Archiwum kategorii: Bez kategorii

Wiślańska obrzędowość doroczna

Ostatnie w tym roku spotkanie grupy dyskusyjnej działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się 27 listopada. Zebrani na wniosek prowadzącej temat dyrektor biblioteki podjęli zagadnienie roku obrzędowego w Wiśle. Świetnie sprawdziła się w tym przypadku metoda „burzy mózgów”.

Pretekstem do podjęcia problematyki roku obrzędowego w Wiśle stały się publikacje albumowe Roberta Garstki, które dokumentują kultywowane po dziś dzień obrzędy na terenie województwa śląskiego. Piękne wydawnictwa pozostawiają pewien niedosyt, dlatego zainspirowały temat dla grupy dyskusyjnej, która zastanawiała się m.in. nad odmiennością kulturową Wisły oraz nad jej przyczynami. Niektóre z prezentowanych w albumach obrzędów w świetle literatury dotyczącej Wisły okazały się wymarłymi, inne zmieniły formę. Głos zabrało kilka osób opisując obrzędy praktykowane przez ich dziadków lub rodziców, a także te przyniesione przez osadników i zaadoptowane przez górali lub praktykowane tylko przez niektóre grupy mieszkańców.

Temat, mimo burzliwej dyskusji, został zaledwie dotknięty, dlatego podczas kolejnych spotkań będzie kontynuowany. Następne spotkanie zostało zaplanowane na 29 stycznia 2019 roku (jak zawsze ostatni wtorek miesiąca) na godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Spotkanie grupy dyskusyjnej 28.11.2018 Spotkanie grupy dyskusyjnej 28.11.2018 Spotkanie grupy dyskusyjnej 28.11.2018 Spotkanie grupy dyskusyjnej 28.11.2018

Na szlakach pieszym i „rakietowym”

Serdecznie zapraszamy na wystawę fotografii wykonanych przez Piotra Długosza

Na szlakach pieszym i „rakietowym”

Zdjęcie do wystawy "na szlakach pieszym i rakietowym"

Szlak pieszy – to zdjęcia zrobione podczas wycieczek po najbliższej okolicy i dalszych wypraw.

Szlak „rakietowy” – to zdjęcia różnych obiektów w kosmosie (galaktyki, mgławice, gromady gwiazd) robione przez teleskop.

Wystawę można oglądać do 30.01.2019 w godzinach pracy biblioteki.

Dom Zdrojowy, pl. Hoffa 3.

Wstęp wolny!

 

Jubileusz 25-lecia Filii PSM

Filia Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle obchodziła 25-lecie działalności. Jubileuszowy koncert odbył się 22 listopada w sali głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Śniegonia. Były przemówienia i gratulacje, popisy solistów i zespołów – jednym słowem muzyczna uczta duchowa.

W części oficjalnej głos zabrał kierownik Filii PSM w Wiśle Cezary Drzewiecki, w imieniu dyrektora PSM w Cieszynie Sławomira Machały – zastępca dyrektora Katarzyna Kamińska oraz burmistrz Wisły Tomasz Bujok. Burmistrz miasta wraz z przewodniczącym Rady Miasta Januszem Podżorskim wręczyli kierownikowi Filii wspaniały prezent: nowy akordeon, na którym będą się uczyli kolejni adepci szkoły. Życzenia i gratulacje składali również zaproszeni goście, a kierownik Filii dziękował władzom szkolnym, mecenasom i sponsorom oraz kadrze pedagogicznej, rodzicom, absolwentom i uczniom.

W części artystycznej wystąpili absolwenci i uczniowie. Publiczność wysłuchała utworów wykonanych przez Orkiestrę Misyjną pod dyrekcją Lidii Barczuk, Zespołu „Cześć” pod dyrekcją Filipa Króla oraz solistów: Patryka Demkowskiego, duetu fortepianowego Gabrieli Cichy i Zuzanny Kani, klarnecistki Kingi Patyk i flecistki Oliwii Wantulok. Koncert, prowadzony przez Krystynę Peluchę, zwieńczył występ szkolnej Orkiestry jubileuszowej pod dyrekcją Mariusza Oślizło, złożonej z uczniów i nauczycieli grających na instrumentach dętych.

Słodki poczęstunek dla artystów i publiczności ufundowali mecenasi Filii: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Wiśle oraz Urząd Miasta Wisła, który od 25 lat dotuje szkołę udostępniając jej nieodpłatnie szereg pomieszczeń w budynku dawnej willi „Beskid”. Szkole muzycznej w Wiśle życzymy kolejnych jubileuszy i dalszych sukcesów uczniów i absolwentów, które napawają dumą całą lokalną społeczność. 100 lat!

Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle Koncert z okazji 25-lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle

Historia na scenie

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia 15 listopada 2018 roku zakończyły się wiślańskie obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Biblioteka finalizowała projekt realizowany przez ostatnie miesiące, a miasto pracę dwóch roboczych Zespołów tematycznych powołanych przez burmistrza miasta Tomasza Bujoka. Efektem ich pracy są: całoroczny cykl wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości oraz program edukacji regionalnej dla wiślańskich szkół.

Po powitaniu gości na scenie pojawili się młodzi aktorzy. Inscenizację pt. „Jaka potężna siła nami toczy…” niepodległość z wiślańskiej perspektywy przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle pod kierunkiem dr Xymeny Borowiak. Spektakl stanowił rekonstrukcję wydarzeń, które miały miejsce w Wiśle w 1918 i 1919 roku. Autorski scenariusz powstał na podstawie źródeł historycznych, które upowszechniła Danuta Szczypka publikując w ramach źródeł do Monografii Wisły protokoły Wydziału Gminnego, czyli zapisy posiedzeń dawnej Rady Gminy ówczesnej wsi „na Wisłach”. Młodzi aktorzy wcielili się w postacie historyczne: członków Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, mieszkańców Wisły (m.in. wójta Pawła Raszkę, pastora Jerzego Mrowca, nauczyciela Józefa Goszyka) oraz członków alianckiej Międzysojuszniczej Komisji Kontrolującej, która zawitała do wsi w marcu 1919 roku i przed którą wystąpiły wiślańskie dzieci w regionalnym repertuarze. W tej roli świetnie spisali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wiśle Czarnem przygotowani przez dyrektor Elżbietę Szajtauer. Za zaangażowanie wszyscy aktorzy otrzymali nagrody książkowe.

Biblioteka miejska w Wiśle tym samym zakończyła realizację projektu zatytułowanego „W spadku po przodkach. Wiślańskie dziedzictwo kulturowe”, który otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury z programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”. W ramach projektu odbyła się wycieczka edukacyjna do Zamku Prezydenta RP na Zadnim Groniu prezentująca dziedzictwo architektoniczne regionu, pokaz filmu dokumentalnego pt. „Jego kochana, dumna prowincja” na temat Kornela Filipowicza prezentujący tradycje literackie i opisany wyżej spektakl, który prezentował dziedzictwo historyczne Wisły oraz Śląska Cieszyńskiego. Wśród działań projektowych znalazło się także miejsce na druk programu edukacji regionalnej, który w przyszłości ma być realizowany w szkołach podstawowych.

Dostrzegając problem zachowania wiślańskiego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń Zarządzeniem z dnia 12 kwietnia 2017 roku burmistrz miasta Wisła Tomasz Bujok powołał do życia Zespół do spraw edukacji regionalnej. Zespół w ciągu dziesięciu miesięcy pracy opracował program, który podlegał jeszcze konsultacjom merytorycznym, których dokonały panie z Zespołu Monografii Wisły: Danuta Szczypka i Beata Mendrek. W skład Zespołu wchodziło 10 osób, nauczycieli wiślańskich szkół podstawowych. Opublikowany w ramach projektu program został wręczony burmistrzowi miasta, autorkom, recenzentkom i osobom zaangażowanym w ochronę dziedzictwa kulturowego Wisły. Trafi on także do wszystkich szkół podstawowych na terenie miasta.

Na zakończenie spotkania głos zabrał burmistrz Tomasz Bujok, który podsumował obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości, wymieniając wydarzenia, które miały miejsce w Wiśle w okresie od kwietnia do listopada 2018 roku. Szczególne słowa podziękowania skierował do członków powołanego przez siebie Zespołu ds. organizacji obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości w Wiśle, w skład którego wchodzili historyk Danuta Szczypka, radny Powiatu Cieszyńskiego, a niedługo Sejmiku Śląskiego Andrzej Molin, sekretarz miasta Sylwester Foltyn oraz jako przewodnicząca dyrektor biblioteki Renata Czyż. Zespół stanowił merytoryczny głos doradczy wszystkich działań podjętych przez poszczególne referaty Urzędu Miejskiego, jednostki organizacyjne i instytucje kultury, które złożyły się na wiślańskie obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Burmistrz podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tych wydarzeń, a mieszkańcom za udział w nich, co pozwoliło godnie zaakcentować tę wielką rocznicę w Wiśle.

