etapami życia człowieka. Rys historyczny został oparty na publikacjach Bogumiła Hoffa i Marii Pilch, a współczesność na pamięci uczestników dyskusji. Prowadzącym spotkanie był Jerzy Kufa, który na potrzeby grupy spisał wspomnienia swoich informatorów.

Omawiano zwyczaje związane z połogiem i chrzcinami, a następnie wychowaniem dziecka, które niegdyś ciężko pracowało w gospodarstwie lub szło na służbę do bogatszych krewnych lub gazdów. Dyskusja toczyła się wokół zmian zachodzących w obyczajowości wiślańskiej i wskazywała, jakie zwyczaje zachowały się do dziś i w jakiej formie (np. nowiecka, namowy i kołocze przed weselem), a jakie całkowicie zaniknęły (noszaczka do chrztu, przedniorka podczas konfirmacji, śpiew dzieci szkolnych na pogrzebach).

Efektem pracy grupy dyskusyjnej będzie kolejna tabela obrazująca przemiany w wiślańskiej obrzędowości. Następne spotkanie odbędzie się 25 czerwca i zostanie poświęcone życiu i twórczości Stanisława Hadyny, a zwłaszcza jego wiślańskim korzeniom. Zapraszamy!!!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia 2019. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Skip to top