Wiślańskie gospody i restauracje

Dnia 27.02.2018 r. odbyło się kolejne spotkanie Klubu dyskusyjnego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle. Tym razem tematem spotkania były: karczmy, gospody i restauracje w Wiśle. Zastanawiano się jaką rolę w środowisku wiślan pełniły te lokale i jak w miarę rozwoju miejscowości zmieniała się ich funkcja? Omawiany temat podzielono na trzy okresy: a) do 1919 r., b) okres międzywojenny, c) okres powojenny. Omawiając każdy z wyżej wymienionych okresów poruszono stosunek ówczesnych władz gminy do problemu wyszynku (sprzedaży alkoholi) oraz skutków społecznych związanych ze spożywaniem alkoholu. Ustalono ilość gospód, karczm, restauracji oraz ich lokalizację. Częściowo udało się uzyskać informację o ich właścicielach lub kierownikach.

Należałoby podjąć próbę spisania historii powstania i działalności poszczególnych gospód, jako ważnego czynnik życia społeczeństwa wiślańskiego. Kolejnym tematem spotkania będą „Dzieje wiślańskiego basenu”, zapraszamy 27 .03 2018 r na godz. 16.00. 

Jerzy Kufa 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia 2018. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
Skip to top