Renata Czyż

Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległościPrzedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości Przedstawienie na 100lecie odzyskania niepodległości

Tomasz Stockinger w Wiśle

Na scenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle 8 listopada wystąpił znany i powszechnie lubiany aktor Tomasz Stockinger. Koncert pt. „Już nie zapomnisz mnie” rozpoczął cykl wiślańskich uroczystości listopadowych związanych z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wśród gości znaleźli się burmistrz miasta Wisła Tomasz Bujok, sekretarz miasta Sylwester Foltyn oraz dyrektor Zamku Prezydenta RP na Zadnim Groniu Alicja Cieślar.

Koncert pt. „Już nie zapomnisz mnie” był wspomnieniem dwudziestolecia międzywojennego w muzyce i słowie, oddającym klimat tamtej epoki. Zebrana w sali Domu Zdrojowego publiczność usłyszała najpierw nagranie głosu marszałka Józefa Piłsudskiego, a następnie najpiękniejsze piosenki polskiego kina przedwojennego. Romantyczne i zadziorne, melancholijne i komiczne – teksty autorstwa legend polskiej literatury muzycznej: Hemara, Tuwima, Warsa czy Petersburskiego. Tytuł koncertu zaczerpnięty został z piosenki „Już nie zapomnisz mnie”, która stanowiła główny motyw muzyczny polskiej komedii „Zapomniana melodia” z 1938 roku, a wykonawca recitalu jako aktor oddał hołd gwiazdom kina przedwojennego i przypomniał takie osobowości jak Eugeniusz Bodo, Aleksander Żabczyński czy Antoni Fertner. Koncert ożywił elegancję i szyk minionych lat, wciąż tak żywo wspominanych, także jako najpiękniejsze lata młodego państwa, jakim była wtedy Polska i świetnie wpisał się w dzieje sali biblioteki, która powstała w okresie międzywojennym i w której niegdyś funkcjonowało kino.

Tomasz Stockinger, znany i lubiany aktor teatralny i filmowy stale obecny w polskim teatrze, kinie, telewizji i na estradzie szybko nawiązał żywy kontakt z wiślańską publicznością. Towarzyszył mu na fortepianie Stefan Gąsieniec – kompozytor, aranżer muzyczny i pianista, występujący w kraju i za granicą z gwiazdami światowego jazzu i z większością gwiazd polskiej sceny muzycznej. Nie obyło się bez bisów i owacji na stojąco. Dziękujemy artystom i widowni za tak liczne przybycie i żywy udział w koncercie oraz zapraszamy na kolejne uroczystości w dniach 11 i 15 listopada.

Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece   Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece Występ Tomasza Stockingera w wiślańskiej bibliotece

Dzieje Nadleśnictwa Wisła

Ostatnie, comiesięczne spotkanie grupy dyskusyjnej działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle odbyło się 30 października, a jego tematem były dzieje Nadleśnictwa Wisła. Gościem zebranych i biblioteki był zastępca nadleśniczego mgr inż. Andrzej Klimek, który wygłosił krótki wykład zilustrowany ciekawą prezentacją multimedialną. Wystąpienie obejmowało historię gospodarki leśnej w czasach Komory Cieszyńskiej (pierwsze prace urządzeniowe lasu zostały przeprowadzone w latach 1890-1901), dzieje wzniesionych przez leśników budynków (leśniczówek i gajówek) oraz losy pracowników, zwłaszcza podczas drugiej wojny światowej. W dyskusji, która wywiązała się po wykładzie poruszano dzieje gospodarki leśnej, w tym zamieranie świerczyn i plagę konika, efekty wolierowej hodowli głuszca oraz głośnych ostatnio zniszczeń dokonywanych na polach uprawnych przez dziki czy powrotu drapieżników takich jak wilki w beskidzkie lasy. Uczestnicy spotkanie opuszczali bibliotekę bardzo zadowoleni i z głowami pełnymi ciekawych informacji. Zainteresowanych zapraszamy do wypożyczalni po wydawnictwa Nadleśnictwa Wisła oraz do czytelni prasy do lektury czasopisma „Echa Leśne”.

