Projekt „Biblioteka +”

logo 

Projekt Przebudowa pomieszczeń Domu Zdrojowego wraz z budową windy na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Śniegonia w Wiśle z Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”

Od marca do października 2013 roku trwały starania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Śniegonia o pozyskanie dotacji z rządowego Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”. Celem programu finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych oraz przekształcenie ich w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury i ośrodki życia społecznego. Procedura przygotowania odpowiedniej dokumentacji trwała długo, ale zakończyła się sukcesem, gdyż w październiku dyrektor biblioteki podpisała umowę z operatorem priorytetu, którym jest Instytut Książki w Krakowie.

W roku 2013 zlecony przez bibliotekę projekt na przebudowę pomieszczeń Domu Zdrojowego wraz z budową windy na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Śniegonia w Wiśle przygotowała Pracownia Architektoniczna S.C. „CAMPO” z Katowic. Projekt budowlany zyskał akceptację i stosowne uzgodnienia z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Katowicach Delegaturą w Bielsku-Białej. Na podstawie tych dokumentów Starostwo Powiatowe w Cieszynie wydało pozwolenie na wykonanie robót budowlanych.

Projekt współfinansowany przez Gminę Wisła w roku 2014 zakłada generalny remont obecnego lokalu biblioteki, w którym powstaje nowa pracownia komputerowa i wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży. Prace już trwają.

Kolejnym etapem w roku 2015 będzie przebudowa i remont sali dawnego kina oraz budowa windy, tak aby wszyscy mieli dostęp do biblioteki i imprez kulturalnych organizowanych w jej murach. W sali byłego kina na co dzień znajdować się będzie wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych, ale zachowany zostanie także jej wielofunkcyjny charakter. Nowy ekran i projektor umożliwią projekcje multimedialne i filmowe, a z nadal istniejącej sceny korzystać będą nie tylko literaci podczas spotkań autorskich, ale również inni artyści.

Dzięki realizacji projektu Wisła zyska w centrum miasta placówkę kulturalną z nową aranżacją wnętrz i wyposażeniem. Ta wielofunkcyjna przestrzeń publiczna będzie dostępna na co dzień i dla mieszkańców, i dla turystów, na czym skorzysta nie tylko biblioteka, ale całe miasto.

WIZUALIZACJA_SALA_DZIECI wiz lada O wiz 1 jasno

Ten wpis został opublikowany w kategorii biblioteka_plus. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Skip to top