500 lat reformacji

„Obchody Pamiątki Reformacji w Wiśle w XIX i XX wieku w kontekście rocznicy 500 lat reformacji” były tematem kolejnego spotkania grupy dyskusyjnej, które odbyło się 28 marca w wiślańskiej bibliotece. Historyczne wprowadzenie do dyskusji przygotowała Danuta Szczypka, a w rozmowie udział wzięli ks. Waldemar Szajthauer i ks. Łukasz Ostruszka.

            Pierwsza wzmianka dotycząca obchodów rocznicy reformacji w Wiśle pochodzi z 1817 roku, kiedy ewangelicy cieszyńscy organizowali uroczyste nabożeństwa w swoich zborach. 300-lecie wydarzeń w Wittenberdze zasygnalizowano w Kościele Jezusowym w Cieszynie oraz nowych domach modlitwy, wzniesionych po Patencie tolerancyjnym, o czym świadczy Jura Gajdzica, chłopski „piśmiorz” z Cisownicy. 400 lat reformacji obchodzono w 1917 roku, choć trwała jeszcze I wojna światowa. Zwykle przystrajano kościół młodymi drzewkami i girlandami z kwiatów i zieleni, nabożeństwom towarzyszyła bardziej okazała oprawa muzyczna i podniosły nastrój. Od 1903 roku urządzano akademie dla dzieci i młodzieży szkolnej, gdyż 31 października w monarchii Habsburgów był dla ewangelików dniem wolnym od nauki. Na przełomie wieków pamiętano o wielu reformatorach Kościoła, dzieci deklamowały wiersze nie tylko o Marcinie Lutrze, ale także Janie Husie, Filipie Melanchtonie czy Janie Kalwinie.

            W latach międzywojennych szczególnie obchodzono Pamiątkę Reformacji w 1924 roku, kiedy towarzyszyła jej uroczystość powitania nowego, wielkiego dzwonu. W latach 30. XX wieku akademie urządzał Związek Polskiej Młodzieży Ewangelickiej, utrwalił się także zwyczaj organizowania koncertów. Po II wojnie światowej warunki działalności wszystkich Kościołów i wyznań zmieniły się. Państwo socjalistyczne toczyło walkę z kościołami (Millenium Chrztu Polski a Tysiąclecie Państwa Polskiego), dlatego w 1967 roku 450-lecie reformacji miało odbywać się bez manifestacyjnych i widowiskowych uroczystości. W późniejszych latach w dzień Pamiątki Reformacji organizowano wykłady, ewangelizacje i koncerty.

            Do dyskusji o obchodach reformacji zasiadło 20 osób różnych wyznań. Zauważone zostało zachowanie władz Kościoła Rzymskokatolickiego i władz państwowych wobec 500 lat reformacji. Doceniano obecność papieża Franciszka I na uroczystym nabożeństwie reformacyjnym w Szwecji oraz prymasa polski abp. Wojciecha Polaka w Cieszynie. Jeden z dyskutantów stwierdził, że pięknie zachowały się samorządy, zwłaszcza w województwach śląskim, dolnośląskim i warmińsko-mazurskim, gdzie sejmiki wojewódzkie podjęły uchwałę o Roku Reformacji. Wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych odbywa się w tym roku, reformacja bowiem to nie tylko reforma Kościoła, ale wielkie przemiany społeczno-polityczne i kulturowe, które odcisnęły swe piętno w dziedzinach takich jak oświata, gospodarka i szeroko pojęta kultura.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia 2017. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Skip to top