Tematem kolejnego spotkania 27 listopada o godz. 16.00 będzie wiślańska obrzędowość doroczna. W wypożyczalni można zapoznać się z najnowszymi wydawnictwami na ten temat. Zapraszamy!

grupa dyskusyjna - Dzieje Nadleśctwa Wisła grupa dyskusyjna - Dzieje Nadleśctwa Wisła grupa dyskusyjna - Dzieje Nadleśctwa Wisła grupa dyskusyjna - Dzieje Nadleśctwa Wisła

Dumna prowincja Kornela

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia 18 października 2018 roku w dorocznym cyklu spotkań z serii „Ocalić od zapomnienia…” odbyła się projekcja filmu pt. „Jego kochana, dumna prowincja”. Obraz związany z cieszyńskim okresem życia Kornela Filipowicza (1913-1990) wybitnego prozaika, który dzieciństwo i młodość spędził na Śląsku Cieszyńskim, zaprezentowany został z okazji 105. rocznicy urodzin pisarza. W ten sposób biblioteka chce przybliżać dziedzictwo kulturowe regionu, zwłaszcza w zakresie literatury, mającej nie tylko wymiar lokalny, ale uniwersalny.

Dokument w reżyserii Andrzeja Drobika prezentuje nie tylko postać Kornela Filipowicza, ale także Cieszyn jako miasto literatów, o których często się zapomina. Na ekranie zobaczyć można miejsca związane z pisarzem lub opisane przez niego „opowiadaniach cieszyńskich”, spotkać się z jego synem Aleksandrem Filipowiczem, a także inicjatorką przywrócenia pamięci o nim w Cieszynie Mariolą Szanapką, właścicielką kawiarni literackiej „Kornel i Przyjaciele”. W filmie występują również wybitni, współcześni literaci Śląska Cieszyńskiego: Jerzy Kronhold i Zbigniew Machej, którzy dbają o zachowanie pamięci o swoim mistrzu, miłośniku prowincji, do której powracał także z Wisławą Szymborską oraz zapalonym wędkarzu. Jest też wątek wiślański, a to za sprawą Jerzego Pilcha, któremu, jak wielu młodym literatom, Kornel Filipowicz „matkował” w Krakowie i który często w swej prozie wspomina mistrza z ulicy Lea.

Po projekcji filmu odbyło się spotkanie z jego twórcą i reżyserem Andrzejem Drobikiem, dziennikarzem, redaktorem „Dziennika Zachodniego”, autorem książek i filmów o Śląsku Cieszyńskim. Obraz zrealizowany przez ludzi „stela” oprócz premiery w czerwcu 2018 roku w Cieszynie i pokazu w Wiśle nie był szerzej prezentowany, ale planowane są pokazy na przeglądach filmów dokumentalnych w całej Polsce. Jak stwierdziła po premierze w Cieszynie Justyna Sobolewska, dziennikarka „Polityki” i autorka najnowszego wyboru opowiadań Kornela Filipowicza, film świetnie wpisuje się w odkrywanie na nowo i renesans twórczości mistrza opowiadania. Zatem zapraszamy do biblioteki po prozę Kornela Filipowicza!

Ulotka o filmie "Jego kochana, dumna prowincja"Projekcję filmu i spotkanie z reżyserem zrealizowano w ramach zadania „W spadku po przodkach. Wiślańskie dziedzictwo kulturowe” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura Interwencje 2018. EtnoPolska”.

Zdjęcie ze spotkania z reż. Andrzejem Drobikiem Zdjęcie ze spotkania z reż. Andrzejem Drobikiem Zdjęcie ze spotkania z reż. Andrzejem Drobikiem Zdjęcie ze spotkania z reż. Andrzejem Drobikiem Zdjęcie ze spotkania z reż. Andrzejem Drobikiem Zdjęcie ze spotkania z reż. Andrzejem Drobikiem Zdjęcie ze spotkania z reż. Andrzejem Drobikiem Zdjęcie ze spotkania z reż. Andrzejem Drobikiem Zdjęcie ze spotkania z reż. Andrzejem Drobikiem Zdjęcie ze spotkania z reż. Andrzejem Drobikiem Zdjęcie ze spotkania z reż. Andrzejem Drobikiem Zdjęcie ze spotkania z reż. Andrzejem Drobikiem

Koncert Jubileuszowy

25 – lecie Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle


KONCERT JUBILEUSZOWY

Plakat koncertu 25-lecie PSM w WiśleWYSTĄPIĄ ABSOLWENCI I UCZNIOWIE FILII PAŃSTWOWEJ SZKOŁY
MUZYCZNEJ W WIŚLE:

wiślańskie zespoły pod dyrekcją LIDII BARCZUK i FILIPA KRÓLA
GABRIELA CICHY i ZUZANNA KANIA – duet fortepianowy
PATRYK DEMKOWSKI – gitara, śpiew
KINGA PATYK – klarnet
OLIWIA WANTULOK – flet
oraz
JUBILEUSZOWA ORKIESTRA DĘTA
pod dyrekcją MARIUSZA OŚLIZŁO
akompaniament: ZUZANNA PRADELA
konferansjer: KRYSTYNA PELUCHA

22 listopada 2018 roku, godzina 16.00
SALA GŁÓWNA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
WISŁA, DOM ZDROJOWY I piętro

Wstęp wolny, zapraszamy!

Ślązakowcy – lokalni patrioci czy wywrotowcy?

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle po przerwie wakacyjnej spotkała się grupa dyskusyjna. Od razu podjęty został kontrowersyjny temat: Ślązakowcy – lokalni patrioci czy wywrotowcy? Dyskusja o dziejach partii Józefa Kożdonia i współczesnych ruchach regionalnych była niezwykle żywa.

Wstępem do rozmowy był krótki wykład historyczny, który przygotowała Danuta Szczypka. Przedstawiła ona program Śląskiej Partii Ludowej powstałej w 1909 roku oraz zmieniające się poglądy jej założyciela – Józefa Kożdonia. Szczególnie ciekawie prelegentka zaprezentowała postawy ślązakowców wobec odradzającej się Polski, co w kontekście 100. rocznicy odzyskania niepodległości wzbudziło spore zainteresowanie słuchaczy. Obecne były też lokalne wątki. Śląska Partia Ludowa działała w Wiśle zaledwie miesiąc, a jej członkowie sprzeciwili się koncepcjom swojego przywódcy i opowiedzieli się za przyłączeniem Śląska Cieszyńskiego do Polski.

Dyskusja nad oceną ruchu ślązakowskiego była owocna i potoczyła się w stronę rozmowy o późniejszej autonomii Śląska w okresie międzywojennym oraz współczesnych ruchów regionalnych w Polsce i Europie. Grupa dyskusyjna zaprasza wszystkich zainteresowanych na kolejne spotkanie, które odbędzie się, jak zawsze w ostatni wtorek miesiąca, czyli 30 października. Zapraszamy!

Spotkanie Grupy dyskusyjnej 09.2018 Spotkanie Grupy dyskusyjnej 09.2018

Odbierz prezent w bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle ogłasza świąteczno-noworoczną akcję kończącą Rok Rzeki Wisły. Od dziś każdy nowy czytelnik zapisujący się do biblioteki otrzyma w prezencie najnowszą publikację dla dzieci pt. „Legendy i podania od źródeł Wisły”. Książeczka wydana specjalnie dla najmłodszych zawiera legendy o Białce i Czarnosze czyli początkach rzeki Wisły, o pierwszym mieszkańcu Imko Wisełce oraz o pięknej, ale zarozumiałej dziewczynie Malince. Młodsi, ale także starsi wielbiciele literatury regionalnej mogą też zapoznać się z podaniami o skarbach w jaskini na Malinowie, o śpiących rycerzach w Czantorii oraz o utopcu w Ciasnej Cieśni i innych strachach. Zatem warto już dziś zapisać się do biblioteki i odebrać prezent, który będzie jak znalazł pod choinkę lub na Nowy Rok. Akcja potrwa do 31 grudnia, zatem trzeba się pośpieszyć! Wiślaninie: Nie kyrcz się, zapisz się! Biblioteka serdecznie zaprasza i życzy zaczytanych Świąt!

Wiślańska biblioteka

na czytelnika czeka.

Kto się szybko zdecyduje,

Temu książkę ofiaruje!

Książkę wydano w ramach realizacji zadania pn. „Legendy i poddania od źródeł Wisły” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2017.

Nowa bibliografia

rzeka_wisla_5_lowMiejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle uprzejmie informuje, że w związku z nadchodzącym Rokiem Rzeki Wisły udostępniła na swojej stronie internetowej bibliografię pt. „Rzeka Wisła u źródeł”. Wszystkie pozycje wydawnicze ujęte w spisie, dostępne są w zbiorach biblioteki. Zapraszamy do korzystania uczniów, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych. Bibliografia dostępna jest w zakładce Oferta -> Bibliografie

Konkurs internetowy „Śladami protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim”

Konkurs internetowy „Śladami protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim” jest dedykowany Jerzemu Trzanowskiemu, jednej z najwybitniejszych osobistości w historii Śląska Cieszyńskiego. Jego życiowa spuścizna jest związana z ideami reformacji. W 2017 roku obchodzimy 425. rocznicę urodzin Jerzego Trzanowskiego, 380. rocznicę jego śmierci oraz 500-lecie reformacji.

Miasto Czeski Cieszyn przyłączyło się do projektu „Europejskie Miasta Reformacji”, który ma na celu wzmocnienie partnerstwa między kościołami europejskimi i ich miastami w ramach obchodów 500-lecia reformacji. Projekt jest realizowany przez Wspólnotę Kościołów Ewangelickich w Europie z siedzibą w Wiedniu (Community of Protestant Churches in Europe CPCE).W ramach tego projektu miasto Czeski Cieszyn jako jedyne w Republice Czeskiej otrzymało tytuł „Europejskie Miasto Reformacji”. W Polsce do posiadających ten tytuł dołączyły miasta Cieszyn i Wrocław, na Słowacji dalszych dziesięć miast. Na chwilę obecną oznaczonych w ten sposób jest 96 miast z 17 europejskich krajów.

Rada Miejska Czeskiego Cieszyna na swoim 12 posiedzeniu w dniu 12 października 2015 roku wyraziła zgodę na udział miasta Czeski Cieszyn w projekcie „Europejskie Miasto Reformacji”.

Motto konkursowe: „Nauka – Odkrywanie – Poznawanie”

(Uczenie się z tekstów konkursowych. Odkrywanie nowych informacji. Poznawanie miejsc określonych w konkursie)

Konkurs jest skierowany do szerokiej publiczności, bez żadnych ograniczeń. Obejmuje teren Śląska Cieszyńskiego w ramach jego historycznych granic a teksty są dostępne w języku czeskim i polskim.

Odpowiadać na pytania i wklejać zdjęcia można od 1 czerwca 2017 od północy. Konkurs trwa do 15 września 2017 do północy. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się 18 października 2017 roku w Czytelni i kawiarni Avion podczas uroczystego zakończenia konkursu.

 

Ślązacy w Teksasie

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle 17 listopada odbyło się niezwykle interesujące spotkanie z reżyserem Włodzimierzem Pawlakiem oraz jego filmami o Polakach w Ameryce. Ślązacy wyemigrowali do Teksasu w połowie XIX wieku. Filmy dokumentalne na ich temat powstały w 1998 roku, w związku z eliminacjami do konkursu gwarowego „Po naszymu, czyli po śląsku”. Ich autorem i realizatorem jest Włodzimierz Pawlak, reżyser, autor scenariuszy i realizator telewizyjny, przede wszystkim spektakli Teatru Telewizji i programów rozrywkowych.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć dwa dokumenty: „Po naszymu, czyli po…” oraz „Polacy w Teksasie”. Pierwszy to reportaż z pobytu ekipy telewizyjnej i Radia Katowice w San Antonio i okolicy, ukazujący stan zachowania gwary górnośląskiej wśród potomków emigrantów. Drugi to opowieść o pierwszych osadnikach śląskich w Ameryce, trudach ich życia i dniu dzisiejszym w miejscowościach takich jak Panna Maria, Częstochowa czy Kościuszko. Obecnie Ślązacy w Teksasie rzadko już mówią po polsku, kolejne pokolenia ulegają amerykanizacji, ale oprócz angielskiego świetnie władają hiszpańskim. Ślązacy żyją bowiem w wielokulturowym środowisku, a ich najbliższymi sąsiadami są Meksykanie, którzy nauczyli ich uprawy kukurydzy i bawełny.

Po projekcji filmów z Włodzimierzem Pawlakiem rozmawiała dyrektor biblioteki, był też czas na pytania publiczności. Reżyser wspominał pracę w Ośrodku Telewizji Katowice, realizacje spektakli Teatru Telewizji, które emitowane były na żywo oraz transmisje wielkich wydarzeń, które miały miejsce w Spodku, jak występy artystyczne podczas Mistrzostw Świata w hokeju czy wizyty wodzów zaprzyjaźnionych państw Demokracji Ludowych w okresie PRL. Biblioteka dziękuje Włodzimierzowi Pawlakowi za spotkanie, a uczestnikom za udział i poleca książki na temat śląskiej emigracji do Ameryki, które są dostępne w wypożyczalni.

1nawww_teksas_film 2nawww_teksas_film 3nawww_teksas_film 4nawww_teksas_film   7nawww_teksas_film 9nawww_teksas_film 10nawww_teksas_film 11nawww_teksas_film 12nawww_teksas_film 13nawww_teksas_film 14nawww_teksas_film 16nawww_teksas_film 17nawww_teksas_film 18nawww_teksas_film 19nawww_teksas_film 20nawww_teksas_film 21nawww_teksas_film

Z historią w tle

Już po raz drugi Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle gościła uczniów klasy II b Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle. Podczas pierwszej wizyty młodzież zwiedziła bibliotekę, a 2 lutego 2016 r. uczestnicy spotkania zapoznali się z historią pisma i książki.
Na co dzień nie zastanawiamy się, co by było, gdyby nagle przestały działać komputery, a wszyscy wokół zapomnieli, jak się pisze. Zdani bylibyśmy tylko na przekazy ustne, które są ulotne i szybko ulegają zniekształceniu. O tym, jak bardzo odczuwano kiedyś brak możliwości trwałego zapisania myśli i słów, przekonali się sami uczniowie, bo zaraz na wstępie zagrali w „głuchy telefon”. Poprzez kolejne etapy rozwoju pisma i ewolucji form książki przeprowadziła słuchaczy prezentacja multimedialna i specjalnie przygotowane rekwizyty, które miały ułatwić przyswajanie wiadomości i usystematyzowanie posiadanej już wiedzy na ten temat. Co prawda uczniowie nie byli oceniani, ale nie obyło się bez małego testu, który miał zweryfikować, ile udało się zapamiętać. Dla najlepszych były nagrody, wszyscy otrzymali długopisy, a najaktywniejszy uczestnik dostał biblioteczny pendrive. Zaproponowano też odbiór darmowego kodu, który uprawnia do korzystania z publikacji w formie e-booków na platformie Ibuk Libra.
Dziękujemy za miłe spotkanie i zapraszamy na kolejne lekcje, np. o tym jak korzystać z bibliotecznych katalogów internetowych i jak obsługiwać własne konto biblioteczne? Przed taką lekcją zalecana jest wcześniejsza wizyta w wypożyczalni w celu odbioru karty bibliotecznej.

nawww_1historiaKIPIIbLO2.02 nawww_2historiaKIPIIbLO2.02 nawww_3historiaKIPIIbLO2.02 nawww_4historiaKIPIIbLO2.02nawww_9historiaKIPIIbLO2.02nawww_6historiaKIPIIbLO2.02 nawww_5historiaKIPIIbLO2.02  nawww_7historiaKIPIIbLO2.02  nawww_8historiaKIPIIbLO2.02 nawww_10historiaKIPIIbLO2.02 nawww_11historiaKIPIIbLO2.02 nawww_12historiaKIPIIbLO2.02 nawww_13historiaKIPIIbLO2.02

Internetowe zasoby

I Biblioteki

Biblioteka Narodowa
Biblioteka Śląska
Książnica Cieszyńska
Biblioteka Miejska w Cieszynie

II Biblioteki i archiwa cyfrowe

Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
Narodowe Archiwum Cyfrowe
Federacja Bibliotek Cyfrowych
Śląska Biblioteka Cyfrowa

III Literatura dostępna on-line

Polska Bibliografia Literacka
Biblioteka internetowa Wolne Lektury
Staropolska

IV Inne

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Instytut Książki
Cała Polska Czyta Dzieciom
Fundacja Orange
Vademecum współczesnych twórców kultury i zespołów artystycznych powiatu cieszyńskiego

 

Tydzień z Internetem

W ramach kampanii TYDZIEŃ Z INTERNETEM 2015 Miejska Biblioteka Publiczna
w Wiśle zaprasza młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Wiśle na spotkanie
poświęcone budowaniu umiejętności cyfrowych wykorzystywanych
we współczesnym rynku pracy.

Warsztaty odbędą się Miejskiej Bibliotece Publicznej 25 marca o godz. 13.30.

Temat spotkania – ZAWODOWE SELFIE

plakat zawodowe selfie-page-001

 

 

E-prasa w bibliotece

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle dostępna jest już e-prasa. Na początek czytelnia internetowa proponuje elektroniczny dostęp do dwóch dzienników: „Rzeczpospolitej” i stołecznej „Gazety Wyborczej”. Z pozostałych tytułów można korzystać jak dawniej w tradycyjnej, papierowej formie.
    Biblioteka prenumeruje łącznie 26 tytułów czasopism, a ponadto trzy otrzymuje bezpłatnie. W wypożyczalni dla dzieci i młodzieży dostępne są: „Abecadło”, „Hobby extra”, „Kumpel”, „Komiks Gigant” i „Victor Gimnazjalista”, zaś na rodziców czeka „Twoje dziecko”. Miłośnicy natury znajdą tu także „Przyrodę Polską”, a w wypożyczalni dla dorosłych „Echa Leśne”. Wszyscy poszukujący informacji regionalnych mogą korzystać z miesięcznika „Śląsk”, a także „Dziennika Zachodniego” z cieszyńskim dodatkiem, „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” i „Echa Wisły”. W czytelni dla dorosłych dostępne są także tygodniki i czasopisma specjalistyczne, m.in. „Angora”, Polityka” i „Wprost” czy „Wiedza i Życie”, „Fokus”, „Poznaj Świat”, „Urania”, „Zdrowie”, a także „Burda”, „Cztery Kąty”, „Mój piękny ogród”, „Poradnik bibliotekarza” oraz „Chip” (ten ostatni tytuł w pracowni komputerowej).  Na czytelniczki, ale nie tylko, czekają „Kobieta i Życie” oraz „Pani”.
Na razie tylko dzienniki mają formę elektroniczną, pozostałe czasopisma czekają na chętnych w wersji papierowej, przy czym bieżące numery dostępne są tylko na miejscu w czytelni, a archiwalne bibliotekarze wypożyczają do domu. Aby skorzystać z e-prasy należy przyjść do pracowni komputerowej w Domu Zdrojowym lub do wypożyczalni dla dorosłych (obecnie w budynku Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”) i skorzystać ze wskazanego komputera. Zapraszamy!!!

Ucz się w bibliotece

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle można korzystać z bezpłatnych kursów językowych i specjalistycznych. Osoby chcące się uczyć za pomocą platformy e-learningowej otrzymają dostęp do interaktywnych lekcji, a dzieci nadal będą mogły korzystać z propozycji zajęć FunEnglish.
    Obecnie biblioteka zapewnia dostęp łącznie do sześciu kursów: trzech językowych i trzech specjalistycznych. Dzieci mogą się uczyć języka angielskiego na miejscu w pracowni komputerowej. Młodzież i dorośli otrzymają indywidualne kody dostępu do kursów Angielski 123 i Niemiecki 123. Za pomocą kodu z platformy e-learningowej będzie można korzystać także z własnego komputera domowego. Tak samo dostępne będą kursy specjalistyczne Czytaj123 i Pisz 123 oraz Photoshop123 dla wszystkich chętnych, chcących się nauczyć techniki szybkiego czytania i pisania oraz obróbki fotografii. Taka forma nauki jest bardzo atrakcyjna: nie trzeba umawiać się na konkretną godzinę z nauczycielem, ale mieć go zawsze przy sobie i uczyć się w dogodnych dla siebie terminach i na dodatek bez stresu.
    Biblioteka zachęca do korzystania z kursów e-learningowych, do których wykupiła dostęp na rok. Liczba miejsc jest ograniczona, więc chcących się uczyć zapraszamy po kody do pracowni komputerowej w godzinach pracy biblioteki. Tam również mogą zgłaszać się osoby chcące nauczyć się obsługi komputera.

 plakat kursy x5-page-001

Galeria

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

nawww_8

Scena

nawww_7

Sala główna

nawww_3

Lady bibliotekarskie

nawww_6

Sala główna

nawww_4

Wejście do sali głównej

nawww_5

Widok z wejścia do sali głownej

nawww_1

Antresola w sali głownej

nawww_2

Stół konferencyjny

Dział dziecięcy

Pracownia komputerowa

Dział dziecięcy

Dla najmłodszych

Dział dziecięcy

Pracownia multimedialna

Biblioteka w GS
1

Biblioteka w budynku GS

3

Stanowiska komputerowe w GS

2

Biblioteka w budynku GS

4

Biblioteka w budynku GS

Biblioteka w dawnym kinie

Biblioteka w dawnym kinie

Biblioteka w dawnym kinie

Biblioteka w dawnym kinie

Biblioteka w dawnym kinie

Siedziba biblioteki

Widok z rynku miasta

Biblioteka widoczna z parku

Biblioteka przed modernizacją i przebudową

Księgozbiór

Stanowiska bibliotekarzy

Stanowiska komputerowe i kącik dla dzieci

Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży

Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży

Czytelnia internetowa

A tak było kiedyś

Poprzedni wgląd budynku biblioteki

Tablica informacyjna projektu "BiblioNET"

Dział opracowań

Dział dla młodzieży i dzieci

Stanowiska komputerowe

Dział dziecięcy

Czytelnia czasopism

Czytelnia

Więcej galerii | Możliwość komentowania Galeria została wyłączona